Gå til indhold

Coronavirus/COVID-19 Tyskland

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tyskland.
Senest opdateret 26.07.2021 10:55

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Tyskland.

Information om konkrete restriktioner i Tyskland opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål fra rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/COVID-19.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyskland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Tyskland.

Information om konkrete restriktioner i Tyskland opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Grundlæggende regler

Der gælder samme regler for erhvervsrejsende, som for alle andre. Læs afsnittet om rejserestriktioner nedenfor.

Grænsetrafik

For oplysninger om grænsetrafik og grænsependling se afsnit "Grænsetrafik og grænsependling til Slesvig-Holsten" under fanebladet "Rejserestriktioner" herunder.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Indrejse fra Danmark og Færøerne

Hele Danmark samt Færøerne gælder som risikoområde. Grønland er undtaget. Det er fortsat muligt at indrejse i Tyskland uden at gå i karantæne, hvis man i løbet af de seneste 10 dage inden indrejse har opholdt sig i enten Danmark eller Færøerne. Man har dog pligt til at registrere sin indrejse og uploade bevis for et af følgende på www.einreiseanmeldung.de:

 • Negativ covid-19-test. Testen kan enten være en antigen hurtigtest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel). 
 • Bevis for overstået infektion med Covid-19 i form at en positiv PCR-test, der er min. 28 dage og maks. seks måneder gammel.
 • Bevis for fuld vaccination (14 dage efter 2. stik). 
Ved indrejse i Tyskland med fly skal beviset uploades inden afrejse fra Danmark. Ved indrejse til lands eller vands er det tilladt at uploade bevis for negativt testresultat op til 48 timer efter indrejse, under forudsætning af, at man selvisolerer sig indtil registreringen har fundet sted. De mange private testcentre i Tyskland tilbyder antigen hurtigtest for omkring 30 euro.

Det danske coronapas anerkendes som dokumentation for testresultat, vaccination og tidligere smitte. 

Personer, der er i transit i Tyskland til vands eller lands, er undtaget test- og registreringspligten. Personer, der besøger Tyskland i mindre en 24 timer, er undtaget test- og registreringspligten. 

Du må naturligvis ikke have symptomer på Covid-19 eller være smittet ved indrejse. Man gælder som rask 28 dage efter positiv PCR-test.

Børn under seks år er undtaget fra kravet om negativt testresultat eller bevis for overstået infektion.

Indrejse fra Grønland

Grønland er ikke kategoriseret som risikoområder.

Alle personer inklusiv børn ned til seks år, som rejser ind i Tyskland fra Grønland med fly skal kunne fremvise et af følgende.

 • En negativ covid-19-test. Testen kan enten være en antigen hurtigtest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel). 
 • Bevis for overstået infektion med Covid-19 i form at en positiv PCR-test, der er min. 28 dage og maks. seks måneder gammel.
 • Bevis for fuld vaccination (14 dage efter 2. stik). 

Det danske coronapas anerkendes som dokumentation for testresultat, vaccination og tidligere smitte.

Du må naturligvis ikke have symptomer på Covid-19 ved indrejse.

Kontakt under alle omstændigheder din transportør, hvis relevant, for at være sikker på, at du opfylder alle selskabets krav for befordring til Tyskland.

Indrejse fra højincidens- og virusvariantområder

Hvis du 10 dage inden indrejse til Tyskland har opholdt dig i et såkaldt virusvariantområde, er indrejse udelukkende mulig hvis du har fast bopæl i Tyskland, eller hvis du er omfattet af en af de meget få undtagelser. Du kan læse om undtagelserne på det tyske indenrigsministerium hjemmeside. Du skal derefter gå 14 dage i karantæne, som ikke kan afbrydes. Hvis du har opholdt dig i et såkaldt højincidensområde inden for 10 dage inden indrejse til Tyskland, kan karantænen tidligst afbrydes vha. en negativtest efter fem dage efter indrejse. For færdigvaccinerede (14 dage efter 2. stik) og tidligere smittede, kan karantænen afbrydes på førstedagen.

På Robert-Koch-Instituttets hjemmeside (der svarer til Statens Serum Institut) kan man finde en oversigt over de af Tyskland udmeldte internationale risikoområder. Der er i alt tre kategorier: risikoområde, højincidensområde og virusvariantområde.

Ovenstående regler vedr. færdigvaccinerede gælder udelukkende for vaccinationer med en EMA-godkendt vaccine. 

Læs mere hos det tyske udenrigsministerium og den tyske ambassade i Danmark.

Det danske coronapas

Det danske coronapas anerkendes som dokumentation for testresultat, vaccination og tidligere smitte. 

Både det europæiske coronapas og certifikat fra MinSundhed eller andre EU-lande anerkendes både digitalt og i papirform med og uden QR kode.

Vaccinestatus skal dokumenteres ved hjælp af følgende oplysninger:

 • Fulde navn og fødselsdato
 • Dato for vaccination og antal vacciner modtaget
 • Vaccinestoffets navn eller betegnelse
 • Oplysning om den sygdom, som der er vaccineret imod (SARS-CoV-2)
 • Navn og adresse på den institution, som har foretaget vaccinationen
 • Skriftlig bekræftelse eller med en godkendt elektronisk signatur eller et godkendt elektronisk segl af den pågældende, som har foretaget vaccinationen. Hvis en sådan bekræftelse af administrative grunde ikke er mulig, skal vaccinationen bekræftes på anden vis, fx vha. et stempel eller et statsligt symbol. 
Krydsvacciner accepteres.
 
Karantæne- og testregler

For at være fritaget for karantæne i Tyskland, har du pligt til registrere din indrejse og uploade bevis for fuld vaccination (14 dage efter 2. stik), overstået infektion med Covid-19 eller negativ test for at blive fritaget fra karantæne. Testen kan enten være en antigen hurtigtest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel).

Du skal kunne fremvise negativ test, bevis for tidligere smitte eller bevis for fuld vaccination ved boarding, hvis du indrejser eller transiterer Tyskland med fly.

Du kan også finde disse oplysninger på engelsk hos det tyske sundhedsministerium.

De lokale tyske sundhedsmyndigheder kan findes ved at indtaste by/postnummer på Robert Koch Instituttets hjemmeside.

Ovenstående regler gælder for alle personer over seks år. 

Læs mere hos det tyske udenrigsministerium og den tyske ambassade i København.

Grænsetrafik og grænsependling til Slesvig-Holsten

Grænsependlere er undtaget test- og registreringspligten ved indrejse til Tyskland. Personer, der besøger Tyskland i mindre en 24 timer, er undtaget test- og registreringspligten. Du må naturligvis ikke have symptomer på Covid-19 eller være smittet ved indrejse. Man gælder som rask 28 dage efter positiv PCR-test.

Oplysninger til 
personer med bopæl i grænselandet fremgår her.

Transitmuligheder

Personer, der er i transit i Tyskland til vands eller lands, er undtaget test- og registreringspligten. Du må naturligvis ikke have symptomer på Covid-19 eller være smittet ved indrejse. Man gælder som rask 28 dage efter positiv PCR-test. 

Hvis du rejser i transit med fly, skal du kunne fremvise en negativ covid-19-test, men er undtaget kravet om anmeldelse hos de tyske myndigheder ved indrejse. Covid-19-testen kan enten være en antigen hurtigtest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel). Færdigvaccinerede (14 dage efter 2. stik) og tidligere smittede (min. 28 dage og maks. seks måneder efter positiv PCR-test) skal ikke fremvise en test. Læs mere om dokumentationskravet under "ofte stillede spørgsmål". Børn under seks år er undtaget for kravet om test. Dette gælder også, selvom transitområdet i lufthavnen ikke forlades. 

Danskere, der rejser i transit via tyske lufthavne, kan finde vigtig information på følgende engelsksprogede sider hos det tyske udenrigsministerium eller hos den tyske ambassade i København.

