Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19 Tyskland

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tyskland.

Senest opdateret 07-04-2021 13:25 (dansk tid)
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Tyskland.

Information om konkrete restriktioner i Tyskland opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyskland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Tyskland.

Information om konkrete restriktioner i Tyskland opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Grundlæggende regler

I Tyskland skal alle indrejsende fra risikoområder som udgangspunkt i 10 dages karantæne. Hvis din erhvervs- eller uddannelsesrejse er tvingende nødvendig, kan du dog i størstedelen af de tyske delstater blive undtaget for karantænepligten. Du skal i givet fald gøre følgende tre ting:

 1. Medbringe en negativ PCR-COVID19-test på tysk, engelsk eller fransk, der ved indrejse er maks. 48 timer gammel målt fra testtidspunktet. Visse antigen-tests godkendes også. Læs mere hos Robert Koch Instituttet eller kontakt de lokale sundhedsmyndigheder. Det danske COVID-19-pas anerkendes.
 2. Medbringe et dokument fra din arbejds- eller ordregiver eller uddannelsesinstitution, der bekræfter, at din rejse er tvingende nødvendig, fx en ordrebekræftelse, en mødeinvitation eller lign. Tyskland udsteder ikke forhåndsgodkendelser af erhvervsrejser.
 3. Udfylde dette skema ifm. din ankomst: https://www.einreiseanmeldung.de/#/ (meldepligt). 

I nogle forbundslande må din erhvervs- eller uddannelsesrejse maks. vare op til fem dage.

Bemærk at ovenstående undtagelser for erhvervsrejser ikke gælder Mecklenburg-Vorpommern, der har strengere indrejseregler.

Vær opmærksom på, at nogle delstater stiller krav om, at du kontakter de lokale sundhedsmyndigheder inden indrejse.

Ved henvendelser ang. reglerne i specifikke delstater hjælper ambassaden gerne. Henvendelse skal i så fald ske skriftligt på beramb@um.dk.

Særlige tilfælde (bl.a. transportbranchen, sundhedspersonale mm.)

Der findes derudover en række grupper, som kan være undtaget for både karantæne- og meldepligten, herunder personer ansat i transportbranchen, sundhedspersonale, politifolk og soldater, personer ansat i retsvæsenet mm.

Kontakt ambassaden eller de lokale sundhedsmyndigheder for mere information.

Grænsetrafik

For oplysninger om grænsetrafik og grænsependling se afsnit "Grænsetrafik og grænsependling til Slesvig-Holsten" under fanebladet "Rejserestriktioner" herunder.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Følgende regler gælder for indrejse fra risikoområder, hvortil Danmark i øjeblikket tæller - med undtagelse af Færøerne og Grønland, som ikke længere optræder som risikoområder.

Rejsende, der i de seneste 10 dage før indrejse i Tyskland har opholdt sig i et risikoområde, skal i karantæne ved indrejse i Tyskland. Læs mere i afsnittet 'Karantæneregler' nedenfor. Derudover skal rejsende fra risikoområder inden for 48 timer efter indrejse kunne fremvise en negativ Covid-19-test. Testen kan foretages enten før indrejse (i så fald må testtidspunktet ikke ligge mere end 48 timer tilbage forud for indrejse) eller efter indrejse (dog således, at resultatet foreligger max. 48 timer efter indrejse). Testen skal kunne fremvises på forlangende i op til 10 dage efter indrejse. 

Der gælder endvidere særlige regler for grænsetrafik og for pendlere i grænseområdet, se under afsnittet ”grænsetrafik”. 

Der gælder også særlige regler for alle, som rejser ind i Tyskland med fly, se under afsnittet ”Karantæne- og testregler".

Færøerne og Grønland gælder ikke som risikoområde, og rejsende skal herefter hverken i karantæne eller fremvise negativ test ved indrejse i Tyskland.

Læs mere hos det tyske udenrigsministerium og den tyske ambassade i Danmark.

En oversigt over de af Tyskland udmeldte internationale risikoområder kan findes på Robert-Koch-Instituttets hjemmeside. Der findes i alt tre kategorier: risikoområde, højincidensområde og virusvariantområde. Store dele af Danmark er pt. risikoområde og reglerne i det følgende forholder sig hertil. 

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Læs mere om coronapasset her.

