Gå til indhold

Bæredygtighed

Den danske ambassade i Berlin som klimafrontpost
Det er Danmarks mål at blive blandt verdens mest bæredygtige udenrigstjenester. Ministeriet har derfor bl.a. udnævnt en række klimafrontposter, der skal gå foran i arbejdet om at fremme den grønne dagsorden, blandt andet ambassaden i Berlin, som én af de største.

Som klimafrontpost er vi på Den Danske Ambassade i Berlin særligt opmærksomme på at tænke grøn omstilling ind i det daglige arbejde og derigennem skabe en mere bæredygtig arbejdsplads med et lavere CO2-aftryk.

Bæredygtighed spiller en vigtig rolle i det daglige arbejde på ambassaden, hvor Danmark er et forgangsland og inspirerende partner for Tyskland.

I arbejdet med fremme af dansk eksport, er bæredygtighed helt centralt inden for især energisektoren, sundhed, tech og landbrug.

Også i det politiske arbejde, er der stort fokus på bæredygtighed, klima og energieffektivitet, såvel syd som nord for grænsen. Det gør vi blandt andet med myndighedssamarbejde mellem Danmark og tyske delstater, hvor vi udveksler erfaringer inden for områder som fjernvarme og CCS.

Læs Udenrigsministeriets overordnede bæredygtighedsinitiativ her.

Derudover har vi på ambassaden i Berlin iværksat en række tiltag for at fremme økologisk bæredygtighed. Vi arbejder dagligt på at blive endnu bedre, og inspirere hinanden til bæredygtig adfærd, samt til at identificere nye tiltag.

GRØN ENERGI

 • Strømmen i det nordiske ambassadekompleks er fra 100% vedvarende energi. Grøn energi udgør også i Tyskland hele tiden en større del af energimikset. Det er målet, at ambassaden og dens aktiviteter bliver CO2-neutrale.

VI SPARER PÅ STRØMMEN

 • Der er installeret LED-belysning på hele ambassaden, da LED-pærer bruger mindre strøm og har en længere levetid end andre pærer.
 • Vi har også sørget for, at lyset ikke automatisk tænder på gangene, samt at lyset er slukket, når lokaler ikke er i brug.

VI SPARER PÅ VARMEN

 • Som i mange offentlige bygninger i Danmark har vi skruet ned til 19°C indendørs for at minimere varmeforbruget.

BÆREDYGTIG TRANSPORT

 • Vi har udskiftet ambassadens biler til to el- og en hybrid udgave, for at yde vores for at bidrage til udfasningen af fossilbiler.
 • Vi opfordrer medarbejderne til at tage cyklen, når det er muligt. Vi har seks cykler til rådighed på ambassaden, der kan bruges til f.eks. møder rundt i Berlin.
 • Vi har en elektrisk ladcykel, så vi ikke behøver starte bilen for mindre transport og indkøb.
 • Vi har indført en 6-timersregel, hvor vi undlader at flyve, hvis der er et andet transportalternativ af under 6 timers varighed.
 • Vi opfordrer gæster på ambassaden til at gøre brug af offentlig transport ved transport i byen, samt tog ved længere rejser.

BÆREDYGTIG FORPLEJNING

 • For catering på ambassaden og i ambassadørens residensen er den grønne vinkel altid det primære. Vores kok vælger økologiske og lokale råvarer i det omfang, det giver mening.
 • Vi har fokus på at minimere madspild ved kun at producere det mad, der er brug for, og stille eventuelle rester til rådighed internt.
 • Og naturligvis bruger vi ikke engangsservice.

GENBRUG

 • Vores papir til print er 100% genbrugspapir.
 • Det samme gælder for det papir, vi bruger til at tørre hænder i.

BÆREDYGTIG ADFÆRD

 • Vi opfordrer til energivenlig adfærd såsom at minimere printning og har reduceret mængden af print med mere end 35% fra Q1 2020 til Q3 2023.
 • Vi opfordrer til at huske at slukke lyset, og lyset er som udgangspunkt slukket på gange og andre steder med begrænset aktivitet.
 • Vi opfordrer til at tage trappen, frem for elevatoren. Løbegrupper og yogatimer er med til at holde medarbejdere aktive.
 • Medarbejdere udstyres med værktøjer til nemmere at vælge bæredygtige løsninger. Heriblandt oversigt og guide til bæredygtige hoteller og værktøjer til udregning af transportmidlers CO2-aftryk.

ARRANGEMENTER OG MØDER

 • Vi arbejder på at minimere print, produktion og spild ved arrangementer på ambassaden, ved at indføre digitale løsninger.
 • Vi sigter mod at genbruge materiale, som for eksempel skilte, roll-ups, etc. og derved mindske forbrug.
 • Partnere opfordres til ligeledes at bidrage til bæredygtigt adfærd, ved at mindske uddeling af materiale, produktion af skilte, etc. og madspild.
 • Goodiebags og lignende uddeles med omtanke og helst ikke, og der anbefales bæredygtige alternativer.
 • Der deles et Code of Conduct med alle eksterne partnere, så der ikke er tvivl om ambassadens position, og forventninger til partnere.

NETVÆRK AF BÆREDYGTIGE UDENRIGSTJENESTER

 • Vi sparrer med andre landes udenrigstjenester i Berlin, for at få inspiration og udveksle erfaring om bæredygtige initiativer.