Gå til indhold

Praktikophold

Danske statsborgere - eller personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark - der er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, kan søge om praktikophold i uddannelsesøjemed ved ambassaden i Berlin, eller ved generalkonsulaterne i Hamborg eller München. Praktikopholdets varighed er seks måneder, med start 1. februar eller 1. august.

Bemærk: Personer, som allerede er i besiddelse af en kandidatgrad, kan ikke komme i betragtning til praktikophold.Nedenfor kan du læse mere om de danske repræsentationer i Tyskland, og hvilke muligheder der er for praktik. 

Du kan her se en oversigt over fordeling af praktikpladser på tværs af afdelinger og missioner. 

 

 

Berlin  Hamborg München

The Trade Council 
EksportrådetThe Trade Council 
Kommunikation

 
Forsvarsafdelingen      
Innovation Centre
Denmark
   
Invest in Denmark    
Kultur, Kommunikation
og Public Diplomacy
   
Politisk/Økonomisk
Sektion