Spring til indhold

The Trade Council

The Trade Council er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport. The Trade Councils arbejde og eksportrådgivernes ekspertise bidrager til, at danske eksportører får de bedst mulige betingelser for at klare sig i den internationale konkurrence i Tyskland, Østrig og Schweiz.

Tyskland er Danmarks største eksportmarked og en af verdens førende eksportnationer. Det tyske marked er derfor et centralt og strategisk godt sted at starte eller udvide sine internationale aktiviteter. Et veludviklet marked, som det tyske, er præget af stor konkurrence, hvorfor det kræver planlægning og velgennemtænkte strategier for succesfuld indtrængen på markedet. 

The Trade Council i Tyskland tilbyder danske virksomheder den fulde vifte af The Trade Councils ydelser, som f.eks. markedsanalyser, partnersøgninger, eksportstrategier, besøgsprogrammer etc. Vi assisterer danske virksomheder med markedsanalyser skræddersyet til den enkelte virksomheds behov. Derudover hjælper vi også med udviklingen af eksportstrategier, som tager afsæt i virksomhedens ressourcer og udviklingsmuligheder.

Som en del af The Trade Council tilbyder public affairs-rådgivere ydelser i krydsfeltet mellem kommerciel viden, politisk indsigt og lokal tilstedeværelse med henblik på at styrke danske virksomheders grundlag for strategiske beslutninger på det tyske marked.

Vi bistår desuden med tilrettelæggelsen af programmer for eventuelle besøg hos tyske virksomheder og potentielle forretningspartnere, hvor vi også gerne ledsager præsentations- og forhandlingsmøderne.

Læs mere om The Trade Councils løsninger og samarbejdsformer her.

The Trade Council Tyskland trækker på et bredt netværk af kontakter hos relevante myndigheder, interesseorganisationer samt det private. Vi er repræsenteret flere steder i Tyskland – hhv. den danske ambassade i Berlin, Generalkonsulatet i Hamburg samt Generalkonsulatet i München. 

The Trade Council Tyskland har lokale og danske sektoreksperter ansat til at tilbyde specialiseret rådgivning indenfor følgende områder: 

The Trade Councils ydelser er underlagt Udenrigsministeriets betalingsordning. Der beregnes per 1. januar 2019 således DKK 995,00 pr. påbegyndt time. Vi vurderer på forhånd, hvor mange timer en given opgave vil kræve og afgiver i henhold dertil et tilbud. Sagsbehandlingen påbegyndes først efter accept af tilbuddet. Læs mere om priser og forretningsbetingelser her.

Vi lægger vægt på total- og dybderådgivning, da erfaring viser, at længerevarende relation giver det bedste udbytte for vores kunder. Mulighederne er mange, og vores services bliver tilpasset virksomhedens behov, ressourcer og udviklingsmuligheder. Vi ser frem til at drøfte din virksomheds behov og giver gerne et uforpligtende oplæg og tilbud.

Følg The Trade Council i Tyskland på LinkedIn her.

The Trade Council  i Tyskland kan kontaktes på repræsentationerne man-fre kl. 9:00-16:00.

 

Møder kun efter forudgående aftale.

 

Ambassaden i Berlin:
Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-Mail: beramb@um.dk

 

Generalkonsulatet i Hamborg:
Tlf: +49 40 41 40 05 0
Fax: +49 40 41 40 05 57
E-mail: hamgkl@um.dk

Generalkonsulatet i München:
Tlf: +49 89 54 58 54-0
Fax: +49 89 54 58 54 29
E-Mail: mucgkl@um.dk