Gå til indhold

Coronavirus/COVID-19 Tyskland

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tyskland.
Senest opdateret 21.06.2021 15.15

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Tyskland.

Information om konkrete restriktioner i Tyskland opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyskland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Tyskland.

Information om konkrete restriktioner i Tyskland opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Grundlæggende regler

Der gælder samme regler, som for alle andre. Læs afsnittet om rejserestriktioner nedenfor.

Særlige tilfælde (bl.a. transportbranchen, sundhedspersonale mm.)

Der findes derudover en række grupper, som kan være undtaget for både karantæne- og meldepligten, herunder personer ansat i transportbranchen, sundhedspersonale, politifolk og soldater, personer ansat i retsvæsenet mm.

Kontakt ambassaden eller de lokale sundhedsmyndigheder for mere information.

Grænsetrafik

For oplysninger om grænsetrafik og grænsependling se afsnit "Grænsetrafik og grænsependling til Slesvig-Holsten" under fanebladet "Rejserestriktioner" herunder.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Alle personer som rejser ind i Tyskland med fly (uanset risikostatus for afrejseområdet) skal kunne fremvise en negativ covid-19-test forinden. Testen skal tidligst gennemføres 48 timer inden indrejse. Udgiften for testen skal de rejsende selv betale. Covid-19-testen kan enten være en antigen hurtigtest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel).

Følgende regler gælder for indrejse fra risikoområder, hvortil Danmark i øjeblikket tæller - med undtagelse af Færøerne, Grønland og Region Syddanmark, som ikke længere optræder som risikoområder.

Hvis du er færdigvaccineret eller tidligere smittet, er du undtaget for karantæne og testpligt ved indrejse til Tyskland fra Danmark. Du skal kunne fremvise dokumentation, fx det danske Coronapas ved vaccination og et positivt PCR-testresultat for tidligere smittede.

Alle andre rejsende har mulighed for at forkorte den ellers lovpligtige 10 dages karantæne, hvis de ved indrejse har en antigen hurtigtest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel). Børn under 6 år er ikke omfattet af testkravet (jf. afsnittet 'ofte stillede spørgsmål' nederst på siden). Tidsrummet beregnes fra indrejsetidspunktet. Testen kan således enten medbringes i forvejen eller foretages efter indrejsen. Resultatet skal sendes til de ansvarlige sundhedsmyndigheder, se forklaring nedenfor. Det betyder for danske rejsende, at deres karantæne kan forkortes fra 10 dage og indtil det tidspunkt, hvor den nødvendige dokumentation er fremsendt til myndighederne. Dokumentationen skal kunne fremvises i op til 10 dage efter indrejse. 

Dokumentation for vaccination, overstået infektion eller testning uploades via den digitale anmeldelse på einreiseanmeldung.de, som altid skal udfyldes inden indrejse.

Alle personer, som rejser ind i Tyskland med fly (uanset risikostatus for afrejseområdet), skal fortsat kunne fremvise en negativ Covid-19 test inden ombordstigning. Testen må tidligst gennemføres 48 timer inden indrejse. Vaccinerede og tidligere smittede er fritaget fra dette krav, hvis inden ombordstigning har fremsendt dokumentation herfor som ovenfor beskrevet.

Hvis du 10 dage inden indrejse til Tyskland har opholdt dig i et såkaldt virusvariantområde, er indrejse udelukkende mulig ved fast bopæl i Tyskland, eller hvis du er omfattet af en af de meget få undtagelser. Du kan læse om undtagelserne på det tyske indenrigsministerium hjemmeside. Du skal derefter gå 10 dage i karantæne, som ikke kan afbrydes. Hvis du har opholdt dig i et såkaldt højincidensområde inden for 10 dage inden indrejse til Tyskland, kan karantænen tidligst afbrydes vha. en negativtest efter fem dage efter indrejse.

På Robert-Koch-Instituttets hjemmeside kan man finde en oversigt over de af Tyskland udmeldte internationale risikoområder. Der er i alt tre kategorier: risikoområde, højincidensområde og virusvariantområde. Hele Danmark er pt. risikoområde, mens Færøerne og Grønland ikke tæller som risikoområde.

Ovenstående regler vedr. færdigvaccinerede gælder udelukkende for vaccinationer med en EMA-godkendt vaccine. 

Bemærk, at man i Tyskland gælder som helbredt tidligst 28 dage efter positivt PCR-resultat og op til seks måneder efter PCR-resultatet, de facto i fem måneder.

Ovenstående regler gælder for alle personer over seks år.

Læs mere hos det tyske udenrigsministerium og den tyske ambassade i Danmark.

Der gælder særlige regler for grænsetrafik og for pendlere i grænseområdet, se under afsnittet ”grænsetrafik”. 

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Læs mere om coronapasset på myndighedernes hjemmeside coronasmitte.dk.

Meldepligt

Rejsende, der i de seneste 10 dage før indrejse i Tyskland har opholdt sig i et risikoområde, skal melde deres ankomst til de lokale sundhedsmyndigheder. Det sker digitalt under Einreiseanmeldung.de. Meldepligten gælder for alle indrejsende uanset transportmiddel. De eneste undtagelser fra meldepligten er, så vidt ambassaden er orienteret, grænsependlere og transitrejsende. I nogle delstater er erhvervsrejsende også undtaget fra meldepligten. Registreringen på Einreiseanmeldung.de bliver automatisk sendt til de ansvarlige sundhedsmyndigheder og slettes efter 14 dage. For grænsetrafik til Slesvig-Holsten er der undtagelser for meldepligten, se under afsnittet ”grænsetrafik”.

Efter registreringen får du en pdf-bekræftelse tilsendt. Din transportør vil kontrollere, at du kan forevise en bekræftelse inden transporten, ellers kan du blive nægtet befordring. Sørg for at have denne bekræftelse med dig under hele dit ophold. Hvis det i særlige tilfælde ikke er muligt at indsende en digital registrering, skal du i stedet udfylde en 
papirformular.

Du kan også finde disse oplysninger 
på engelsk hos det tyske sundhedsministerium.

De lokale tyske sundhedsmyndigheder kan findes ved at indtaste by/postnummer på Robert Koch Instituttets hjemmeside.

Grænsetrafik og grænsependling til Slesvig-Holsten

Afhængig af Robert Koch Instituts kategorisering af Danmark kan der gælde visse undtagelser for de tyske regler for grænsependlere og grænsetrafik ved indrejse til Slesvig-Holsten.

Danmark er af Robert Koch Institut kategoriseret således, at kravene om både karantæne, test- og meldepligt, hvis opholdet i Slesvig-Holstein varer maks. 24 timer, ikke er gældende for grænsependlere og grænsetrafik. Du må ikke have symptomer på Covid-19 ved indrejse. Fra den 22. februar 2021 vil grænsependlere, der pendler fra dansk bopæl til tysk arbejdsplads, skulle kunne fremvise en negativ corona-test (antigen-lyntest eller PCR-test), der er maksimalt 72 timer gammel.

Rejser du til Slesvig-Holsten, kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på 
coronasmitte.dk.

Ifølge de danske regler er du som pendler undtaget krav om både test og isolation efter indrejse til Danmark, hvis du kan fremvise en negativ PCR-test, der er foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet. Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på 
coronasmitte.dk.

Oplysninger til 
personer med bopæl i grænselandet fremgår her.

Transitmuligheder

Transit gennem Tyskland er muligt så længe du ikke har opholdt dig i et virusvariantområde inden for 10 dage inden afrejse. Der findes ganske få undtagelser, se yderligere oplysninger på det tyske indenrigsministeriums hjemmeside. Hvis du rejser i transit gennem Tyskland med bil og indrejser fra et risikoområde eller højincidensområde, er du undtaget både testkrav samt anmeldelse hos de tyske myndigheder inden indrejse. Ved transit skal du benytte den hurtigst mulige rute og undgå unødvendige stop. 

Hvis du rejser i transit med fly, skal du kunne fremvise en negativ covid-19-test, men er undtaget kravet anmeldelse hos de tyske myndigheder ved indrejse. Covid-19-testen kan enten være en antigen hurtigtest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel). Færdigvaccinerede og tidligere smittede skal ikke fremvise en test. Læs mere om dokumentationskravet under "ofte stillede spørgsmål". Børn under seks år er undtaget for kravet om test. Dette gælder også, selvom transitområdet i lufthavnen ikke forlades. 
Listen over lande, der gælder som hhv. risikoområder, højincidensområder og virusvariantområder, findes på 
Robert Koch Instituttets hjemmeside. Danmark var ved seneste opdatering af denne side på den generelle liste over risikoområder. Man opfordres til at se, om det stadig er tilfældet via ovennævnte link.

Hvis du påtænker at tage ophold under din rejse, fx i form af en overnatning ifm. en erhvervsrejse, vil der ikke længere være tale om transit men om regulær indrejse. Vi henviser til reglerne for indrejse, som er opført på denne side.

Danskere, der rejser i transit via tyske lufthavne, kan finde vigtig information på følgende engelsksprogede sider hos det tyske udenrigsministerium eller hos den tyske ambassade i København.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger. En oversigt over de enkelte delstaters gældende restriktioner findes på Tysklands regeringens hjemmeside. Du kan også slå de gældende restriktioner op på coronasmitte.dk.

I landkredse og byer med en 7-dages incidens på over 100 smittede per 100.000 indbyggere gælder landsdækkende restriktioner (den såkaldte ”nødbremse”). I enkelte delstater kan der gælde yderligere begrænsninger. Hold dig derfor orienteret om reglerne på netop dit opholdssted.

Smittetal i de tyske delstater og amter

Find detaljerede oplysninger om smittetal i de enkelte tyske delstater ("Bundesländer") og amter ("Landkreise") samt yderligere statistik om udbrud af Covid-19 i Tyskland på Robert Koch Institutets hjemmeside (link virker ikke i browseren Internet Explorer).

Du finder yderligere oplysninger om de enkelte delstaters myndigheder her på siden under afsnittet "Mere information".

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De tyske myndigheder anbefaler følgender:

  • Undgå kontakt med andre, hvis du frygter at være smittet med Coronavirus. 
  • Kontakt omgående din lokale sundhedsmyndighed, so du finder ved at indtaste dit postnummer her.
  • Hvis du har behov for hjælp, så kontakt lægelig beredskabstjeneste: 116-117 (træffes 24/7)
  • Ved livstruende situationer eller skade, ring: 112 (oplys evt. symptomer på COVID-19).

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet. 

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Tyskland

Der er forskellige rejsemuligheder fra Tyskland til Danmark. 

Fly: Det er muligt at finde direkte fly til København fra fx. Berlin, Frankfurt og München. Personer, der rejser i transit gennem Tyskland fra risikoområder med særligt høje infektionstal, skal kunne fremvise negativt testresultat allerede ved indrejsen til Tyskland. For rejser med fly skal testresultatet fremvises før boarding af flyet til Tyskland. Ifm. transit er du undtaget kravet om anmeldelse hos de tyske myndigheder ved indrejse. Covid-19-testen kan enten være en antigen hurtigtest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel).

Testen skal være foretaget mindre end 48 timer før indrejse og resultatet skal kunne fremvises fysisk eller elektronisk på enten tysk, fransk eller engelsk. Listen over lande, der gælder som risikoområder med særligt høje infektionstal, kan findes på RKI’s hjemmeside

Tog: Daglige forbindelser mellem Hamborg og Fredericia kan bookes via Deutsche Bahn.

Bus: Der kan bestilles billetter hos Flixbus.

Indrejse i Danmark

På coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. 
Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. 
Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Links til delstaternes hjemmesider, telefonnumre samt lokale medier:

Baden-Württemberg(Stuttgart etc.)
Hotline: +49 711 904 39555
(dagligt 09:00-18:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Südwestrundfunk

Bayern(München etc.)
Hotline: +49 9131 6808 5101
Regionale medier:
Bl.a.
Bayerischer Rundfunk


Berlin

Hotline: +49 30 9028 2828
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Rundfunk Berlin-Brandenburg


Brandenburg
(Potsdam etc.)
Hotline: +49 331 8683 777
(man-fre 09:00-15:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Rundfunk Berlin-Brandenburg


Bremen

Hotline: +49 421 115
Regionale medier:
Bl.a.
Radio Bremen


Hamborg

Hotline: +49 40 428 284 000
Regionale medier:
Bl.a.
Norddeutscher Rundfunk


Hessen
(Frankfurt am Main etc.)
Hotline: 0800 555 4 666
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier:
Bl.a.Hessischer Rundfunk

Mecklenburg-Vorpommern
(Schwerin, Rostock, Stralsund etc.)
Hotline: +49 385 588 5888
Regionale medier:
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk


Niedersachsen
(Hannover etc.)
Hotline: +49 511 120 6000
(man-fre 08:00-22:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Norddeutscher Rundfunk


Nordrhein-Westfalen
(Köln, Düsseldorf etc.)
Hotline: +49 211 9119 1001
(man-fre 07:00-20:00, lør-søn 10:00-18:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Westdeutscher Rundfunk


Rheinland-Pfalz
(Mainz etc.)
Hotline: 0800 575 8100
(man-fre 08:00-18:00, lør-søn 10:00-15:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Südwestrundfunk

Saarland(Saarbrücken etc.)
Hotline: +49 681 501 4422
(man-fre 07:00-21:00, lør-søn 09:00-15:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Saarländischer Rundfunk

Sachsen(Dresden, Leipzig etc.)
Hotline: 0800 1000 214
(man-fre 07:00-18:00, lør-søn 12:00-18:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Mitteldeutscher Rundfunk

Sachsen-Anhalt(Magdeburg etc.)
Hotline: +49 391 256 4222
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Mitteldeutscher Rundfunk

Slesvig-Holsten(Flensborg etc.)
Hotline: +49 431 797 000 01
Regionale medier:
Bl.a.
Norddeutscher Rundfunk

Thüringen(Erfurt etc.)
Hotline: +49 361 75 049 049
Regionale medier:
Bl.a.
Mitteldeutscher Rundfunk

 

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Berlin eller generalkonsulaterne i FlensborgHamborg og München i de daglige åbningstider.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyskland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg rejse ind i Tyskland og holde ferie?

Tyskland har føjet Danmark (p.t. undtaget Grønland og Færøerne) til listen over risikoområder. Det betyder, at rejsende fra Danmark til Tyskland - p.t. med undtagelse af førnævnte områder - skal gå 10 dage i karantæne ved ankomst. Færdigvaccinerede og helbredte fritages for karantæne og testpligt ved indrejse til Tyskland, undtaget hvis de kommer fra et virusvariantområde. Her gælder fortsat en karantæneperiode på 14 dage. Fritagelsen for risikoområder gælder ligeledes ifm. kravet om test inden ombord-stigning til Tyskland.

Du har mulighed for at forkorte din karantæne efter indrejse til Tyskland. Forudsætning er enten en antigen hurtigtest (maks. 48  timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel). Tidsrummet beregnes fra indrejsetidspunktet. Testen kan således medbringes i forvejen eller foretages efter indrejsenResultatet skal sendes til ansvarlige sundhedsmyndigheder. Det betyder, at din karantæne kan forkortes fra 10 dage, og indtil der er fremsendt nødvendig dokumentation.

Den digitale anmeldelse via www.einreiseanmeldung.de skal fortsat benyttes. Via denne portal skal dokumentation for vaccination, overstået infektion og testning uploades - også i forbindelse med afkortning af karantæneophold.

Skal jeg have en negativ test med ved indrejse?

Du skal medbringe en negativ covid-19-test. Covid-19-testen kan enten være en antigen hurtigtest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel). Færdigvaccinerede og tidligere smittede skal ikke fremvise en test. Hvis du ikke rejser med fly, kan du også foretage testen umiddelbart efter indrejse, forudsat, at du ikke har opholdt dig i et virusvariant-område i minimum 10 dage forud for indrejsetidspunktet. Kontakt under alle omstændigheder dit flyselskab/transportør for at være sikker på, at du opfylder alle selskabets krav for befordring til Tyskland.

Er jeg fritaget karantænepligten, hvis jeg opholder mig mindre end 24 timer i Tyskland?

Karantænepligten i Tyskland er ophævet, hvis du indrejser med en negativtest og har oploadet dokumentation inden indrejse, se under afsnittet "Rejserestriktioner". Der er undtagelser ifm. grænsehandel. Vær opmærksom på eventuelle testkrav ved tilbagevenden til Danmark: Link til coronasmitte.dk

Hvordan kontakter jeg de lokale sundhedsmyndigheder?

De lokale sundhedsmyndigheder kan findes ved at indtaste postnummeret på Robert Koch Instituttets hjemmeside

Skal jeg udfylde en indrejseformular?

Ja, alle indrejsende skal som udgangspunkt udfylde en indrejseformular. Følgende personer er dog undtaget:  

  • Personer i transit.
  • Personer, som i forbindelse med grænsetrafik mellem nabolande opholder sig mindre end 24 timer i et risikoområde eller opholder sig mindre end 24 timer i Tyskland.
  • Personer, der i arbejdsøjemed indrejser i Tyskland med det formål at transportere personer, varer og eller gods over grænsen via landevej, skinner eller med skib.

Du finder formularen under einreiseanmeldung.de

Vær opmærksom på, at formularen ikke tager højde for undtagelserne fra karantænepligten. Formularen skal udfyldes inden hver indrejse. Efter tilmeldingen får du en pdf-bekræftelse tilsendt. Din transportør vil kontrollere, at du kan forevise en bekræftelse inden transporten, ellers kan du blive nægtet transportering. Sørg for at have denne bekræftelse med dig under hele dit ophold. 

Jeg skal på erhvervsrejse, hvad skal jeg være opmærksom på?

Der gælder samme regler, som for alle andre. Læs afsnittet om rejserestriktioner nedenfor.
Du finder yderlige informationer for erhvervsrejsende på vores hjemmeside under ”
Rejseråd til erhvervsrejser”. 

Må jeg grænsehandle?

Siden 22 maj 2021 har det været muligt at rejse til Slesvig-Holsten og grænsehandle.

Bemærk at de tyske myndigheders krav om karantæne, test- og meldepligt ikke gælder for grænsetrafik til Slesvig-Holsten, hvis besøget varer under 24 timer. Du må ikke have symptomer på Covid-19 ved indrejse.

Hvis du skal opholde dig i Slesvig-Holsten i mere end 24 timer, skal du som rejsende være opmærksom på, at der er krav om negativ test og indsendelse af dokumentation for denne test til de tyske myndigheder i forbindelse med indrejse.

For besøgende i Slesvig-Holsten vil der med den ”gule” status fra den 22. maj ikke være krav om isolation efter indrejse tilbage i Danmark.

Jeg skal på sygehusophold/medicinsk behandling, må jeg det?

Ja. Her gælder nu de samme regler som for regulær indrejse, hvor karantænen kan undgås, hvis du indrejser fra Danmark med en negativtest. Kontakt eventuelt de lokale sundhedsmyndigheder/sygehuset/klinikken for yderlige afklaring.

Må jeg køre til Tyskland for at hente en bil/hund/varer?

Ja. Kontakt eventuelt de lokale sundhedsmyndigheder for afklaring.

Kan jeg køre igennem Tyskland?

Ja. Der opfordres til, at transit gennemføres uden unødvendige stop undervejs.

Skal jeg have en test med, når jeg kører igennem Tyskland?

