Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19 Tyskland

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tyskland.

Senest opdateret 29-10-2020 11:20
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Tyskland undtagen grænseregionen Slesvig-Holsten.

Læs rejsevejledningen for Tyskland og rejserådene i en tid med COVID-19.

Information om konkrete restriktioner i Tyskland opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyskland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Tyskland undtagen grænseregionen Slesvig-Holsten.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores generelle rejseråd til erhvervsrejser.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Ambassaden har nedenfor udvalgt en række delstater med stor dansk aktivitet og samlet de nyeste informationer omkring muligheden for erhvervsrejser samt indsat information om situationen for grænsependlere. Ved spørgsmål til øvrige delstater hjælper ambassaden gerne med at undersøge gældende regler. Henvendelse skal i så fald ske skriftligt på beramb@um.dk.

De lokale tyske sundhedsmyndigheder kan findes ved at indtaste by/postnummer på Robert Koch Instituttets hjemmeside.

Baden-Württemberg

Erhvervsrejsende må gerne rejse ind i Baden-Wurttemberg fra Region Hovedstaden, hvis man har et dokument fra arbejdsgiveren, hvor det angives, at det drejer sig om en tvingende nødvendig og uopsættelig erhvervsrejse.

Dokumentet skal indeholde:

 1. et officielt logo fra firmaet i sidehovedet
 2. adressen på det hotel el. lign. hvor man skal opholde sig under rejsen
 3. kontaktoplysninger på eget firma og det firma, man skal gøre forretninger med
 4. beskrivelse af erhvervsrejsen samt
 5. andre relevante informationer.

Dokumentet skal altid medbringes. Man må ikke foretage private ærinder, mens man er af sted. Politiet er ansvarlig for kontrol.

Andre undtagelser fra karantænepligten:

 • Grænsependlere
 • Personer involveret i grænseoverskridende transport af varer, personer og gods
 • Personer der grundet deres arbejde hos bus-, tog-, fly- og/eller færgeselskaber har opholdt sig i udlandet
 • Personer der har opholdt sig mindre end 48 timer i udlandet
 • Personer der kan fremvise en negativ og maks. 48 timer gammel molekylærbiologisk test på tysk eller engelsk foretaget i et EU/EØS-land
 • Personer der har tvingende nødvendige og uopsættelige medicinske eller professionelle formål med indrejse 
 • Personer der har en gyldig rejsegrund: fx besøg af livspartnere, bryllupper
 • Sæsonarbejdere
 • Politi- og militærfolk der vender hjem fra mission i udlandet
   

Mere information om indrejse i Baden-Wurttemberg kan findes på denne hjemmeside.

Sidst opdateret d. 15.10.2020 kl. 09.55.

Bayern

Erhvervsrejsende må gerne rejse ind i Bayern fra Region Hovedstaden, hvis man har et dokument fra arbejdsgiveren, hvor det angives, at det drejer sig om en tvingende nødvendig og uopsættelig erhvervsrejse.

Dokumentet skal indeholde

 1. et officielt logo fra firmaet i sidehovedet
 2.  adressen på det hotel el. lign. hvor man skal opholde sig under rejsen
 3. kontaktoplysninger på eget firma og det firma, man skal gøre forretninger med
 4. beskrivelse af erhvervsrejsen samt
 5. andre relevante informationer.

Dokumentet skal altid medbringes. Man må ikke foretage private ærinder, mens man er af sted. Politiet er ansvarlig for kontrol.

Andre erhvervsmæssige undtagelser fra karantænepligten:

 • Personer der pendler dagligt til Bayern fra risikoområder, dvs. personer der maks. tilbringer 48 timer samlet i udlandet.
 • Personer, der transporterer personer, varer eller gods i bil, tog, skib eller fly.
 • Personer der kan fremvise en negativ og maks. 48 timer gammel molekylærbiologisk test på tysk eller engelsk foretaget i et EU/EØS-land.
 • Personer som arbejder for et luftfarts-, skibsfarts-, jernbane- eller busselskab.
 • Personer som har tvingende nødvendige og uopsættelige erhvervsmæssige ærinder i Bayern.
 • Personer som kun har været i risikoområdet i 48 timer og som ikke har deltaget privat i kulturelle eller sportslige arrangementer, offentlige festivaler eller lignende arrangementer.
 • Personer hvis deltagelse er tvingende nødvendig for funktionsdygtigheden af retssystemet, parlamenter, regeringer og forvaltninger og opretholdelsen af diplomatiske og konsulære forbindelser. Nødvendigheden skal bekræftes af arbejdsgiver.

