Spring til indhold

Organisation og virke

Generalkonsulatets virkeområde er den kredsfrie by Flensborg, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland og den nord for Nord-Østersøkanalen/Kielerkanalen beliggende del af Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Det samlede areal er 5.166 km² svarende til en tredjedel af landet Slesvig-Holsten. Der var pr. 31.03.2011 586.335 indbyggere i landsdelen svarende til o. 21 % af befolkningen i hele delstaten. Det danske mindretal anslås at udgøre o. 50.000 personer.

Det er en hovedopgave for Generalkonsulatet at følge udviklingen inden for det danske mindretal i Sydslesvig, samt forholdet mellem mindretallet og flertalsbefolkningen som helhed i grænselandet. Det sker bl.a. ved deltagelse i møder inden for mindretallets organisationer, separate drøftelser med fremtrædende personer inden for mindretallet, institutionsbesøg og medvirken ved mindretallets forskellige arrangementer. Hertil kommer pleje af kontakter til fremtrædende enkeltpersoner, institutioner og organisationer inden for flertalsbefolkningen - herunder også den slesvig-holstenske landsregering i mindretalspolitiske spørgsmål. Endvidere følges den økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling i regionen samt det grænseoverskridende samarbejde.

De konsulære opgaver er præget af det store danske mindretal og tilstedeværelsen af o. 4.300 danske statsborgere i Sydslesvig, samt mange henvendelser fra tysk side og tilrejsende danske. Der er fortrinsvis tale om sager vedr. pas, opholdstilladelse, værnepligt, statsborgerforhold, ægteskab, skilsmisse, dødsfald etc. Hertil kommer mange henvendelser om danske og tyske samfundsforhold - bl.a. arbejdskraftens fri bevægelighed, pension, skattespørgsmål, det danske mindretal, adresser på myndigheder m.v.

Generalkonsulatet har fem medarbejdere. De består af en generalkonsul, en konsul, to konsularmedarbejdere og en vagtmester.

Danmarks Generalkonsulat
Nordergraben 19
D-24937 Flensburg


Tlf: 0461-14400-0
Fax: 0461-17928
E-mail: flfgkl@um.dk