Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19 Tyskland

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tyskland.

Senest opdateret 16-01-2021 10.31
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Tyskland, for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Tyskland.

Information om konkrete restriktioner i Tyskland opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet oplysningerne nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyskland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Tyskland. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Hvis du kommer hjem til Danmark fra en rejse, opfordres du til at tage en kviktest umiddelbart ved ankomst til Danmark. Der er gratis kviktestfaciliteter stillet til rådighed ved indrejse. Børn under 12 år er undtaget denne opfordring.

Samtidigt opfordres alle indrejsende kraftigt til at selvisolere sig i 10 dage, som kan afbrydes af at negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. 

Rejsende skal følge myndighedernes anbefalinger ift. smitteforebyggende adfærd. Dvs. at bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalinger om afstand samt hygiejne mv.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Grundlæggende regler

I Tyskland skal alle indrejsende fra risikoområder som udgangspunkt i 10 dages karantæne. Hvis din erhvervs- eller uddannelsesrejse er tvingende nødvendig, kan du dog i størstedelen af de tyske delstater blive undtaget for karantænepligten. Du skal i givet fald gøre følgende tre ting:

 1. Medbringe en negativ PCR-COVID19-test på tysk, engelsk eller fransk, der ved indrejse er maks. 48 timer gammel målt fra testtidspunktet. Visse antigen-tests godkendes også. Læs mere hos Robert Koch Instituttet eller kontakt de lokale sundhedsmyndigheder. Det danske COVID-19-pas anerkendes.
 2. Medbringe et dokument fra din arbejds- eller ordregiver eller uddannelsesinstitution, der bekræfter, at din rejse er tvingende nødvendig, fx en ordrebekræftelse, en mødeinvitation eller lign. Tyskland udsteder ikke forhåndsgodkendelser af erhvervsrejser.
 3. Udfylde dette skema ifm. din ankomst: https://www.einreiseanmeldung.de/#/ (meldepligt). 

Din erhvervs- eller uddannelsesrejse må maks. vare op til fem dage.

Bemærk at ovenstående undtagelser for erhvervsrejser ikke gælder Mecklenburg-Vorpommern, der har strengere indrejseregler.

Vær opmærksom på, at nogle delstater stiller krav om, at du kontakter de lokale sundhedsmyndigheder inden indrejse.

Ved henvendelser ang. reglerne i specifikke delstater hjælper ambassaden gerne. Henvendelse skal i så fald ske skriftligt på beramb@um.dk.

Grænsetrafik

Personer, som i forbindelse med grænsetrafik mellem nabolande opholder sig mindre end 24 timer i et risikoområde eller opholder sig mindre end 24 timer i Tyskland, er grundlæggende undtaget for karantæne- og meldepligten.

Kontakt venligst de lokale sundhedsmyndigheder for information om, hvad der gælder som grænsetrafik.

Særlige tilfælde (bl.a. transportbranchen, sundhedspersonale mm.)

Der findes derudover en række grupper, som kan være undtaget for både karantæne- og meldepligten, herunder personer ansat i transportbranchen, sundhedspersonale, politifolk og soldater, personer ansat i retsvæsenet mm.

Kontakt ambassaden eller de lokale sundhedsmyndigheder for mere information. 

Grænsependlere

I Tyskland er det delstaterne, der bestemmer indrejsereglerne for pendlere. Det betyder, at du skal undersøge reglerne for den delstat, hvor du skal rejse hen.
Ifølge ambassadens oplysninger er grænsependlere (dvs. personer, der bor i Danmark og arbejder eller studerer i Tyskland) og grænsegængere (dvs. personer, der bor i Tyskland og arbejder eller studerer i Danmark) undtaget for karantæne.

Pendlingen skal være tvingende nødvendig og uopsættelig. Dette skal bekræftes skriftligt af arbejds- eller ordregiveren eller uddannelsesinstitutionen. 

Der stilles i nogle delstater krav om, at pendlingen skal finde sted med en bestemt hyppighed, fx hver uge. Der kan desuden stilles krav om en ugentlig testning, eller at du tager kontakt til de lokale sundhedsmyndigheder. Kontakt derfor altid den pågældende delstat.

