Gå til indhold

Kommunikation og kultur

Hvad er kommunikations- og kulturafdelingens opgaver på den danske ambassade i Berlin? Vores opgave er at fortælle om Danmark, dansk kultur og værdier. Vi arbejder for at gengive et så bredt billede af Danmark som muligt. Dette gør vi blandt andet ved at støtte dansk-tyske kunst- og kulturinitiativer, producere og støtte udstillinger og muliggøre samarbejde på forskellige kulturplatforme – f.eks. dansk design og arkitektur og Københavns cykelkultur og byplanlægning. Derudover arrangerer vi også debatter og seminarer med vores brede netværk af tyske samarbejdspartnere.

 

 

Ambassadens formidlingsarbejde

Public Diplomacy, kommunikation og presse spiller en vigtig rolle i vores arbejde. Blandt andet på de sociale medier formidler vi aktivt dansk kultur, nyheder og ambassadens arrangementer. Vi præsenterer en bred vifte af temaer og initiativer som er i fokus hos den danske regering og de danske myndigheder. Eksempler herpå er det kommende dansk-tyske venskabsår i 2020 og digitalisering, hvor engagementet i konferencen ”Smart Country Convention” (efterår 2018) om digitalisering i den offentlige sektor var et godt eksempel.

Historiske opgaver

En særlig vigtig opgave er at formidle og belyse Tyskland og Danmarks fælles historie. I samarbejde med tyske institutioner og foreninger markerer vi f.eks.  redningen af de danske jøder i 1943 eller formidler historien om de tysk-danske krige og sætter antisemitiske strømninger i dag til debat. Vi beskæftigede os også med historien i forbindelse med det Europæiske Kulturarvsår 2018. Her åbnede vi op for spørgsmål som: hvilken rolle spiller nationale mindesmærker for os i dag? Og er det muligt at fortolke disse fra et mere moderne og kritisk perspektiv?

Nordisk samarbejde

Vores opgaver i Berlin er ikke kun at beskæftige os med danske tematikker men også med nordiske temaer. Et løbende samarbejde med vores kollegaer fra de fem nordiske lande og Nordisk Ministerråd - repræsenteret i ambassadekomplekset i Berlin – resulterer i for eksempel fælles nordisk stand og forfatterprogram på Leipziger bogmesse, en fælles udstilling om byplanlægning i Norden og en nordisk litteraturuge i Berlin. I efteråret 2020 fejrer vi de nordiske ambassaders 20-års-jubilæum med deltagelse af alle nordiske udenrigsministre og blandt andet en stor kunstudstilling.

 

Initiativer i hele Tyskland

Vi støtter mange arrangementer og projekter i hovedstaden Berlin. Samtidig fokuserer vi på at være stærkt repræsenteret og tilstede i Tysklands delstater. Derfor har vi blandt andet afholdt regionsmøder for kunstaktører i Stuttgart, Köln og München. Med afsæt i vores erfaring som formidler mellem tyske og danske interesser diskuterer vi løbende muligheder for kommende kulturprojekter og informerer vores samarbejdspartnere om hvilke danske støttemuligheder, der findes. Hvis der er behov for det, træder vi også gerne ind som samarbejdspartner på projekter. Det var vi i forbindelse med udstillingen ”Hans Christian Andersen. Poet mit Feder und Schere” i Bremen og aktuelt kunstudstillingen ”Licht des Nordens” i Kunsthalle Hamburg, som i samarbejde med Ordrupgaard-museet giver publikum et indblik i den danske malerkunsts udviklingstendenser over de sidste hundrede år. 

Kulturstrategi med fokus på Tyskland

Fra 2018 til 2020 er der afsat ekstra midler fra politisk side til Danmarks internationale kulturarbejde i Tyskland. Under disse rammer venter flere projekter og initiativer på at løbe af stablen i hele Tyskland herunder netværksmøder og fælles udstillingsprojekter, som alle skal fremme et styrket kultursamarbejde mellem Danmark og de samlede tyske delstater.

 

Det tysk-danske venskabsår

I 2020 runder vi officielt venskabsåret af. I denne sammenhæng ønsker vi at bringe danske og tyske partnere sammen i teatret, i musikken, i kunsten og på museerne såvel som på den politiske arena.

Formidling og kulturstrategier

Vores arbejde at formidle viden, kontakt og ideer. Dermed arbejder vi for at hjælpe journalister, kunstnere, festivaller – men også institutioner, skoleelever og studerende.

Vi stiller os gerne til rådighed for en samtale og ser frem til at høre fra jer.

Videre information om det danske kulturpanels kulturstrategi og om venskabsåret 2020 kan findes på dette link her.

I kan altid holde jer opdateret på aktuelle initiativer og projekter via vores sociale medier - Facebook og Twitter.