Meldepligt

Rejsende, der i de seneste 10 dage før indrejse i Tyskland har opholdt sig i et risikoområde, skal melde deres ankomst til de lokale sundhedsmyndigheder. Det sker digitalt under Einreiseanmeldung.de. Meldepligten gælder for alle indrejsende uanset transportmiddel. De eneste undtagelser fra meldepligten er, så vidt ambassaden er orienteret, grænsependlere og transitrejsende. I nogle delstater er erhvervsrejsende også undtaget fra meldepligten. Registreringen på Einreiseanmeldung.de bliver automatisk sendt til de ansvarlige sundhedsmyndigheder og slettes efter 14 dage. For grænsetrafik til Slesvig-Holsten er der undtagelser for meldepligten, se under afsnittet ”grænsetrafik”.

Efter registreringen får du en pdf-bekræftelse tilsendt. Din transportør vil kontrollere, at du kan forevise en bekræftelse inden transporten, ellers kan du blive nægtet befordring. Sørg for at have denne bekræftelse med dig under hele dit ophold. Hvis det i særlige tilfælde ikke er muligt at indsende en digital registrering, skal du i stedet udfylde en papirformular.

Du kan også finde disse oplysninger på engelsk hos det tyske sundhedsministerium.

Karantæne- og testregler

Alle personer som rejser ind i Tyskland med fly (uanset risikostatus for afrejseområdet) skal kunne fremvise en negativ covid-19-test forinden. Testen skal tidligst gennemføres 48 timer inden indrejse. Udgiften for testen skal de rejsende selv betale.

Rejsende, der i de seneste 10 dage før indrejse i Tyskland har opholdt sig i et risikoområde, skal som udgangspunkt gå i 10 dages karantæne ved ankomst til Tyskland. Dette gælder for alle rejsende, inkl. børn. Du kan forkorte karantænetiden ved at tage en test på tidligst femtedagen efter indrejse. Karantænen ophører, såfremt du får et negativt testresultat. Hele Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne er pt. kategoriseret som risikoområde.

I mange delstater kan du dog undtages karantæneforpligtelsen ved besøg af nær familie (første eller andet led) og ægtefæller/samlever samt ved udøvelse af samværsret. Ved besøg over 72 timer skal du medbringe en negativ Covid-19-test. Pligten til at udfylde skemaet for indrejse gælder i alle tilfælde. Der kan være flere undtagelser for karantæne i de enkelte delstater. Kontakt venligst de lokale sundhedsmyndigheder for nærmere information herom.

De lokale tyske sundhedsmyndigheder kan findes ved at indtaste by/postnummer på Robert Koch Instituttets hjemmeside.

Grænsetrafik og grænsependling til Slesvig-Holsten

Afhængig af Robert Koch Instituts kategorisering af Danmark kan der gælde visse undtagelser for de tyske regler for grænsependlere og grænsetrafik ved indrejse til Slesvig-Holsten.

Danmark er af Robert Koch Institut kategoriseret således, at kravene om både karantæne, test- og meldepligt, hvis opholdet i Slesvig-Holstein varer maks. 24 timer, ikke er gældende for grænsependlere og grænsetrafik. Du må ikke have symptomer på Covid-19 ved indrejse. Fra den 22. februar 2021 vil grænsependlere, der pendler fra dansk bopæl til tysk arbejdsplads, skulle kunne fremvise en negativ corona-test (antigen-lyntest eller PCR-test), der er maksimalt 72 timer gammel.

Rejser du til Slesvig-Holsten, kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Ifølge de danske regler er du som pendler undtaget krav om både test og isolation efter indrejse til Danmark, hvis du kan fremvise en negativ PCR-test, der er foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet. Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Oplysninger til personer med bopæl i grænselandet fremgår her.

For indeværende vil følgende grænseovergange hhv. forblive åbne og blive lukkede. 

Følgende grænseovergange er åbne:

 • Frøslev (motorvejen) – holdes åbent døgnet rundt
 • Kruså – holdes åbent døgnet rundt
 • Padborg – holdes åbent døgnet rundt
 • Sæd (Tønder) – holdes åbent døgnet rundt
 • Pebersmark – holdes åbent i tidsrummet fra kl. 10.00-18.00 (er i øvrige tidsrum en lukket grænseovergang. I det tidsrum, hvor grænseovergangen er lukket, er den dog ad hoc godkendt for akkrediterede landmænd)
 • Skomagerhus – holdes åbent i tidsrummet fra kl. 10.00-18.00 (kun gående)
 • Padborg banegård – første togstation i Danmark for internationale tog
 • Tønder banegård – første togstation i Danmark for regionale tog
 • Havneby på Rømø – færgeoverfarten Rømø-Sylt

