Gå til indhold

Ansøgning

Er praktik i Tyskland noget for dig? Læs mere om, hvordan du ansøger her. 

For at komme i betragtning til en praktikplads på ambassaden eller ved generalkonsulaterne, skal du være tilmeldt et studium ved en højere læreanstalt under praktikopholdet.

Både danske og udenlandske statsborgere kan blive praktikanter. Udenlandske statsborgere kan kun tilbydes en praktikplads, såfremt de har boet i Danmark i en længere årrække (mindst 3-4 år), er indskrevet på et studium på en højere læreanstalt i Danmark under praktikopholdet og på ansøgningstidspunktet har bopæl i Danmark.

Praktikopholdets varighed er seks måneder, med start 1. februar eller 1. august.

Personer, som allerede er i besiddelse af en kandidatgrad, kan ikke komme i betragtning til praktikophold.

 

Ansøgning vedlagt CV, kopi af eksamensbevis, evt. relevante udtalelser, samt udfyldt prioriteringsskema bedes sendt pr. e-mail som ét samlet dokument til: [email protected].

 

Prioriteringsskema downloades her.

 

Ansøgninger modtages løbende. Af organisatoriske hensyn, herunder gennemførelse af den påkrævede godkendelsesprocedure, opfordres ansøgere dog til at overholde fristerne:

1. marts (praktikophold 01.08-31.01)

1. september (praktikophold 01.02-31.07)