Gå til indhold

Tidligere praktikanter

Her kan du læse om tidligere praktikanters erfaringer med praktikophold i Tyskland.

The Trade Council - Eksportrådgivning

Thøger Westh

Sundhed i The Trade Council, Berlin

Efterår 2023

 

"Hvis du ønsker at tillære dig værdifulde nye færdigheder, omgivet af fantastiske kollegaer i en spændende by, så er et praktikantophold på den Danske Ambassade i Berlin lige noget for dig! I min stilling som praktikant i The Trade Council´s sundheds team har jeg fået muligheden for lige netop dette, samt oplevet et sundt arbejdsmiljø i mit team."

Simon Breinholt

Energi og TECH i The Trade Council, Berlin

Efterår 2023

 

"Der har været god energi i Energi Teamet og det har givet massere af ansvar til at stå for egne projekter og events. Det var spænende at arbejde med kommercielle opgaver, i en hverdag man i stor grad selv kan konstruere og benytte akademiske/praktiske kompetencer, såvel som muligheden for at udvikle nye."

Rebecca Torp Kvistgaard

Fødevarer & Landbrug og Market Entry i The Trade Council, Berlin

Efterår 2023

 

"At tage et halvt års praktikophold på den danske ambassade i Berlin, kan jeg varmt anbefale. Som praktikant i både Market Entry, Fødevarer & Landbrug samt Digital Sales har jeg fået lov at bringe forskellige kompetencer i spil samt få erfaring med det tyske marked på tværs af flere sektorer. Det har både været sjovt, lærerigt og udfordrende!"

Rebecca Hellum

District Energy Advisory i The Trade Council, Hamborg

Efterår 2022

 

"Jeg kan i høj grad anbefale et praktikophold på det Danske Generalkonsulat i Hamborg. Et væld af spændende og ikke mindst udfordrende arbejdsopgaver, såsom organisering og planlægning af tekniske eller mere politiske events med både danske og tyske interessenter, har givet mig praktiske erhvervserfaringer, som jeg vil tage med mig ud i arbejdslivet. Dagligdagen som praktikant har været præget af frihed under ansvar, et socialt arbejdsmiljø og lærerige delegationsrejser til nær og fjern."

Jakob Slott Kristiansen

Energi i The Trade Council, Berlin

Efterår 2022

 

”Mit praktikforløb på den Danske Ambassade i Berlin var enormt interessant og lærerigt. Fra starten blev jeg inddraget i en hel del opgaver og fik en stor mængde ansvar, som betød man følte sig som en del af holdet fra dag et. Det var spænende at arbejde med kommercielle opgaver, i en hverdag man i stor grad selv kan konstruerer og benytte akademiske/praktiske kompetencer, såvel som muligheden for at udvikle nye.”

Niels Bernt Dahm

Energi i The Trade Council, Hamborg

Forår 2021

 

”Min praktik på generalkonsulatet i Hamborg har været særdeles lærerig. Man får masser af ansvar, hvilket gør, at man indgår i dagligdagen mere eller mindre på lige fod med de andre kollegaer på konsulatet. Desuden er der rig mulig for at suge til sig af erfaringer fra de mange dygtige sektoreksperter og team ledere. Samtidig er der også plads til at hygge sig og have det sjovt, hvilket har været vigtig for mig i min tid i Hamborg, da man er adskilt fra sin omgangskreds.”

Sabina Nielsen

Energi i The Trade Council, Hamborg

Forår 2021

”Mit praktikforløb på det Danske Generalkonsulat i Hamborg var en spændende og lærerig mulighed for både at arbejde med kulturelle, politiske og erhvervsmæssige forhold på det tysktalende marked. Jeg har fået gode praktiske erfaringer, som jeg vil tage med mig i mit fremtidige arbejdsliv.”

Liv Berg Jensen

Market Entry og Digital Sales i The Trade Council, Berlin.

Efterår 2021

 ”Mit praktikophold har givet mig konkret erfaring og indsigt i danske virksomheders eksportrejser til Tyskland. Det har været spændende, at være med til rådgive virksomheder og samtidig kunne omsætte lært teori i praksis. Mine opgaver har, blandt andet, været at udføre markedsanalyser og kontakte tyske eksperter og organisationer.”

Magnus Mønsted Laursen

Energi i The Trade Council, Hamborg

Efterår 2021

”Som praktikant har jeg fået mange både store og små opgaver. Det har været spændende, fordi jeg har fået lov til at stå på egne ben og arbejde selvstændigt med dem samtidig med, at jeg har fået støtte, når der har været behov for det. Min dagligdag har derfor været præget af, at jeg selv har kunne strukturere min tid og løse opgaverne på min måde samt bruge min akademiske baggrund.”

