Gå til indhold

Praktikophold

Danske statsborgere - eller personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark - der er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, kan søge om praktikophold i uddannelsesøjemed ved ambassaden i Berlin, eller ved generalkonsulaterne i Hamborg eller München. Praktikopholdets varighed er seks måneder, med start 1. februar eller 1. august.

Personer, som allerede er i besiddelse af en kandidatgrad, kan ikke komme i betragtning til praktikophold.

De danske repræsentationer i Tyskland tilbyder praktikpladser inden for en række forskellige fagområder, hvorfor ansøgninger bedes udfylde skemaet til prioritering af fagligt område og geografisk placering. 

Området for eksportrådgivning er en del af The Trade Council – Udenrigsministeriets kommercielle afdeling. Der sidder rådgivere i både Berlin, Hamborg og München, som beskæftiger sig med følgende sektorer: energi og miljø, fødevarer, maskiner og underleverancer, sundhed, tech og e-commerce.

Kommunikation og Markedsføring i The Trade Council giver dygtige studerende muligheden for at understøtte eksportrådgiverne ved at udarbejde indhold til artikler, nyhedsbreve og sociale medier, inden for en række fagspecifikke eksportområder. Samtidig er du med til at udvikle markedsføringsstrategier målrettet danske virksomheder.

I Forsvarssektionen kan du være med til at koordinere det bilaterale dansk-tyske samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område og holde det danske Forsvarsministeriums embedsområde orienteret om tyske forsvars- og sikkerhedspolitiske emner og det multilaterale samarbejde i internationale organisationer.

Innovation Centre Denmark er et samarbejde mellem The Trade Council og Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har til formål at styrke dansk innovation på verdensplan. ICDK i München tilbyder hjælp med strategiudvikling, markedsintroduktion og match-making, samt investeringsmuligheder og finansieringsløsninger inden for kernearbejdsområdet ’tech’.

Invest in Denmark er Danmarks nationale organ for investeringsfremme og har sin tyske base på generalkonsulatet i München. IDK rådgiver udenlandske virksomheder, der søger at etablere sig i Danmark og har således til formål at skabe nye arbejdspladser og innovative partnerskaber i Danmark. IDK-teamet i München har fokus på Cleantech, ICT og Life Science.

Den politisk-økonomiske sektion er fysisk placeret på ambassaden i Berlin. Sektionen beskæftiger sig med tysk indenrigs- og udenrigspolitik. Sektionen holder det danske udenrigsministerium samt øvrige ministerier orienteret om tyske Europa-, sikkerheds-, og udviklingspolitiske emner. Desuden følger sektionen bilaterale dansk-tyske politiske spørgsmål samt udviklingen på områder som industri og handel, justitspolitik, finanssektoren, skatter og afgifter, energi-, klima- og miljøpolitik, samt forskning, transport og telekommunikation. Ambassaden i Berlin dækker også Schweiz og følger tilsvarende emner for dette lands vedkommende.

I afdelingen for kultur, kommunikation og public diplomacy på ambassaden i Berlin er opgaven at skabe dialog, udveksling og samarbejde mellem danske og tyske kunst- kulturinstitutioner, styrke og udvide samarbejdet med tysk presse og medier, samt udbrede indholdet og rækkevidden af ambassadens public diplomacy aktiviteter, dansk kunst og kultur, og følge udviklingen af det tyske kulturlandskab. Som praktikant får man mulighed for at have kontakt med en bred palette af ambassadens mange samarbejdspartnere og kan selv være med til at sætte sit præg på opgaverne og opholdet.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt CV, kopi af eksamensbevis, evt. relevante udtalelser, samt udfyldt prioriteringsskema bedes sendt pr. e-mail som ét samlet dokument til: [email protected].

Ansøgningsfrister

Ansøgninger modtages løbende. Af organisatoriske hensyn, herunder gennemførelse af den påkrævede sikkerhedsundersøgelse, opfordres ansøgere dog til at søge hurtigst muligt.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt CV, kopi af eksamensbevis, evt. relevante udtalelser, samt udfyldt prioriteringsskema bedes sendt pr. e-mail som ét samlet dokument til: [email protected].

 

Prioriteringsskema downloades her.

 

Ansøgninger modtages løbende. Af organisatoriske hensyn, herunder gennemførelse af den påkrævede godkendelsesprocedure, opfordres ansøgere dog til at overholde fristerne

1. marts (praktikophold 01.08-31.01) og

1. september (praktikophold 01.02-31.07)

Bemærk ansøgningsfristen for enkelte stillinger er forlænget til 1. november.