Sidst opdateret d. 11.12.2020 kl. 13:30

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Rejsende fra Danmark skal fra den 8. november 2020 i karantæne ved indrejse i Tyskland. Rejsende fra Færøerne skal fra den 9. januar 2021 i karantæne ved indrejse i Tyskland. Læs mere i afsnittet 'Karantæneregler' nedenfor. Fra den 11. januar 2021 skal rejsende fra Danmark og Færøerne desuden have en negativ corona-test ved indrejse. Testen skal foretages maks. 48 timer inden indrejse eller umiddelbart efter indrejse.

Læs mere hos det tyske udenrigsministerium og den tyske ambassade i Danmark.

En oversigt over de af Tyskland udmeldte internationale risikoområder kan findes på Robert-Koch-Instituttets hjemmeside.

Meldepligt

Ved indrejse i Tyskland efter ophold i Danmark skal man melde sin ankomst til de lokale sundhedsmyndigheder. Meldepligten gælder for alle indrejsende uanset transportmiddel. De eneste undtagelser fra meldepligten er, så vidt ambassaden er orienteret, grænsependlere og transitrejsende. I nogle delstater er erhvervsrejsende også undtaget fra meldepligten. I Slesvig-Holsten er personer, der i forbindelse med GRÆNSETRAFIK med Danmark, har opholdt sig mindre end 24 timer i et risikoområde eller indrejser til forbundsrepublikkens område og opholder sig her i mindre end 24 timer, undtaget fra meldepligten.

Tyskland har indført digital tilmelding under Einreiseanmeldung.de. Tilmeldingerne bliver da videresendt til de ansvarlige sundhedsmyndigheder. De bliver automatisk slettet efter 14 dage.

Efter tilmeldingen får du en pdf-bekræftelse tilsendt. Din transportør vil kontrollere, at du kan forevise en bekræftelse inden transporten, ellers kan du blive nægtet transport. Sørg for at have denne bekræftelse med dig under hele dit ophold. Hvis det i særlige tilfælde ikke er muligt at indsende en digital registrering, skal du i stedet udfylde en papirformular.

Du kan også finde disse oplysninger på engelsk hos det tyske sundhedsministerium.

Karantæneregler

Rejsende fra hele Danmark og Færøerne (undtaget Grønland) skal som udgangspunkt gå i 10 dages karantæne ved ankomst til Tyskland. Dette gælder for alle rejsende, inkl. børn. Du kan forkorte karantænetiden ved at tage en test på tidligst femtedagen efter indrejse. Karantænen ophører, såfremt du får et negativt testresultat. 

I mange delstater kan du dog undtages karantæneforpligtelsen ved besøg af nær familie (første eller andet led) og ægtefæller/livspartnere samt ved udøvelse af samværsret. Ved besøg over 72 timer skal du medbringe en negativ COVID-19-test. Pligten til at udfylde skemaet for indrejse gælder i alle tilfælde. Der kan være flere undtagelser for karantæne i de enkelte delstater. For information herom kontakt de lokale sundhedsmyndigheder.

Hvis du rejser til Slesvig-Holsten fra Danmark og opholder dig under 24 timer i delstaten, behøver du - efter ambassadens foreliggende oplysninger - hverken gå i karantæne, medbringe en negativ COVID-19-test eller melde din ankomst til de tyske myndigheder. Rejsen skal foregå i sammenhæng med almindelig grænsetrafik med Danmark. Ovenstående gælder også, hvis du rejser til Slesvig-Holsten og har opholdt dig under 24 timer i Danmark. For information om hvad begrebet ”grænsetrafik” dækker over, bør du kontakte de lokale sundhedsmyndigheder.

De lokale tyske sundhedsmyndigheder kan findes ved at indtaste by/postnummer på Robert Koch Instituttets hjemmeside.

Interne rejserestriktioner

Fra mandag d. 2. november frarådes alle ikke-nødvendige rejser internt i Tyskland, inkl. besøg af familie. Hoteller mm. må kun besøges af erhvervsrejsende. Vær derudover opmærksom på, at lokale smitteudbrud kan medføre lokale rejserestriktioner eller anbefalinger om ikke at rejse til specifikke regioner. 

