Gå til indhold

Kultur, Kommunikation og Public Diplomacy

Ambassaden i Berlin

Overordnet er det KKP-afdelingens opgave at skabe dialog mellem danske og tyske kultur- og uddannelsesinstitutioner, støtte danske kunstnere i Tyskland og formidle dansk kunst og kultur. Afdelingen står derudover for at kommunikere ambassadens samlede aktiviteter i samarbejde med de øvrige afdelinger.

KKP er også den danske kulturelle repræsentation i Tyskland, hvilket indebærer, at vi deltager i mange kulturelle arrangementer og samarbejder om gennemførelsen af arrangementer med forskellige kulturelle institutioner i Danmark og Tyskland.

På et diplomatisk niveau betyder det, at vi har et ”ansigt udadtil”, som hele tiden er under udvikling. Derudover varetages al kontakt til den tyske og danske presse gennem KKP - det vil sige akkreditering ved f.eks. officielle besøg, udsendelse af pressemeddelelser etc.

Kvalifikationer:

  • gode tyskkundskaber 
  • gode kommunikations- og formidlingskundskaber 
  • evnen til at multitaske 
  • forstå svensk og norsk til husbehov 
  • evnen til at arbejde kreativt og selvstændigt 
  • kendskab til det danske kulturlandskab og gerne til det tyske/berlinske kulturlandskab 
  • gode organisatoriske evner 
  • kendskab til Office-pakken (f.eks. Outlook og Excel)

Opgaver:

Praktikanten varetager bl.a. sagsbehandling, herunder informationssøgning, information til borgere i Tyskland og Danmark, opdatering af afdelingens database, bistand ved oversættelser o.lign.

Desuden står praktikanten for at lave rundvisninger på tysk/dansk/engelsk for besøgende på ambassadekomplekset og deltager i det daglige presse- og kommunikationsarbejde. Pressearbejdet kan bl.a. bestå af bidrag til ambassadens sociale medier samt produktion af tekster om kulturarrangementer til egne og andre platforme. 

I løbet af praktikforløbet deltager praktikanten selvstændigt i mange af ambassadens aktiviteter. Praktikanten inddrages i planlægning og gennemførelse af arrangementer, som afholdes i praktikperioden, f.eks.: Udstillinger i ambassadens fælleshus (logistik, planlægning, idéudvikling), besøg på ambassaden/i Berlin, oplæsninger, koncerter m.v.

KKP-afdelingens arbejdsområde er meget bredt og praktikanten vil få mulighed for at forme forløbet individuelt ved at vælge arbejdsopgaver ud fra personlige interesser og faglig baggrund.

Ansøgning inklusive angivelse af prioritering sendes til [email protected]

 

Ansøgning

Ansøgning vedlagt CV, kopi af eksamensbevis, evt. relevante udtalelser, samt udfyldt prioriteringsskema bedes sendt pr. e-mail som ét samlet dokument til: [email protected].

 

Prioriteringsskema downloades her.

 

Ansøgninger modtages løbende. Af organisatoriske hensyn, herunder gennemførelse af den påkrævede godkendelsesprocedure, opfordres ansøgere dog til at overholde fristerne

15. februar (praktikophold 01.08-31.01) og

1. september (praktikophold 01.02-31.07).