For alle undtagelser gælder, at man ikke må udvise symptomer.

Mere information om indrejse i Bayern kan findes på denne hjemmeside.

Sidst opdateret d. 15.10.2020 kl. 10.00.

Berlin

Erhvervsrejser til Berlin er kun i begrænset omfang undtaget den generelle karantænepligt. Følgende personer kan rejse ind i Berlin fra Region Hovedstaden uden at skulle begive sig i 14 dages karantæne:

 • Personer, der transporterer personer, varer eller gods i bil, tog, skib eller fly og har opholdt sig mindre end 72 timer i et risikoområde eller som opholder sig under 48 timer i Berlin
 • Personer, der varetager tvingende nødvendige diplomatiske og konsulære opgaver, eller hvis ærinde er tvingende nødvendigt for funktionsdygtigheden i EU eller andre internationale organisationer. Den tvingende nødvendighed skal skriftligt bekræftes af arbejdsgiveren
 • Personer som arbejder for et luftfarts-, skibsfarts-, jernbane- eller busselskab og som har opholdt sig mindre end 72 timer i et risikoområde eller som opholder sig under 48 timer i Berlin
 • Personer der kan fremvise en negativ og maks. 48 timer gammel molekylærbiologisk test på tysk eller engelsk foretaget i et EU/EØS-land.

Det bemærkes, at meldepligten stadig gælder, selvom man jf. ovenstående er undtaget karantæneforpligtelsen. 

For alle undtagelser gælder, at man ikke må udvise symptomer.

Mere information om indrejse i Berlin kan findes på denne hjemmeside.

Sidst opdateret d. 15.10.2020 kl. 10.00.

Hamborg

Erhvervsrejser til Hamborg er kun i begrænset omfang undtaget den generelle karantænepligt. Undtaget for karantænen er:

 • Folk, der varetager tvingende nødvendige diplomatiske og konsulære opgaver, eller hvis ærinde er tvingende nødvendigt for funktionsdygtigheden i EU eller andre internationale organisationer. Den tvingende nødvendighed skal skriftligt bekræftes af arbejdsgiveren 
 • Personer der kan fremvise en negativ og maks. 48 timer gammel molekylærbiologisk test på tysk eller engelsk foretaget i et EU/EØS-land
 • I begrundede tilfælde. Det anbefales, at man tager kontakt til de lokale sundhedsmyndigheder (se ovenfor)

Mere information om indrejse i Hamborg kan findes på denne hjemmeside.

Sidst opdateret d. 15.10.2020 kl. 10.00.

Hessen

Pendlere fra Region Hovedstaden til Hessen er undtaget karantæneforpligtelsen og kan således indrejse i forbindelse med erhverv. Herudover er følgende personer fra Region Hovedstaden undtaget karantæneforpligtelsen:

 • Personer, der transporterer personer, varer eller gods i bil, tog, skib eller fly og har opholdt sig mindre end 72 timer i et risikoområde eller som opholder sig under 48 timer i Hessen
 • Personer som arbejder for et luftfarts-, skibsfarts-, jernbane- eller busselskab, og som har opholdt sig mindre end 72 timer i et risikoområde, eller som opholder sig under 48 timer i Hessen
 • Personer der varetager tvingende nødvendige diplomatiske og konsulære opgaver, eller hvis ærinde er tvingende nødvendigt for funktionsdygtigheden af Den Europæiske Union eller andre internationale organisationer. Den tvingende nødvendighed skal skriftligt bekræftes af arbejdsgiveren 
 • Personer der er udsendt i forbindelse med NATO og politiopgaver
 • Personer der dagligt eller i op til 72 timer rejser ind i Hessen med erhvervsmæssige, uddannelsesrelaterede eller medicinske ærinder ELLER rejser tilbage til Hessen efter tilsvarende rejser til et risikoområde
 • Personer der kan fremvise en negativ og maks. 48 timer gammel molekylærbiologisk test på tysk eller engelsk foretaget i et EU/EØS-land.
 • Lokale myndigheder kan give ekstraordinære undtagelser

For alle undtagelser gælder, at man ikke må udvise symptomer.