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Tyskland. Personer, der rejser i transit fra risikoområder, skal gennemføre transit straks og uden unødvendige stop, og kan derved slippe for karantæne.

Personer, der rejser i transit gennem Tyskland fra risikoområder med særligt høje infektionstal, skal kunne fremvise negativt testresultat allerede ved indrejsen til Tyskland. For rejser med fly skal testresultatet fremvises før boarding af flyet til Tyskland. Testen skal være foretaget mindre end 48 timer før indrejse og resultatet skal kunne fremvises fysisk eller elektronisk på enten tysk, fransk eller engelsk. Listen over lande, der gælder som risikoområder med særligt høje infektionstal, kan findes på RKI’s hjemmeside

Danskere, der rejser i transit via tyske lufthavne, kan finde vigtig information på følgende engelsksprogede sider hos det tyske udenrigsministerium og Frankfurt Lufthavn.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke indført et nationalt udgangsforbud i Tyskland. Reglerne kan dog variere fra delstat til delstat. Du bør derfor kontakte sundhedsmyndighederne i den delstat, du skal rejse til. Bemærk, at udgangsforbud kan forekomme på meget lokalt niveau.

 

I kommuner med meget høje smittetal (over 200 smittede pr. 100.000 indbyggere gennemsnitlig de seneste 7 dage) gælder, at man ikke må bevæge sig længere væk end 15 km fra den by, man har bopæl i. Undtagelser gælder ved vigtige ærinder som lægebesøg eller arbejde. En oversigt over aktuelle smittetal kan bl.a. findes på Robert-Koch-Instituttets hjemmeside.

Forsamlingsforbud

Der er ikke indført forsamlingsforbud i Tyskland, men i de tyske delstater gælder der fortsat kontaktbegrænsninger, som overordnet indebærer:

 

 • Alle borgere anbefales at begrænse kontakt til personer uden for egen husstand til et absolut minimum, samt sikre at en minimumsafstand på 1,5 meter overholdes. Der opfordres til, at man - i det omfang det er muligt - mødes udenfor.
 • Private sammenkomster begrænses: En husstand må mødes med maks. 1 person fra en anden husstand.
 • Alle virksomheder bør fortsat - hvor det er muligt - lade medarbejderne arbejde hjemmefra, overholde de gældende hygiejneforskrifter og sørge for beskyttelsestiltag for medarbejdere og gæster.
 • Større arrangementer, hvor afstands- og hygiejneregler ikke kan overholdes, er fortsat forbudte.

Reglerne kan variere mellem delstaterne.

Læs mere om de præcise regler i de forskellige delstater på den tyske forbundsregerings hjemmeside.

Mundbind

Det er obligatorisk i alle tyske delstater at bære mundbind i offentlige transportmidler, i butikker (samt foran butikker og på parkeringspladser), restauranter/barer mm. og offentlige bygninger samt på visse tætbefolkede pladser og gader. Det kan straffes med en bøde på mindst 50 Euro, hvis man ikke overholder reglerne om at bære mundbind.

Vær opmærksom på, at særligt skærpede regler kan forekomme på regionalt og lokalt niveau. 

Nedlukning

Fra onsdag den 16. december lukker butikker, skoler og børnehaver i hele Tyskland. Dette gælder frem til 31. januar.

Restauranter, caféer og barer mv. samt fritids- og kulturarrangementer som biografer, teatre og lign. vil også fortsat være lukket frem til den 31. januar.

Læs mere om den overordnede status på den tyske forbundsregerings hjemmeside.

Engelsksprogede informationer kan findes hos det tyske indenrigsministerium.

Smittetal i de tyske delstater og amter

Find detaljerede oplysninger om smittetal i de enkelte tyske delstater ("Bundesländer") og amter ("Landkreise") samt yderligere statistik om udbrud af Covid-19 i Tyskland på Robert Koch Instituts hjemmeside (link virker ikke i browseren Internet Explorer).