Hvis du har opholdt dig i et virusvariantområde inden for 10 dage inden afrejse, gælder der særlige regler, se yderligere oplysninger på det tyske indenrigsministeriums hjemmeside

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger. En oversigt over de enkelte delstaters gældende restriktioner findes på Tysklands regeringens hjemmeside. 

Smittetal i de tyske delstater og amter

Find detaljerede oplysninger om smittetal i de enkelte tyske delstater ("Bundesländer") og amter ("Landkreise") samt yderligere statistik om udbrud af Covid-19 i Tyskland på Robert Koch Instituttets hjemmeside (link virker ikke i browseren Internet Explorer).

Du finder yderligere oplysninger om de enkelte delstaters myndigheder her på siden under afsnittet "Mere information".

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De tyske myndigheder anbefaler følgende:

 • Undgå kontakt med andre, hvis du frygter at være smittet med Coronavirus. 
 • Kontakt omgående din lokale sundhedsmyndighed, so du finder ved at indtaste dit postnummer her.
 • Hvis du har behov for hjælp, så kontakt den lægelige beredskabstjeneste: 116-117 (træffes 24/7)
 • Ved livstruende situationer, ring: 112 (oplys evt. symptomer på COVID-19).

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet. 

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Tyskland

Der er forskellige rejsemuligheder fra Tyskland til Danmark. 

Fly: Det er muligt at finde direkte fly til København fra fx. Berlin, Frankfurt og München. Personer, der rejser i transit gennem Tyskland fra risikoområder med særligt høje infektionstal (Hochinzidenzgebiete), skal kunne fremvise negativt testresultat allerede ved indrejsen til Tyskland. For rejser med fly skal testresultatet fremvises før boarding af flyet til Tyskland. Covid-19-testen kan enten være en antigen hurtigtest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel). Ifm. transit er du undtaget kravet om anmeldelse hos de tyske myndigheder ved indrejse. 

Testen skal være foretaget mindre end 48 timer før indrejse og resultatet skal kunne fremvises fysisk eller elektronisk på enten tysk, fransk eller engelsk. Listen over lande, der gælder som risikoområder med særligt høje infektionstal, kan findes på RKI’s hjemmeside

Tog: Daglige forbindelser mellem Hamborg og Fredericia kan bookes via Deutsche Bahn.

Bus: Der kan bestilles billetter hos Flixbus.

Indrejse i Danmark

På coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. 
Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. 
Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Links til delstaternes hjemmesider, telefonnumre samt lokale medier:

Baden-Württemberg(Stuttgart etc.)
Hotline: +49 711 904 39555
(dagligt 09:00-18:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Südwestrundfunk

Bayern(München etc.)
Hotline: +49 9131 6808 5101
Regionale medier:
Bl.a.
Bayerischer Rundfunk


Berlin

Hotline: +49 30 9028 2828
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Rundfunk Berlin-Brandenburg


Brandenburg
(Potsdam etc.)
Hotline: +49 331 8683 777
(man-fre 09:00-15:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Rundfunk Berlin-Brandenburg


Bremen

Hotline: +49 421 115
Regionale medier:
Bl.a.
Radio Bremen


Hamborg

Hotline: +49 40 428 284 000
Regionale medier:
Bl.a.
Norddeutscher Rundfunk


Hessen
(Frankfurt am Main etc.)
Hotline: 0800 555 4 666
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier:
Bl.a.Hessischer Rundfunk

Mecklenburg-Vorpommern
(Schwerin, Rostock, Stralsund etc.)
Hotline: +49 385 588 5888
Regionale medier:
Bl.a.Norddeutscher Rundfunk


Niedersachsen
(Hannover etc.)
Hotline: +49 511 120 6000
(man-fre 08:00-22:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Norddeutscher Rundfunk


Nordrhein-Westfalen
(Köln, Düsseldorf etc.)
Hotline: +49 211 9119 1001
(man-fre 07:00-20:00, lør-søn 10:00-18:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Westdeutscher Rundfunk


Rheinland-Pfalz
(Mainz etc.)
Hotline: 0800 575 8100
(man-fre 08:00-18:00, lør-søn 10:00-15:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Südwestrundfunk