Personer i transit fra virusvariant-områder skal medbringe et bevis på en negativ corona-test ved indrejse. Personer i transit fra høj-risiko-områder og andre risiko-områder er undtaget herfra, forudsat, at de rejsende ikke har opholdt sig i et virusvariant-område i minimum 10 dage forud for indrejsetidspunktet.

Skal det være en PCR test?

Antigen-test godkendes også, hvis de opfylder WHO’s krav. Det danske COVID-19-pas anerkendes. Testen skal være på tysk, engelsk eller fransk. Læs mere hos Robert Koch Instituttet

Hvor kan jeg finde oplysninger om testcentre i Tyskland?

Delstat

Mulig testfrekvens

Oversigt over teststationer

Bayern

Daglig test mulig

Coronavirus: Bayerische Teststrategie (bayern.de)

Baden-Württemberg

Mindst en gang om ugen

Baden-Württemberg: Corona-Anlaufstellen

Berlin

Daglig test mulig

Test Centers & Test Sites - Test-To-Go Berlin

Brandenburg

Mindst en gang om ugen

Informationen zu Corona-Tests in Brandenburg

Bremen

Mindst en gang om ugen

Informationen zu Corona-Tests in Bremen

Hamborg

Mindst en gang om ugen

Testzentren - hamburg.de

Hessen

Mindst en gang om ugen

Corona Test - Bürgerstellen in Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Mindst en gang om ugen

Informationen zu Corona Test-Angeboten in M-V

Niedersachsen

Daglig test mulig

Hinweise zur Testung auf Niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen

Mindst en gang om ugen

Kostenlose Corona-Schnelltests in NRW

Rheinland-Pfalz

Mindst en gang om ugen

Corona Schnelltests RLP

Saarland

Mindst en gang om ugen

Saarland - Schnelltests

Sachsen

Flere gange om ugen

Coronatests in Sachsen

Sachsen-Anhalt

Mindst en gang om ugen

Corona - Angebote für Schnelltests in Sachsen-Anhalt

Slesvig-Holsten

Mindst en gang om ugen

Corona-Teststationen in Schleswig-Holstein

Thüringen

Mindst en gang om ugen

Teststellen Thüringen

Hvor ser jeg Tysklands liste over risikoområder?

Listen over Tysklands inddeling i internationale risikoområder findes på Robert Koch Instituttets hjemmeside

Jeg er færdigvaccineret eller er tidligere smittet, skal jeg i karantæne og medbringe en negativ test ved indrejse?

Nej. Færdigvaccinerede og tidligere smittede er undtaget fra karantæne- og testpligten, med mindre de har haft kontakt til en smittet med en virusvariation. For færdigvaccinerede skal sidste stik være mindst 14 dage og højest 6 måneder gammelt og kun EMA-godkendte vacciner accepteres. Tidligere smittede skal kunne dokumentere deres infektion med en positiv PCR-test. Tidligere smittede er omfattet af undtagelserne fra og med 28 dage efter positivt resultat og i seks måneder efter påvisning af deres infektion. 

Skal børn testes?

Børn over 6 år skal også testes.

Må jeg overnatte på hotel?

Der åbnes langsomt op for turistovernatninger i de tyske delstater. For afklaring kontakt hotellet eller de lokale sundhedsmyndigheder på det ønskede overnatningssted.

Kan jeg besøge familie og skal jeg i karantæne?

Ja. Der er forskel på reglerne i delstaterne, men karantænepligten frafaldes, hvis du indrejser fra Danmark med en negativtest.. Kontakt de lokale sundhedsmyndigheder for yderlige afklaring.

Hvornår lempes restriktionerne?

Det afhænger af incidenstallene. Vi anbefaler at følge situationen for Tyskland på ambassadens hjemmeside

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg tager tilbage til Danmark?

Det kan du læse om her: Link til coronasmitte.dk

Jeg er stadig i tvivl om de gældende restriktioner, hvem kan jeg kontakte?

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, kan du ringe til de tyske myndigheders hotline: Public enquiry service: +49 228 99 68 10 eller +49 30 18 68 10 

 

 

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.