Jette Lena Beckmann

Sundhed og TECH i The Trade Council, München. 

Efterår 2021

”Min tid som praktikant har været helt fantastisk og ekstremt lærerigt. Jeg har følt mig velkommen og som en del af TC teamet, hvor jeg har fået nogle arbejdsopgaver, som har været varierede og udfordrende. Jeg har fået tilldelt ansvar med hensyn til bestemte projekter, hvor jeg har kunne biddrage med viden fra mit studie. Tiden i München har givet mig en masse positive erfaringer som jeg er vokset af som menneske, og som jeg kan tage med mig i min fremtidige karriere. Ps: Jeg har også lært, at man ikke behøver at slikke på 100 breve for at lukke dem, men at man kan nøjes med en finger og et glas vand.” 

 

Kommunikation og Markedsføring i The Trade Council

Luna Nova Solhave

Kommunikation og Public Affairs i The Trade Council, Berlin

Efterår 2023

"Jeg vil anbefale at undersøge mulighederne for at få en praktikplads på ambassaden. I min rolle har jeg haft en spændende kombination af kommercielle og politisk prægede opgaver. Jeg har opnået en dyb forståelse af samspillet mellem handel og politik, og det bliver endnu mere fascinerende, da Tyskland udgør en af Danmarks største og mest betydningsfulde handelspartnere."

Kirstine Laursen-Keldorff

Kommunikation og Markedsføring i The Trade Council, Hamborg

Forår 2021

”Det har været en stor oplevelse at få lov til at være en del af den danske udenrigstjeneste og se, hvordan danske politiske og kommercielle interesser smelter sammen i TC’s arbejde. Jeg har lært mange dygtige og spændende mennesker at kende - og så har det været rigtig sjovt!”

Cecilia Bræstrup Frank

Kommunikation & Koordinering i
The Trade Council, Berlin. 

Efterår 2021
 “Mit praktikophold har budt på et væld af forskellige og udfordrende arbejdsopgaver. Det har været særligt lærerigt, at være involverede i projekt koordinering i forbindelse med konferencer, workshops og større begivenheder, som har givet mig et indblik i hvor omfattende og detaljeorienterede kommunikationsafdelingen er. Dertil har jeg beskæftiget mig med udvikling af kommunikationsstrategier, kampagner, content creation og hjemmesideoptimering. Et ophold på ambassaden i Berlin skaber et godt fundament for personlig og faglig udvikling. Det giver dig mulighed for, at udfordre dig selv og tage ansvar i et professionelt miljø.” 

 

Rikke Uldall-Ekman

Kommunikation og Markedsføring i The Trade Council, Hamborg

Efterår 2021

 ”Jeg har været super glad for min tid på Generalkonsulatet i Hamborg. Som praktikant i den danske udenrigstjeneste får man indsigt i et internationalt arbejdsmiljø, hvor der er en stærk passion for det, vi laver og gerne vil opnå. Det har været super spændende at være en del af The Trade Council’s aktiviteter i Tyskland, hvor der er stor fremgang for de danske eksportmuligheder. Man får en masse ansvar og bliver en del af teamet på lige fod med ens kollegaer. Der har været god mulighed for at udvide sit netværk både personligt og professionelt, som bl.a. også har ført til et studiejob efter endt praktik.”

Forsvarsafdelingen

Anna Olsen

Anna Ginnerskov Olsen

Forsvarsafdelingen, Ambassaden, Berlin

Efterår 2023 

 

"Jeg vil give min varmeste anbefaling til Forsvarsafdelingen i Berlin som praktiksted. Som praktikant her venter der dig et halvt år med ansvar, faglig udvikling, relations bygning, politiske analyser og ikke mindst et utroligt tillidsfuldt samarbejde med afdelingens forsvarsattaché og akademiske stab – foruden med de øvrige afdelinger på ambassaden. Forsvarsområdet er enormt spændende; det er både i konstant udvikling samtidig med, at det hviler på stolte traditioner. Dertil er sikkerhed og forsvar kernen i enormt meget internationalt samarbejde, herunder også mellem Danmark og Tyskland”.

Maibrit Møller

Forsvarsafdelingen, 
Ambassaden, Berlin.

