Gå til indhold

Foreninger, organisationer og institutioner

Dansk Skoleforening for Sydslesvig 

driver det danske mindretals børnehaver og skoler, herunder også gymnasierne Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen, efterskolen Ladelund Ungdomsskole og folkehøjskolen Jaruplund højskole

 

Sydslesvigsk Forening (SSF)  

gennemfører kulturelle aktiviteter, driver forsamlingshuse og ældreboliger. Foreningen er mindretallets kulturelle hovedorganisation. Endvidere er et antal foreninger, så som de sydslesvigske husmoderforeninger, den slesvigske kvindeforening og fælleslandboforening for Sydslesvig tilsluttet SSF.

 

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

forestår et stort ungdomsarbejde i Sydslesvig, bl.a. driver SdU fritidshjem, lejrskolemuligheder. Spejderne er ligesom de mange idrætsforeninger tilknyttet organisationen.

 

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

forestår hjemmeplejen, skolelæge- og skoletandlægeordning i landsdelen samt driver Dansk Alderdomshjem i Flensborg

 

Sydslesvigudvalget

virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Udvalget administrerer den danske stats tilskud og lån til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

 

 Sydslesvigsk Vælgerforening 

er det danske mindretals parti. Partiet er repræsenteret i Landdagen i Kiel, i amtsrådene og Flensborg By samt i adskillige kommuner i landsdelen

 

Dansk Kirke i Sydslesvig

har 24 præster ansat i Sydslesvig. Kirkelige handlinger gennemføres dels i egne kirker, dels i kirker tilhørende flertalsbefolkningen eller i kirkesale i forsamlingshuse og skoler.

 

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 

forestår bogudlån i landsdelen i egne bibliotekslokaler og via bogbusser. Endvidere gennemføres folkeuniversitets-arrangementer, danskundervisning (aftenskole) ligesom der afholdes kunstudstillinger m.m.

 

Flensborg Avis

udgiver landsdelens eneste dansksprogede avis. Avisen indeholder en tysk del. Endvidere udsendes tillæg fra danske organisationer i Sydslesvig.

 

Die angeschlossenen Vereine

se Sydslesvigsk Forening (SSF)

Kontakt:

Danmarks Generalkonsulat
Nordergraben 19
D-24937 Flensburg

 

Tlf.: +49 461 144000
Fax: +49 461 17928
E-mail: [email protected]

 

Telefoniske henvendelser:
Mandag - fredag: 9.00 - 16.00