Gå til indhold

Ægteskabsattest

En dansk statsborger, der ikke er bosat i Danmark og som f.eks. skal giftes i Tyskland, kan have behov for en "Ægteskabsattest eller Civilstandsattest".

Civilstandsattest

De fleste lande vil kræve, at der forevises en civilstandsattest som bevis på, at man ikke allerede er gift. Civilstandsattesten skal rekvireres ved seneste bopælskommune (kan udskrives på engelsk) og derefter legaliseres i Udenrigsministeriet (gebyrbelagt jf. §6 i Gebyrbekendtgørelsen).

Danske statsborgere, der aldrig har boet i Danmark, kan ikke få en civilstandsattest. De kan få en ægteskabsattest.

Ægteskabsattest

I Tyskland kræver de fleste vielsesmyndigheder en ægteskabsattest (Ehefähigkeitszeugnis). Ægteskabsattesten udstedes af Familieretshuset.

Du kan læse mere om ægteskabsattesten og hvordan du ansøger på Familieretshusets hjemmeside.