Efterår 2021

”Som praktikant i forsvarsafdelingen på ambassaden i Berlin venter der dig et halvt år med et væld af spændende arbejdsopgaver. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med arrangementer til gavn for den danske forsvarsindustri, indhentelsen af diplomatiske tilladelser til Forsvaret, afdelingens ugentlige nyhedsoverblik og indberetninger til ministeriet i København om alt fra bæredygtighed i det tyske forsvar til kvinder og ligestilling i FN-missioner”

Innovation Centre Denmark

Benedikte Boe Tønnesen

Innovation Centre Denmark, München. 

Efterår 2021

”Som praktikant hos ICDK på Generalkonsulatet i München hjælper man danske SMV’er (Små-mellemstore virksomheder) ind på det tyske marked, og således bygger bro mellem Danmark og Tyskland. Arbejdsopgaverne er meget varierede og består bl.a. af identificering af partnere og leads, sociale medier, reachout til virksomheder, innovationssparring som indebærer eks. markeds- og konkurrentanalyse. Jeg har fået en unik førstehåndsoplevelse med, hvad det kræver, som dansk virksomhed, at træde ind på det tyske marked, og denne viden finder jeg fordelagtig ift. min fremtidige karriere.” 

Invest in Denmark

Martin Hessellund Søgaard

Invest in Denmark, München

Forår 2021

"Som praktikant i Invest in Denmark hjælper man sine kolleager med at rådgive mange forskellige typer virksomheder fra Tyskland, Østrig og Schweiz om at etablere sig i Danmark. Man får et godt indblik i Udenrigsministeriets strategier og daglige arbejde med at tiltrække udenlandske virksomheder til Danmark. Efter mit praktikophold var jeg heldig at få tilbudt en fuldtidsstilling i samme afdeling på Generalkonsulatet i München.”

Politisk-Økonomisk Sektion

Simon Klinzing Nielsen

Politisk-Økonomisk Sektion, Berlin

Forår 2021

”Ambassaden er en spændende arbejdsplads, hvor man udvikler kompetencer som senere hen kan bruges flere steder, herunder i UM, internationale kontorer i diverse ministerier, EU og andre internationale organisationer. Som praktikant kommer man helt tæt på den politiske og økonomiske udvikling i Tyskland.”

Olav Stavnem

Politisk-Økonomisk Sektion, Berlin

Efterår 2021

”Når jeg ser tilbage på det sidste halve år, er det svært at begribe just hvor diverse en portefølje af opgaver, der tilfalder praktikanter i PolØk: Lynlæsning af fire tyske aviser hver dag, borgerhenvendelser, oversættelser, foredrag, taleskrivning og indberetninger hjem til København om alt fra tysk mindstelønslovgivning til forbundskanslerens taler – typisk med korte deadlines.” 

Sebastian Boelskov Meyer

Politisk-Økonomisk Sektion, Berlin

Efterår 2021

“Mit ophold har selvfølgeligt budt på en stejl læringskurve inden for tysk politik, økonomi og samfundsforhold - men det har også givet overraskende perspektiver på alt fra Hermann i Teutoburger Wald til den danske hundelovgivning. Som praktikant i ambassadens politisk/økonomiske afdeling ligger man ikke på den lade side, og så er arbejdet tilmed sjovt. Set fra mit hæve/sænkebord, kan det derfor kun anbefales at søge en praktikplads i afdelingen. Ud over en udviklende og divers arbejdsportefølje, har jeg nydt enormt godt af et tæt samarbejde samt konstant sparring med vidende og interesserede kollegaer og medpraktikanter”. 

Kultur, Kommunikation og Public Diplomacy

Mathias Schønberg Jørgensen

Kultur, Kommunikation og Public Diplomacy, Berlin

Forår 2021

”Som praktikant på ambassaden i Berlin bliver man taget seriøst. Jeg har haft oplevelsen af, at jeg fik lov til at gennemføre mine ideer, og at de faktisk blev værdsat. Man oplever, at praktikantholdet er en vigtig del af ambassaden, og at vores arbejde bliver brugt til noget rigtigt. Da praktikken sluttede, blev der ligefrem holdt taler for os og klappet – det var faktisk rørende.”

Felicitas Michelle Kaiser

Kultur, Kommunikation og Public Diplomacy, Berlin.

Efterår 2021
"Som praktikant i KKP afdelingen får man massere af forskellige spændende arbejdsopgaver. Noget jeg syntes der var ekstremt fedt var at jeg kom i kontakt med mange forskellige aktører, fra journalister, musikere og kuratorer til udstillingsbyggere. Som praktikant bliver man en fast del af teamet og bliver taget seriøst – og kastet direkte ud i arbejdsopgaverne. Hvis du vil være praktikant i en afdeling med fart på, hvor ikke én dag ser ens ud, så søg!"