Sidst opdateret d. 15.10.2020 kl. 10:00.

 

Niedersachsen

Niedersachsen har en række undtagelser fra karantæne- og testforpligtelsen for erhvervsrejsende. Følgende personer er således undtaget fra karantæne i delstaten:

 • Personer, som af uopsættelige professionelle årsager rejser fra eller til Niedersachsen dagligt eller få dage ad gangen (herunder pendlere) 
 • Personer som opholder sig mindre end 24 timer i Tyskland 
 • Personer som har opholdt sig mindre end 48 timer i et risikoområde
 • Personer som servicerer kritisk infrastruktur 
 • Personer, som skal varetage en vigtig termin hos myndighederne
 • Ansatte i sundheds- og plejevæsenet 
 • Personer, der transporterer personer, varer eller gods i bil, tog, skib eller fly 
 • Medarbejdere for luftfarts-, skibs-, skinne- eller vejtransportsfirmaer samt virksomheder, som vedligeholder fly, skibe eller skibsudrustning samt besætninger påsanitets- og organfly 
 • Medarbejdere i justitsvæsenet
 • Redningspersonel samt ansatte inden for katastrofebeskyttelse og brandvæsen 
 • Medlemmer af EU-parlamentet, af Forbundsdagen, af delstatsparlamenterne eller folk, der har diplomatiske eller konsulære opgaver
 • Ansatte i fængselsvæsnet 
 • Personer, som af presserende, særligt personlige eller sundhedsmæssige årsager skal rejse til Niedersachsen 
 • I begrundede enkelttilfælde kan de lokale sundhedsmyndigheder give dispensation fra karantæneforpligtelsen

For alle undtagelser gælder, at man skal være symptomfri. 
Derudover kan man fritages fra karantænen ved at fremvise en maks. 48 timer gammel negativ Covid-19-test på engelsk eller tysk. 
Mere information om indrejse i Niedersachsen kan findes online.

Sidst opdateret d. 19.10.2020 kl. 17.15.

 

Nordrhein-Westfalen

Pendlere fra Region Hovedstaden til Nordrhein-Westfalen er undtaget karantæneforpligtelsen og kan således indrejse i forbindelse med erhverv. Herudover er følgende personer fra Region Hovedstaden undtaget karantæneforpligtelsen:

 • Personer, der transporterer personer, varer eller gods i bil, tog, skib eller fly.
 • Medlemmer af Europa-Parlamentet og diplomatiske/konsulære repræsentationer.
 • Personer der i forbindelse med konsulære eller diplomatiske formål opholder sig mindre end 72 timer i delstaten.
 • Personer der dagligt eller op til fem dage har tvingende nødvendige og uopsættelige erhvervsmæssige ærinder (omfatter grænsependlere).
 • Personer, der af en af de følgende rejsegrunde har opholdt sig i et risikoområde i mindre end 72 timer: 1) en delt forældremyndighed eller samværsret, 2) besøg hos en partner, som man ikke bor sammen med, 3) besøg hos slægtninge i første eller andet led, 4) hastende medicinsk behandling, 5) hjælp eller pleje af personer, der har brug for hjælp eller beskyttelse, 5) børnepasning, 6) begravelser og bisættelser eller 7) deltagelse ved civile eller religiøse bryllupper.
 • Personer, der har opholdt sig mindre end 24 timer i et risikoområde
 • Personer fra et risikoområde, der opholder sig mindre end 24 timer i Nordrhein-Westfalen
 • Personer der kan fremvise en negativ og maks. 48 timer gammel molekylærbiologisk test på tysk eller engelsk foretaget i et EU/EØS-land.

For alle undtagelser gælder, at man ikke må udvise symptomer.

Mere information om indrejse i Nordrhein-Westfalen kan findes på denne hjemmeside.

Sidst opdateret d. 15.10.2020 kl. 10.00.

Slesvig-Holsten

Erhvervsrejser til Slesvig-Holsten fra Region Hovedstaden er muligt, hvis aftalen er tvingende nødvendig og uopsættelig.

Grænsependling er tilladt, også fra risikoområder.

Undtaget for karantænereglen er også:

 • Personer der har opholdt sig under 48 timer i et risikoområde.
 • Grænsependlere (også fra risikoområder).
 • Personer, der transporterer personer, varer eller gods i bil, tog, skib eller fly og har opholdt sig mindre end 72 timer i et risikoområde eller som opholder sig under 48 timer i Slesvig-Holsten.
 • Personer som arbejder for et luftfarts-, skibsfarts-, jernbane- eller busselskab.
 • Personer, der dagligt eller i op til 48 timer rejser ind i Slesvig-Holsten for en 1) tvingende nødvendig aftale, der ikke kan flyttes eller 2) af medicinske årsager eller 3) har opholdt sig mindre end 48 timer i et risikoområde.
 • Personer, der varetager tvingende nødvendige diplomatiske og konsulære opgaver, eller hvis ærinde er tvingende nødvendigt for funktionsdygtigheden i EU eller andre internationale organisationer. Den tvingende nødvendighed skal skriftligt bekræftes af arbejdsgiveren.
 • Personer, der arbejder som parlamentarikere i den slesvig-holstenske landdag, i forbundstagen eller i EU-parlamentet.
 • Personer, som er del af delstatsregeringen eller som regelmæssigt deltager ved delstatsregeringens møder.

Mere information om indrejse i Slesvig-Holsten kan findes på denne hjemmeside.

Sidst opdateret d. 15.10.2020 kl. 10.05.

Grænsependlere

I Tyskland er det delstaterne, der bestemmer indrejsereglerne for pendlere. Det betyder, at du skal undersøge reglerne for den delstat, hvor du skal rejse hen.
I nogle delstater er grænsependlere undtaget fra karantæne-reglerne. I udgangspunktet må du som pendler maks. opretholde dig ét døgn / 48 timer i den delstat, du pendler til.
For at blive undtaget skal du medbringe personlig legitimation (fx pas eller kørekort) samt fremvise en ”Grenzübertrittsbescheinigung”.
Denne kan anbringes i forruden på bilen og skal fremvises på politiets opfordring.

Du kan finde ”Grenzübertrittsbescheinigung“-formularen online.

Grænsependlere er undtaget fra karantæneforpligtelsen i følgende delstater:

 • Baden-Württemberg
 • Bayern
 • Brandenburg
 • Hessen
 • Mecklenburg-Vorpommern
 • Niedersachsen
 • Nordrhein-Westfalen
 • Rheinland-Pfalz
 • Saarland
 • Sachsen
 • Sachsen-Anhalt
 • Slesvig-Holsten

Ambassaden er ikke bekendt med særregler for grænsependlere i de øvrige delstater.

Sidst opdateret d. 19.10.2020 kl. 17:15.

 

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Rejsende fra Region Hovedstaden (inkl. Bornholm): Krav om 14 dages karantæne. Læs mere i afsnittet ’karantæneregler’ nedenfor.

Rejsende fra Region Nordjylland: Ingen indrejserestriktioner

Rejsende fra Region Midtjylland: Ingen indrejserestriktioner

Rejsende fra Region Syddanmark: Ingen indrejserestriktioner

Rejsende fra Region Sjælland: Ingen indrejserestriktioner

Alle indrejsende fra Danmark skal være opmærksomme på, at tyske delstater (og mindre områder i tyske delstater) nu også kan være risikoområder. Om forståelsen heraf, læs mere i afsnittet ’lokale restriktioner’ nedenfor.

Læs mere hos det tyske forbundspoliti og den tyske ambassade i Danmark.

Meldepligt

Ved indrejse i Tyskland efter ophold i Region Hovedstaden skal man melde sin ankomst til de lokale sundhedsmyndigheder. Meldepligten gælder for alle indrejsende uanset transportmiddel. Registeringen sker gennem en public health passenger locator form/Aussteigekarten med oplysninger om bopæl i Danmark, opholdsadresse i Tyskland, medrejsende mv. Formularen kan findes og downloades hos det tyske sundhedsministerium.

Formularen skal afleveres efter anvisning fra de lokale sundhedsmyndigheder. Relevante lokale sundhedsmyndigheder kan findes ved at indtaste postnummer på Robert Koch-Instituttets hjemmeside.

Du kan også finde disse oplysninger på engelsk hos det tyske sundhedsministerium.

Meldepligten gælder alle indrejsende fra risikoområder, uanset om du er underlagt karantæneforpligtelsen eller ej. 
De eneste undtagelser fra meldepligten er, så vidt ambassaden er orienteret, grænsependlere. I nogle delstater er erhvervsrejsende også undtaget fra meldepligten.

Karantæneregler

Rejsende fra Region Hovedstaden (inkl. Bornholm) til Tyskland skal som udgangspunkt gå 14 dage i karantæne ved ankomst. Dette gælder for alle rejsende, inkl. børn, der har opholdt sig i Region Hovedstaden inden for de sidste 14 dage. På dag fem kan du tage en COVID-19 test. Hvis du får et negativt svar på testen, kan du forlade karantænen.

Bemærk, at reglen om minimum fem dages karantæne træder i kraft senest d. 8. november. Det er delstaterne, der står for at implementere reglen. Reglen om minimum fem dages karantæne kan derfor i nogle delstater træde i kraft før d. 8. november. Du bør altid undersøge, hvad de specifikke regler er i den delstat, som du vil rejse ind i. Relevante lokale sundhedsmyndigheder kan findes ved at indtaste postnummer på Robert Koch-Instituttets hjemmeside.

Indtil reglen om minimum fem dages karantæne er trådt i kraft, kan du som udgangspunkt blive undtaget fra karantænekravet ved at fremvise en negativ COVID-19 test ved indrejse. Testen må være maks. 48 timer gammel (dette beregnes fra selve testtidspunktet) og skal være på engelsk eller tysk. Foreligger testsvaret ikke ved indrejse, skal du gå direkte i karantæne, indtil du har fået svar. Børn skal også testes. Dette gælder indtil videre efter ambassadens oplysninger i alle delstater bortset fra Schleswig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern. Her skal man fremvise to negative tests foretaget med minimum fem dages mellemrum for at afkorte karantænetiden.

Vær opmærksom på, at reglerne også kan gælde for andre EU-lande, hvis tallet for nye infektioner i pågældende land overstiger 50 per 100.000 indbyggere. En aktuel oversigt over risikolande kan du se hos Robert Koch-Instituttet.

Interne rejserestriktioner

Du kan rejse frit rundt i Tyskland. Vær dog opmærksom på, at lokale smitteudbrud kan medføre lokale rejserestriktioner eller anbefalinger om ikke at rejse til specifikke regioner. Bemærk, at der for udenlandske turister i forbindelse med indrejse i nogle delstater kan være krav om minimum én booket overnatning.

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Tyskland. Personer, der rejser i transit fra risikoområder, skal gennemføre transit straks og uden unødvendige stop.

Danskere, der rejser i transit via tyske lufthavne, kan finde vigtig information på følgende engelsksprogede sider hos det tyske udenrigsministerium og Frankfurt Lufthavn.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke indført udgangsforbud i Tyskland.

Forsamlingsforbud

Der er ikke indført forsamlingsforbud i Tyskland, men i de tyske delstater gælder der fortsat kontaktbegrænsninger, som overordnet indebærer:

 

 • at alle borgere anbefales at begrænse kontakt til personer uden for egen husstand til et absolut minimum, samt at en minimumsafstand på 1,5 meter overholdes. Der opfordres til, at man - i det omfang det er muligt - mødes udenfor.
 • at alle virksomheder fortsat - hvor det er muligt - bør lade medarbejderne arbejde hjemmefra, overholde de gældende hygiejneforskrifter og sørge for beskyttelsestiltag for medarbejdere og gæster.
 • at større arrangementer, hvor afstands- og hygiejneregler ikke kan overholdes, er forbudt til og med 31. december 2020.

Reglerne kan variere mellem delstaterne.

 

Læs mere om de præcise regler i de forskellige delstater på den tyske forbundsregerings hjemmeside.

Mundbind

Det er obligatorisk i alle tyske delstater at bære mundbind i offentlige transportmidler samt i butikker. Fra den 28. august 2020 kan det straffes med en bøde på mindst 50 Euro, hvis man ikke overholder reglerne om at bære en mundbind i offentlige transportmidler og/eller i butikker.

 Vær opmærksom på, at særligt skærpede regler kan forekomme på regionalt og lokalt niveau. 

Nedlukning

I Tyskland er de enkelte delstater ansvarlige for den gradvise genåbning af samfundet.

Læs mere om den overordnede status på den tyske forbundsregerings hjemmeside

Engelsksprogede informationer kan findes hos det tyske indenrigsministerium.