Følgende grænseovergange er lukket:

 • Siltoft
 • Bettenæs (ikke på nuværende tidspunkt en godkendt grænseovergang, men der etableres ad hoc godkendt grænseovergang for akkrediterede landmænd)
 • Rudbøl
 • Møllehus
 • Vindtved
 • Beierskro (ad hoc godkendt grænseovergang for akkrediterede landmænd etableres)
 • Bøgelhus
 • Sofiedal (ad hoc godkendt grænseovergang for akkrediterede landmænd etableres)
 • Vilmkær (ad hoc godkendt grænseovergang for akkrediterede landmænd og beboere etableres)
 • Haraldsdalsvej
 • Rønsdam
 • Madeskov
 • Sønderborg – Langballigau (færgeoverfart – kun sommerhalvåret)

Interne rejserestriktioner

Der frarådes alle ikke-nødvendige rejser internt i Tyskland, inkl. besøg af familie. Hoteller mm. må kun besøges af erhvervsrejsende. Vær derudover opmærksom på, at lokale smitteudbrud kan medføre lokale rejserestriktioner eller anbefalinger om ikke at rejse til specifikke regioner. 

Transitmuligheder

Det er som udgangspunkt ikke muligt at rejse til eller gennem Tyskland fra risikoområder, hvor nye virusvarianter er særligt udbredte, for undtagelser se yderligere oplysninger på det tyske indenrigsministeriums hjemmeside.

Ingen fly- eller jernbaneselskaber har lov til at befordre personer fra risikoområder, hvor nye virusvarianter er særligt udbredte, til Tyskland. Til dette udgangspunkt gælder kun få og strengt afgrænsede undtagelser, herunder for personer der ikke forlader transitområdet i lufthavnen. For en nærmere oversigt, se oplysninger på det tyske indenrigsministeriums hjemmeside. Transitområdet defineres af de tyske myndigheder som ikke-Schengen-område. Det er derfor ikke muligt at opnå forbindelse fra et land, hvor nye virusvarianter er særligt udbredte, til et Schengen-land via tyske lufthavne, da dette ville kræve, at man forlader transitområdet i lufthavnen. Listen over lande, der gælder som risikoområder med særlig stor udbredelse af nye virusvarianter, kan findes på Robert Koch Instituts hjemmeside

Personer, der rejser i transit gennem Tyskland fra risikoområder med særligt høje infektionstal, er undtaget kravet om at fremvise test inden indrejse, såfremt transit gennemføres via den hurtigst mulige rute, eksempelvis via en på forhånd booket flyafgang ud af Tyskland. Listen oven lande, der gælder som risikoområder med særligt høje infektionstal, findes ligeledes på Robert Koch Instituts hjemmeside.

Danskere, der rejser i transit via tyske lufthavne, kan finde vigtig information på følgende engelsksprogede sider hos det tyske udenrigsministerium og Frankfurt Lufthavn.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke indført et nationalt udgangsforbud i Tyskland. Reglerne kan dog variere fra delstat til delstat. Du bør derfor kontakte sundhedsmyndighederne i den delstat, du skal rejse til. Bemærk, at udgangsforbud kan forekomme på lokalt niveau.

Forsamlingsforbud

Der er ikke indført forsamlingsforbud i Tyskland, men i de tyske delstater gælder der fortsat kontaktbegrænsninger, som overordnet indebærer:

 

 • Alle borgere anbefales at begrænse kontakt til personer uden for egen husstand til et absolut minimum, samt sikre at en minimumsafstand på 1,5 meter overholdes. Der opfordres til, at man - i det omfang det er muligt - mødes udenfor.
 • Private sammenkomster begrænses: to husstande må mødes med i alt fem personer hvor incidensen er <100, børn medregnes ikke (i regioner med en incidens <35 må tre husstande med i alt 10 personer mødes). 
 • Alle virksomheder bør fortsat - hvor det er muligt - lade medarbejderne arbejde hjemmefra, overholde de gældende hygiejneforskrifter og sørge for beskyttelsestiltag for medarbejdere og gæster.

Reglerne kan variere mellem delstaterne og på regionalt plan.

Læs mere om de præcise regler i de forskellige delstater på den tyske forbundsregerings hjemmeside.