Saarland(Saarbrücken etc.)
Hotline: +49 681 501 4422
(man-fre 07:00-21:00, lør-søn 09:00-15:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Saarländischer Rundfunk

Sachsen(Dresden, Leipzig etc.)
Hotline: 0800 1000 214
(man-fre 07:00-18:00, lør-søn 12:00-18:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Mitteldeutscher Rundfunk

Sachsen-Anhalt(Magdeburg etc.)
Hotline: +49 391 256 4222
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier:
Bl.a.
Mitteldeutscher Rundfunk

Slesvig-Holsten(Flensborg etc.)
Hotline: +49 431 797 000 01
Regionale medier:
Bl.a.
Norddeutscher Rundfunk

Thüringen(Erfurt etc.)
Hotline: +49 361 75 049 049
Regionale medier:
Bl.a.
Mitteldeutscher Rundfunk

 

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Berlin eller generalkonsulaterne i FlensborgHamborg og München i de daglige åbningstider.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyskland, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg rejse ind i Tyskland og holde ferie?

Ja, det kan du godt. Danmark og Færøerne er kategoriseret som risikoområder. Hvis du rejser til Tyskland til vands eller lands, skal du senest 48 timer efter indrejse registrere din indrejse og uploade bevis for enten negativ test, fuld vaccination eller overstået infektion med Covid-19 på www.einreiseanmeldung.de. Når du har registreret dig og uploadet bevis, vil du være undtaget karantæne. 

Hvis du flyver til Tyskland eller rejser i transit med fly via Tyskland, skal du kunne fremvise bevis for negativ test, fuld vaccination eller overstået infektion inden boarding.

Skal jeg have en negativ test med ved indrejse?

Ja. Covid-19-testen kan enten være en antigen hurtigtest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel). Færdigvaccinerede (14 dage efter 2. stik) og tidligere smittede (min. 28 dage og maks. seks måneder efter positiv PCR-test) skal ikke fremvise en test.

Kontakt under alle omstændigheder din transportør for at være sikker på, at du opfylder alle selskabets krav for befordring til Tyskland.

Er jeg fritaget karantænepligten, hvis jeg opholder mig mindre end 24 timer i Tyskland?

De tyske myndigheders krav om karantæne, test- og meldepligt gælder ikke for grænsetrafik til Tyskland, hvis besøget varer under 24 timer. Du må ikke have symptomer på Covid-19 ved indrejse. Vær opmærksom på eventuelle testkrav ved tilbagevenden til Danmark: coronasmitte.dk Krav om karantæne, test- og meldepligt, gælder fortsat, hvis du inden for 10 dage inden indrejse har opholdt dig i et virusvariantområde. 

Hvordan kontakter jeg de lokale sundhedsmyndigheder?

De lokale sundhedsmyndigheder kan findes ved at indtaste postnummeret på Robert Koch Instituttets hjemmeside

Skal jeg udfylde en indrejseformular?

Ja, hvis du har opholdt dig i Danmark eller Færøerne i løbet af de sidste 10 dage inden indrejse, skal du udfylde indrejseformular. Indrejsende fra Grønland skal ikke udfylde indrejseformular.

Jeg skal på erhvervsrejse, hvad skal jeg være opmærksom på?

Der gælder samme regler for erhvervsrejsende som for alle andre. Læs afsnittet om rejserestriktioner ovenfor.

Må jeg grænsehandle?

Det er muligt at rejse til Slesvig-Holsten og grænsehandle. Du må ikke have symptomer på Covid-19 ved indrejse.

Jeg skal på hospitalsophold eller en anden medicinsk behandling, må jeg det?

Ja. Kontakt eventuelt de lokale sundhedsmyndigheder/hospitalet/klinikken for yderlige afklaring.

Må jeg køre til Tyskland for at hente en bil/hund/varer?

Ja. Kontakt eventuelt de lokale sundhedsmyndigheder for afklaring.

Kan jeg køre igennem Tyskland?

Ja. Personer, der er i transit i Tyskland til lands, er undtaget test- og registreringspligten. Du må naturligvis ikke have symptomer på Covid-19 eller være smittet ved indrejse. Man gælder som rask 28 dage efter positiv PCR-test.

Skal jeg have en test med, når jeg kører igennem Tyskland?

Nej, ikke i udgangspunktet. Dog skal personer i transit fra virusvariant-områder medbringe et bevis på en negativ corona-test ved transit med fly (transit fra virusvariantområder med bil ikke muligt).

Skal det være en PCR test?

Antigen-test godkendes også, hvis de opfylder WHO’s krav. Det danske COVID-19-pas anerkendes. Testen skal være på tysk, engelsk eller fransk. Læs mere hos Robert Koch Instituttet

Hvor kan jeg finde oplysninger om testcentre i Tyskland?

Delstat

Mulig testfrekvens

Oversigt over teststationer

Bayern

Daglig test mulig

Coronavirus: Bayerische Teststrategie (bayern.de)

Baden-Württemberg

Mindst en gang om ugen

Baden-Württemberg: Corona-Anlaufstellen

Berlin

Daglig test mulig

Test Centers & Test Sites - Test-To-Go Berlin

Brandenburg

Mindst en gang om ugen

Informationen zu Corona-Tests in Brandenburg

Bremen

Mindst en gang om ugen

Informationen zu Corona-Tests in Bremen

Hamborg

Mindst en gang om ugen

Testzentren - hamburg.de

Hessen

Mindst en gang om ugen

Corona Test - Bürgerstellen in Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Mindst en gang om ugen

Informationen zu Corona Test-Angeboten in M-V

Niedersachsen

Daglig test mulig

Hinweise zur Testung auf Niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen

Mindst en gang om ugen

Kostenlose Corona-Schnelltests in NRW

Rheinland-Pfalz

Mindst en gang om ugen

Corona Schnelltests RLP

Saarland

Mindst en gang om ugen

Saarland - Schnelltests

Sachsen

Flere gange om ugen

Coronatests in Sachsen

Sachsen-Anhalt

Mindst en gang om ugen

Corona - Angebote für Schnelltests in Sachsen-Anhalt

Slesvig-Holsten

Mindst en gang om ugen

Corona-Teststationen in Schleswig-Holstein

Thüringen

Mindst en gang om ugen

Teststellen Thüringen

Hvor ser jeg Tysklands liste over risikoområder?

Listen over Tysklands inddeling i internationale risikoområder findes på Robert Koch Instituttets hjemmeside

Jeg er færdigvaccineret eller er tidligere smittet, skal jeg medbringe en negativ test ved indrejse og transit gennem Tyskland med fly?

Nej. Færdigvaccinerede og tidligere smittede er undtaget fra testpligten, med mindre de har haft kontakt til en smittet med en virusvariation. For færdigvaccinerede skal sidste stik være mindst 14 dage og højest 6 måneder gammelt og kun EMA-godkendte vacciner accepteres. Tidligere smittede skal kunne dokumentere deres infektion med en positiv PCR-test. Tidligere smittede er omfattet af undtagelserne fra og med 28 dage efter positivt resultat og i seks måneder efter påvisning af deres infektion. 

Skal børn testes?

Børn over 6 år skal også testes.

Må jeg overnatte på hotel?

Der er åbnet for turistovernatninger i de tyske delstater. For yderligere afklaring kontakt hotellet eller de lokale sundhedsmyndigheder på det ønskede overnatningssted.

Kan jeg besøge familie og skal jeg i karantæne?

Der er ikke længere krav om karantæne ved indrejse i Tyskland fra Danmark.

Hvornår lempes de sidste lokale restriktioner i Tyskland?

Det afhænger af smittetallene. Vi anbefaler at følge situationen for Tyskland på ambassadens hjemmeside.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg tager tilbage til Danmark?

Det kan du læse om her: Link til coronasmitte.dk

Jeg er stadig i tvivl om de gældende restriktioner, hvem kan jeg kontakte?

Hvis du har behov for yderligere oplysninger, kan du ringe til de tyske myndigheders hotline: Public enquiry service: +49 228 99 68 10 eller +49 30 18 68 10 

 

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.