Gå til indhold

Skat

Det tyske skattesystem er meget komplekst. Derfor gives der neden for udelukkende oplysninger af mere generel karakter. Yderligere oplysninger vil kunne indhentes ved henvendelse til relevante tyske offentlige myndigheder eller de private skatterådgivere, som mange tyskere gør brug af.

 ''

Det tyske skattesystem bygger på progressiv indkomstbeskatning med et bundfradrag. Hertil kommer en række andre konkrete fradragsmuligheder. Skatteåret følger kalenderåret, og hvert år skal der - afhængig af om man er "Einkommensteuerpflichtig" - udfyldes en selvangivelse. I løbet af skatteåret indbetales hvert kvartal skat - beregnet ud fra det foregående års skatteopgørelse. Lønskat trækkes dog direkte hos arbejdsgiveren, der fra hver medarbejder har et skattekort, der angiver lønskatteklasse. For hver lønskatteklasse er der forskelle i fradrag. Inddelingen i skatteklasser afhænger bl.a. af ægtestand samt af, hvorvidt arbejdstagerne modtager indkomst fra flere arbejdsgivere. I alt er der er 6 skatteklasser.

Indkomstskatten varierer ikke fra region til region i Tyskland.

Momsen ("Mehrwertsteuer") er i Tyskland normalt på 19 pct. For udvalgte serviceydelser og næringsmidler er momsen dog på 7 pct.

I tabellen nedenfor illustreres indkomstskatten på baggrund af den årlige indtægt i 2019:

Årlige indtægt   Indkomstskatten 
0 - 9168 €    0 pct.
9.169 - 14.254 €   14 - 24 pct.
14.255 - 55.960 €   42 pct.
Over 265.326 €   45 pct. 

Der kan findes yderlige oplysninger på finansministeriets hjemmeside.

Hertil kommer en solidaritetsskat (”Solidaritätszuschlag”) på 5,5 pct., som der bliver beregnet af skatten. Solidaritetsskat blev indført i forbindelse med genforeningen af de to Tysklande.

Dobbeltbeskatningsaftalen
Danmark og Tyskland har indgået en aftale med det formål at undgå dobbeltbeskatning. Aftalen dækker bl.a. indkomstskat. Helt overordnet er reglerne sådan, at indkomsten beskattes i bopælslandet. Fortjeneste af erhvervsvirksomhed beskattes som hovedregel i det land, hvor fortjenesten er indvundet.

For yderligere oplysninger om skattemæssige forhold især om dobbeltbeskatningsaftalen kan den tosprogede website Eures være nyttig. Man kan endvidere henvende sig til skattemyndighederne i Danmark eller til de relevante lokale skattemyndigheder hjemme og i Tyskland.

 

Link til:

http://www.bundesfinanzministerium.de http://bzst.bund.de http://www.dstv.de

Link til: