Gå til indhold

Dansk mindretal i Sydslesvig

Den historiske baggrund for Danmarks nuværende sydgrænse fra 1920 og områdets nationale mindretal.

'' 

Efter krigen i 1864 måtte Danmark ved freden i Wien afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg til de tyske sejrherrer. Mens de to sidstnævnte landsdele var rent tyske var den overvejende del af befolkningen i den nordlige og mellemste del af Slesvig dansksindede. § 5 i Pragfreden 1866 om en folkeafstemning i »de nordlige distrikter af Slesvig« blev ikke ført ud i livet; derimod banede det tyske nederlag i 1. verdenskrig vejen for en ny afgørelse baseret på den nationale selvbestemmelsesret. 

Ved de to folkeafstemninger den 10. februar og den 14. marts 1920 stemte henholdsvis 74,9 % og 19,8 % for tilslutning til Danmark i de to afstemningszoner. I henhold til bestemmelserne i Versailles-traktaten tilfaldt 1. zone herved Danmark, mens 2. zone forblev ved Tyskland. Den formelle indlemmelse af Nordslesvig blev stadfæstet den 5. juli 1920 ved indgåelsen af en tosidet traktat mellem Danmark og de allierede. Fem dage senere foretog Christian 10. sit berømte ridt over den gamle grænse nord for Christiansfeld.

Som afstemningsresultatet indicerede, forblev der et nationalt mindretal på begge sider af den nye grænse. Det var med henblik på det danske mindretal i Sydslesvig, at den daværende danske statsminister Niels Neergaard i 1920 udtalte de kendte ord: ”De skal ikke blive glemt”.
Gennem alle årene har den danske stat vedkendt sig denne forpligtigelse. Med et årligt tilskud på ca. 500 mio. kr., er den danske stat med til at sikre, at det danske mindretal på o. 50.000 personer kan opretholde en lang række danske institutioner – herunder egne børnehaver, skoler, kirker, biblioteker, ungdoms- og kulturforeninger samt egen avis. Tilskuddet forvaltes af det såkaldte Sydslesvigudvalg. Den brede vifte af tilbud gør, at de der vil, kan leve et så dansk liv som muligt i en tysk hverdag.

Nærmere informationer om det danske mindretal kan bl.a. fås på Sydslesvigsk Forenings hjemmeside eller ved henvendelse til de enkelte danske foreninger, organisationer og institutioner. Endvidere kan henvises til Grænseforeningen.

Link:

http://syfo.de http://www.graenseforeningen.dk

Kontakt:

Danmarks Generalkonsulat
Nordergraben 19
D-24937 Flensburg

 

Tlf.: +49 461 144000
Fax: +49 461 17928
E-mail: [email protected]


Telefoniske henvendelser:
Mandag - fredag: 9.00 - 16.00

Link: