Gå til indhold

Udstedelse af kørekort

Danske statsborgere med fast bopæl i udlandet kan ikke længere få udstedt et dansk kørekort.

Hvis du har fast bopæl i Tyskland og vil have byttet et gammelt dansk kørekort til et EU-kørekort, bedes du ansøge om tysk kørekort hos de tyske myndigheder, f. eks. ”Führerscheinstelle” i den by du bor.

Hvis du har mistet dit kørekort, skal dette meldes til tysk politi og du skal anmode om en politirapport.

De tyske myndigheder vil bede dig om en bekræftelse på, at dit kørekort er udstedt i Danmark. Denne bekræftelse skal du selv indhente ved at kontakte Færdselsstyrelsen.

Bekræftelse fra Færdselsstyrelsen

Bekræftelsen får du fra Færdselsstyrelsen ved at sende dem følgende informationer:

 • Dit navn
 • Dit cpr-nummer
 • Information om at du har mistet dit danske kørekort og gerne vil have en bekræftelse af kørekortet, som du kan bruge i udlandet
 • Din udenlandske adresse så Færdselsstyrelsen kan sende dig bekræftelsen
 • Din underskrift.

Du kan sende Digital Post til Færdselsstyrelsen via borger.dk eller e-Boks:

 • Log på med NemID
 • Klik på Skriv ny post
 • Klik på Vælg modtager i Til-feltet
 • Søg efter Færdselsstyrelsen
 • Klik på Færdselsstyrelsen
 • Vælg igen Færdselsstyrelsen fra listen, der fremkommer
 • Skriv din mail og klik på Send

Du kan også sende et brev til:

Færdselsstyrelsen

Brogårdsvej 1

7500 Holstebro

Hvis du ikke har adgang til e-boks eller borger.dk, kan du sende en e-mail til [email protected]

Internationalt kørekort

Det eneste man kan søge om at få udstedt i Danmark er et internationalt kørekort, som i forbindelse med det nationale kørekort skal bruges i forskellige lande som f.eks. i USA. Et internationalt kørekort udstedes efter ansøgning og mod forevisning af dansk EF-kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas og kun for en periode på ét år. Det internationale kørekort udstedes i Danmark og sagsbehandlingstiden er på ca. 4 uger.

Du kan søge direkte hos Borgerservice eller igennem en dansk repræsentation.

Ansøgning igennem en dansk repræsentation koster 69 EUR / 510 DKK.

Midlertidigt kørekort

Mistes kørekortet under ferie, skal der indhentes en politianmeldelse og en bekræftelse fra Færdselsstyrelsen (se ovenfor). De danske repræsentationer kan på baggrund af bekræftelsen fra Færdselsstyrelsen kunne udstede en tysk erklæring på, at personen er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type.

For udstedelse af erklæringen om mistet kørekort (i Tyskland anerkendes erklæringen kun til brug for hjemrejsen) erlægges et gebyr på 69 EUR / 510 DKK.