Yderligere oplysninger om de enkelte delstaters myndigheder finder du her på siden under afsnittet "Mere information".

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De tyske myndigheder anbefaler følgender:

 • Undgå kontakt med andre, hvis du frygter at være smittet med Coronavirus. 
 • Kontakt omgående din lokale sundhedsmyndighed, so du finder ved at indtaste dit postnummer her.
 • Hvis du har behov for hjælp, så kontakt lægelig beredskabstjeneste: 116-117 (træffes 24/7)
 • Ved livstruende situationer eller skade, ring: 112 (oplys evt. symptomer på COVID-19).

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet. 

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Tyskland

Der er forskellige rejsemuligheder fra Tyskland til Danmark. 

Fly: Det er muligt at finde direkte fly til København fra fx. Berlin, Frankfurt og München. Personer, der rejser i transit gennem Tyskland fra risikoområder med særligt høje infektionstal, skal kunne fremvise negativt testresultat allerede ved indrejsen til Tyskland. For rejser med fly skal testresultatet fremvises før boarding af flyet til Tyskland. Testen skal være foretaget mindre end 48 timer før indrejse og resultatet skal kunne fremvises fysisk eller elektronisk på enten tysk, fransk eller engelsk. Listen over lande, der gælder som risikoområder med særligt høje infektionstal, kan findes på RKI’s hjemmeside

Tog: Daglige forbindelser mellem Hamborg og Fredericia kan bookes via Deutsche Bahn.

Bus: Der kan bestilles billetter hos Flixbus.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test.
 
Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere: www.coronasmitte.dk 
 
Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne her

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Mere information

Links til delstaternes hjemmesider, telefonnumre samt lokale medier:

Baden-Württemberg(Stuttgart etc.)
Hotline: +49 711 904 39555
(dagligt 09:00-18:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Südwestrundfunk

Bayern(München etc.)
Hotline: +49 9131 6808 5101
Regionale medier: 
Bl.a. Bayerischer Rundfunk


Berlin

Hotline: +49 30 9028 2828
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: 
Bl.a. Rundfunk Berlin-Brandenburg


Brandenburg
(Potsdam etc.)
Hotline: +49 331 8683 777
(man-fre 09:00-15:00)
Regionale medier: 
Bl.a. Rundfunk Berlin-Brandenburg


Bremen

Hotline: +49 421 115
Regionale medier: 
Bl.a.Radio Bremen


Hamborg

Hotline: +49 40 428 284 000
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk


Hessen
(Frankfurt am Main etc.)
Hotline: 0800 555 4 666
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Hessischer Rundfunk

Mecklenburg-Vorpommern
(Schwerin, Rostock, Stralsund etc.)
Hotline: +49 385 588 5888
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk


Niedersachsen
(Hannover etc.)
Hotline: +49 511 120 6000
(man-fre 08:00-22:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk


Nordrhein-Westfalen
(Köln, Düsseldorf etc.)
Hotline: +49 211 9119 1001
(man-fre 07:00-20:00, lør-søn 10:00-18:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Westdeutscher Rundfunk


Rheinland-Pfalz
(Mainz etc.)
Hotline: 0800 575 8100
(man-fre 08:00-18:00, lør-søn 10:00-15:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Südwestrundfunk

Saarland(Saarbrücken etc.)
Hotline: +49 681 501 4422
(man-fre 07:00-21:00, lør-søn 09:00-15:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Saarländischer Rundfunk

Sachsen(Dresden, Leipzig etc.)
Hotline: 0800 1000 214
(man-fre 07:00-18:00, lør-søn 12:00-18:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Mitteldeutscher Rundfunk

Sachsen-Anhalt(Magdeburg etc.)
Hotline: +49 391 256 4222
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Mitteldeutscher Rundfunk

Slesvig-Holsten(Flensborg etc.)
Hotline: +49 431 797 000 01
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk

Thüringen(Erfurt etc.)
Hotline: +49 361 75 049 049
Regionale medier: 
Bl.a.Mitteldeutscher Rundfunk

 

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Berlin eller generalkonsulaterne i Flensborg, Hamborg og München i de daglige åbningstider.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyskland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.