Gå til indhold

Udstedelse af pas

NB. Der kræves tidsbestilling til pasekspeditionen i Berlin, Hamborg og München - se nærmere nederst på denne side. 

Det er kun muligt at betale gebyr for pas og andre konsulære ydelser i Hamborg, Berlin, München og Flensborg med kreditkort/betalingskort. 

Når der skal søges om nyt dansk pas gør følgende sig gældende: 

Personligt fremmøde på ambassaden eller generalkonsulaterne - klik her for ADRESSER og ÅBNINGSTIDER.

De nye biometriske pas blev indført den 01. januar 2012 (se "Nye biometriske pas") Leveringstiden på et nyt pas er ca. 3 uger.

Du skal medbringe: 

 • 1 Pasansøgning (se download her) i udfyldt og underskrevet stand.
 • Det sidst udstedte pas. Hvis pas er bortkommet medbringes andre identitetsbeviser (navnebevis eller fødselsattest), politianmeldelse, erklæring om bortkommet pas (se download her) i udfyldt og underskrevet stand samt billedlegitimation (f.eks. kørekort).
 • Statsborgerskabsbevis. Er ansøgeren født i udlandet, skal der forelægges Statsborgerskabsbevis eller bevis for bevarelse af dansk indfødsret efter det fyldte 22. år i form af bevis fra Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor. Beviset skal forelægges medmindre ansøger har haft registreret bopæl i Danmark i mindst 3 måneder før det fyldte 22. år.

 • Vielsesattest eller navnebevis, hvis man har ændret sit navn siden sidst udstedte pas.
 • Du skal ikke medbringe foto. Foto, fingeraftryk og underskrift optages digitalt på ambassaden.
 • Det nye gebyr for alle typer af pas og for forlængelse af pas er 152 EUR (144 CHF). Gebyret skal betales ved indgivelse af ansøgningen. I Berlin, Hamborg, München og Flensborg betales gebyret med kort i betalingsterminal på konsulatet. Vær opmærksom på, at gebyret for fornyelse af bortkomne eller ødelagte pas hæves til 240 EUR (228 CHF). 
 • NB: Tyske officielle dokumenter skal ikke oversættes

Udstedelse af pas til børn

For at få pas til en person under 18 år skal barnet sammen med begge forældre MØDE PERSONLIGT OP på ambassaden eller generalkonsulatet.

Hvis der skal søges om pas til børn, skal samtykke dertil meddeles af begge forældre, hvis begge har del i forældremyndigheden. Såfremt der kun er én indehaver af forældremyndigheden, skal dokumentation herfor forelægges.

Forældrene skal forelægge pas eller anden form for identitetsbevis samt vielsesattest, hvis forældrene er gift. Hvis den danske forælder er født i udlandet, skal denne forelægge Statsborgerskabsbevis eller bevis for bevarelse af dansk indfødsret efter det fyldte 22. år. Beviset skal forelægges medmindre den danske forælder har haft registreret bopæl i Danmark i mindst 3 måneder før det fyldte 22. år.

Barnets fødsels- eller dåbsattest skal forelægges. Hvis barnet har haft et dansk pas eller har været indskrevet i et af forældrenes pas, skal dette pas forelægges.

Foto kan kun optages på ambassaden, hvis barnet er gammelt nok til at følge de nødvendige anvisninger (kigge ind i kameraet, ikke smile, sidde/stå stille osv.). Er dette ikke tilfældet, skal der medbringes 1 foto af barnet, der opfylder Politiets krav til pasbilleder.

Digitalt samtykke til udstedelse af pas til børn under 18 år

Det er muligt at indgive digitalt samtykke til udstedelse af pas til dit mindreårige barn. Såfremt du er i besiddelse af dansk cpr-nummer samt MitID, kan du afgive digitalt samtykke via dette link:  https://dys.um.dk/form/. Barnet der søges pas til behøver ikke at have dansk cpr-nummer. Når du har afgivet digitalt samtykke og signeret med MitID kan du printe en kvittering. Samme kvittering sendes også til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage. 

Børn under 12 år

Det er muligt at søge om pas til børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) på de honorære konsulater. Bemærk, at der skal medbringes 1 pasbillede og at ovennævnte krav også gælder ved ansøgning på et honorært konsulat. 

Det gamle pas

Du kan beholde dit gamle pas, indtil dit nye pas er klart. Du afleverer dit gamle pas, når du henter det nye pas. Hvis du skal have dit pas tilsendt, skal du først indsende det gamle pas. Vær opmærksom på, at du skal betale 5 EUR porto.

Udstedelse af midlertidigt pas (Provisorisk pas)

Ambassaden og konsulaterne i Tyskland kan på kort tid udstede et midlertidigt (provisorisk) dansk pas, hvis du har mistet dit pas eller dit pas er blevet stjålet under opholdet i Tyskland (du skal medbringe politianmeldelse, to pasbilleder, pasansøgning og erklæring om bortkommet pas (se download) i udfyldt og underskrevet stand).

Et provisorisk pas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk ambassade/konsulat efter benyttelsen.

Rejse på et provisorisk pas kan evt. give anledning til problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender provisoriske pas. Et provisorisk pas kan fx ikke bruges ved indrejse i USA.

Der er fastsat priser for udstedelse af provisoriske pas indenfor og udenfor almindelig kontortid:

Indenfor normal kontortid: 1.130 DKK / 152 EUR / 144 CHF

Udenfor normal kontortid: 2.640 DKK / 355 EUR / 337 CHF

(Where several provisional passports or extension of passports are issued at the same time, a fee of 2.640 DKK shall be charged for the first passport and 1.130 DKK or 1.786 DKK for subsequent passports).

På en lukkedag: 3.770 DKK / 507 EUR / 482 CHF

(Where several provisional passports or extension of passports are issued at the same time, a fee of 3.770 DKK shall be charged for the first passport and 1.130 DKK or 1.786 DKK for subsequent passports).

Navneændring

Ved navneskift, f.eks. ved indgåelse af ægteskab, kan der ikke foretages ændringer i pas. Der henvises til at søge nyt pas.

Bemærk, at der ikke kan udstedes nyt pas med det nye navn, før navneændringen er trådt i kraft og fremgår af den påkrævede dokumentation.

Online tidsbestilling til pasekspedition, afhentning af pas, MitID osv.

Tidsbestillingen er gratis.

Hvis du ikke har brugt tidsbestillingssystemet før, skal du gå til tidsbestillingen (se link nedenfor), klikke på log ind og derefter på opret en ny brugerkonto.

Du bliver bedt om at oplyse:

 • e-mail (=brugernavn)
 • et selvvalgt kodeord
 • dit navn
 • dit telefonnummer

Efter tidsbestillingen modtager du en e-mail med bekræftelse på tidsbestillingen. 

Vær venligst opmærksom på, at der skal reserveres 30 minutter pr. pasansøger.  

Konsulatet i Berlin
Åbent for pasansøgning og afhentning mandag, tirsdag og fredag fra kl. 9.00-11.30.

Klik her for at bestille tid.

Konsulatet i Hamborg
Åbent for pasansøgning tirsdag og onsdag fra kl. 9.00-12.00.

Klik her for at bestille tid til pasansøgning på konsulatet i Hamborg

Konsulatet i München
Åbent for pasansøgning og afhentning tirsdag og torsdag fra kl. 9.00-12.00.

Klik her for at bestille tid til pasansøgning på konsulatet i München 

Klik her for at bestille tid til afhentning af dokumenter på konsulatet i München