Smittetal i de tyske delstater og amter

Find detaljeret information om smittetal i de enkelte tyske delstater ("Bundesländer") og amter ("Landkreise") samt yderligere statistik om udbrud af Covid-19 i Tyskland på Robert Koch Instituts hjemmeside (link virker ikke i browseren Internet Explorer).

Yderligere oplysninger her på siden om de enkelte delstaters myndigheder finder du under afsnittet "Mere information".

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De tyske myndigheder anbefaler følgender:

 • Undgå kontakt med andre, hvis du frygter at være smittet med Coronavirus. 
 • Kontakt omgående din lokale sundhedsmyndighed, so du finder ved at indtaste dit postnummer her.
 • Hvis du har behov for hjælp, så kontakt lægelig beredskabstjeneste: 116-117 (træffes 24/7)
 • Ved livstruende situationer eller skade, ring: 112 (oplys evt. symptomer på COVID-19).

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet. 

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Tyskland

Der er forskellige rejsemuligheder fra Tyskland til Danmark. 

Fly: Det er muligt at finde direkte fly til København fra fx. Berlin, Frankfurt og München.

Tog: Daglige forbindelser mellem Hamborg og Fredericia kan bookes via Deutsche Bahn.

Bus: Der kan bestilles billetter hos Flixbus.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Grænsekontrollen blev den 3. september 2020 tilpasset og indebærer, at grænsekontrollen generelt gennemføres med periodevise og stikprøvebaserede indsatser, der i antal, tidsmæssig placering og intensitet løbende tilpasses den forventelige mængde indrejsende (herunder rejsende fra karantænelande) samt det aktuelle efterretningsbillede, de lokale forhold og trafikmønstre på den enkelte grænseovergang.

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Mere information

Links til delstaternes hjemmesider, telefonnumre samt lokale medier:

Baden-Württemberg(Stuttgart etc.)
Hotline: +49 711 904 39555
(dagligt 09:00-18:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Südwestrundfunk

Bayern(München etc.)
Hotline: +49 9131 6808 5101
Regionale medier: 
Bl.a. Bayerischer Rundfunk


Berlin

Hotline: +49 30 9028 2828
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: 
Bl.a. Rundfunk Berlin-Brandenburg


Brandenburg
(Potsdam etc.)
Hotline: +49 331 8683 777
(man-fre 09:00-15:00)
Regionale medier: 
Bl.a. Rundfunk Berlin-Brandenburg


Bremen

Hotline: +49 421 115
Regionale medier: 
Bl.a.Radio Bremen


Hamborg

Hotline: +49 40 428 284 000
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk


Hessen
(Frankfurt am Main etc.)
Hotline: 0800 555 4 666
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Hessischer Rundfunk

Mecklenburg-Vorpommern
(Schwerin, Rostock, Stralsund etc.)
Hotline: +49 385 588 5888
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk


Niedersachsen
(Hannover etc.)
Hotline: +49 511 120 6000
(man-fre 08:00-22:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk


Nordrhein-Westfalen
(Köln, Düsseldorf etc.)
Hotline: +49 211 9119 1001
(man-fre 07:00-20:00, lør-søn 10:00-18:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Westdeutscher Rundfunk


Rheinland-Pfalz
(Mainz etc.)
Hotline: 0800 575 8100
(man-fre 08:00-18:00, lør-søn 10:00-15:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Südwestrundfunk

Saarland(Saarbrücken etc.)
Hotline: +49 681 501 4422
(man-fre 07:00-21:00, lør-søn 09:00-15:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Saarländischer Rundfunk

Sachsen(Dresden, Leipzig etc.)
Hotline: 0800 1000 214
(man-fre 07:00-18:00, lør-søn 12:00-18:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Mitteldeutscher Rundfunk

Sachsen-Anhalt(Magdeburg etc.)
Hotline: +49 391 256 4222
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Mitteldeutscher Rundfunk

Slesvig-Holsten(Flensborg etc.)
Hotline: +49 431 797 000 01
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk

Thüringen(Erfurt etc.)
Hotline: +49 361 75 049 049
Regionale medier: 
Bl.a.Mitteldeutscher Rundfunk

 

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Berlin eller generalkonsulaterne i Flensborg, Hamborg og München i de daglige åbningstider.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyskland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

HENT APP’EN REJSEKLAR

I app’en Rejseklar har vi samlet alt,
hvad du skal vide om sikkerhed på din rejse.