Smittetal i de tyske delstater og amter

Find detaljerede oplysninger om smittetal i de enkelte tyske delstater ("Bundesländer") og amter ("Landkreise") samt yderligere statistik om udbrud af Covid-19 i Tyskland på Robert Koch Instituts hjemmeside (link virker ikke i browseren Internet Explorer).

Yderligere oplysninger om de enkelte delstaters myndigheder finder du her på siden under afsnittet "Mere information".

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De tyske myndigheder anbefaler følgender:

 • Undgå kontakt med andre, hvis du frygter at være smittet med Coronavirus. 
 • Kontakt omgående din lokale sundhedsmyndighed, so du finder ved at indtaste dit postnummer her.
 • Hvis du har behov for hjælp, så kontakt lægelig beredskabstjeneste: 116-117 (træffes 24/7)
 • Ved livstruende situationer eller skade, ring: 112 (oplys evt. symptomer på COVID-19).

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet. 

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Tyskland

Der er forskellige rejsemuligheder fra Tyskland til Danmark. 

Fly: Det er muligt at finde direkte fly til København fra fx. Berlin, Frankfurt og München. Personer, der rejser i transit gennem Tyskland fra risikoområder med særligt høje infektionstal, skal kunne fremvise negativt testresultat allerede ved indrejsen til Tyskland. For rejser med fly skal testresultatet fremvises før boarding af flyet til Tyskland. Testen skal være foretaget mindre end 48 timer før indrejse og resultatet skal kunne fremvises fysisk eller elektronisk på enten tysk, fransk eller engelsk. Listen over lande, der gælder som risikoområder med særligt høje infektionstal, kan findes på RKI’s hjemmeside

Tog: Daglige forbindelser mellem Hamborg og Fredericia kan bookes via Deutsche Bahn.

Bus: Der kan bestilles billetter hos Flixbus.

Indrejse i Danmark

coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Links til delstaternes hjemmesider, telefonnumre samt lokale medier:

Baden-Württemberg(Stuttgart etc.)
Hotline: +49 711 904 39555
(dagligt 09:00-18:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Südwestrundfunk

Bayern(München etc.)
Hotline: +49 9131 6808 5101
Regionale medier: 
Bl.a. Bayerischer Rundfunk


Berlin

Hotline: +49 30 9028 2828
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: 
Bl.a. Rundfunk Berlin-Brandenburg


Brandenburg
(Potsdam etc.)
Hotline: +49 331 8683 777
(man-fre 09:00-15:00)
Regionale medier: 
Bl.a. Rundfunk Berlin-Brandenburg


Bremen

Hotline: +49 421 115
Regionale medier: 
Bl.a.Radio Bremen


Hamborg

Hotline: +49 40 428 284 000
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk


Hessen
(Frankfurt am Main etc.)
Hotline: 0800 555 4 666
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Hessischer Rundfunk

Mecklenburg-Vorpommern
(Schwerin, Rostock, Stralsund etc.)
Hotline: +49 385 588 5888
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk


Niedersachsen
(Hannover etc.)
Hotline: +49 511 120 6000
(man-fre 08:00-22:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk


Nordrhein-Westfalen
(Köln, Düsseldorf etc.)
Hotline: +49 211 9119 1001
(man-fre 07:00-20:00, lør-søn 10:00-18:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Westdeutscher Rundfunk


Rheinland-Pfalz
(Mainz etc.)
Hotline: 0800 575 8100
(man-fre 08:00-18:00, lør-søn 10:00-15:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Südwestrundfunk

Saarland(Saarbrücken etc.)
Hotline: +49 681 501 4422
(man-fre 07:00-21:00, lør-søn 09:00-15:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Saarländischer Rundfunk

Sachsen(Dresden, Leipzig etc.)
Hotline: 0800 1000 214
(man-fre 07:00-18:00, lør-søn 12:00-18:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Mitteldeutscher Rundfunk

Sachsen-Anhalt(Magdeburg etc.)
Hotline: +49 391 256 4222
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: 
Bl.a.Mitteldeutscher Rundfunk

Slesvig-Holsten(Flensborg etc.)
Hotline: +49 431 797 000 01
Regionale medier: 
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk

Thüringen(Erfurt etc.)
Hotline: +49 361 75 049 049
Regionale medier: 
Bl.a.Mitteldeutscher Rundfunk

 

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Berlin eller generalkonsulaterne i Flensborg, Hamborg og München i de daglige åbningstider.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyskland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.