Gå til indhold

Kultur- og kommunikationschef på Den Danske Ambassade i Berlin

Vil du stå i spidsen for den danske kulturindsats i Tyskland? Er du en dygtig kommunikator? Kan du begå dig i mange forskellige sociale sammenhænge? Kan du lede og sætte retning og samtidig holde fokus på den daglige drift? Så er du måske den rette til stillingen som ny kultur- og kommunikationschef ved den danske ambassade i Berlin. 

Ansøgningsfrist: 20. marts 2023 

Generelt om stillingen 
Vores nuværende kommunikations- og kulturchef har desværre valgt at søge tilbage til Danmark, og vi søger derfor en ny leder af vores kultur- og kommunikationsafdeling.

Som kultur- og kommunikationschef skal du varetage den daglige ledelse af ambassadens kultur-, kommunikations- og presseafdeling, hvor der er fire medarbejdere samt en praktikant.

Du er ansvarlig for ambassadens politiske og kulturelle kommunikationsaktiviteter, herunder bl.a. den danske public diplomacy-indsats i Tyskland, dvs. fremme af kendskabet til Danmark og det danske samfund i al sin mangfoldighed, herunder ikke mindst på dagsordner som grøn omstilling og bæredygtighed. Herudover vil du også være en central del af formidlingen af Trade Council’s aktiviteter i Berlin og ved generalkonsulaterne i Hamborg og München.

Kulturpartnerskaber er ligeledes en prioritet for Danmark i Tyskland, hvor målet er at etablere samarbejder mellem danske og tyske kulturinstitutioner, som vil kunne løfte kulturindsatsen ind i fremtiden. Herudover forventes det også, at kommunikations- og kulturchefen igangsætter og gennemfører kulturaktiviteter i Tyskland i tæt samarbejde med tyske og danske kulturaktører.

Sidst, men ikke mindst, skal du sammen med kommunikations- og presseholdet på ambassaden sikre synlighed på de sociale medier og være i tæt kontakt med dansk og tysk presse. Afdelingens arbejde indebærer også tæt kontakt til danske og tyske ministerier ift. kommunikationsopgaver i Tyskland.

Om den danske ambassade i Berlin
Den danske ambassade er Danmarks officielle repræsentation i Tyskland. Kommunikations-, kultur- og presseafdelingen arbejder sammen med de øvrige afdelinger på ambassaden samt de danske generalkonsulater i Tyskland aktivt på at formidle kontakter, etablere gode netværk og udbrede kendskabet til Danmark, danske holdninger og dansk kultur gennem en bred vifte af kulturelle aktiviteter, pressekontakter og aktiv brug af sociale medier.

Om dig
Du har en relevant baggrund/uddannelse inden for journalistik, kulturformidling m.v. Derudover bør du have flere af følgende faglige kvalifikationer: 

Du er velorienteret om danske kultur- og samfundsforhold, herunder danske kulturinstitutioner og dansk kulturpolitik. 
Du har kendskab til tysk kultur- og samfundsliv.  
Du kan lide at formidle og har professionel erfaring med brug af sociale medier og strategisk kommunikation.
Du har relevant og dokumenteret ledererfaring.  
Du er god til samarbejde og har stærke sociale kompetencer. 
Du er idérig, god til at se muligheder – og føre dem ud i livet.  
Du har gode kontaktskabende evner og kan lide at repræsentere Danmark.  
Du har politisk tæft. 
Du kan arbejde med ekstern finansiering og styre økonomien.  
Du kan bevare overblikket i en omskiftelig hverdag.  
Du er praktisk anlagt. 
Du er digitalt anlagt.  
Du er flydende på tysk i skrift og tale. 
 
Vilkår 
Forventet tiltrædelse er den 1. maj 2023. Ansættelsen kræver sikkerhedsgodkendelse fra de danske myndigheder.

Stillingen er tidsbegrænset til 2 år med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelsen sker på lokale vilkår. Løn efter individuel aftale i henhold til kvalifikationer. 

Ansøgning 
Ansøgninger sendes til [email protected] med følgende tekst i emnelinjen: Dit navn / Ansøgning Kultur- og kommunikationschef. Ansøgningsfristen er den 20. marts 2023. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også skal indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. 

Ligestilling
Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 
 
Kontakt 
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til souschef Katrine Cramon ([email protected], +49 15253007685).