Gå til indhold

Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020

Danmark og Tyskland fejrede i 2020 et kulturelt venskabsår. Venskabsåret blev markeret med en lang række kunst-, kultur- og debatarrangementer overalt i Danmark og Tyskland. Det kulturelle venskabsår havde planlagt 12 markante fyrtårnsprojekter og mere end 100 enkeltarrangementer i begge lande. Fælles for kulturoplevelserne var og er en stærk involvering af det danske og tyske kulturpublikum. Tæt på borgere og kulturbrugere.  Venskabsåret har som mange andre store begivenheder og samfundsområder været stærkt præget af corona-krisen. Mange aktiviteter og initiativer er blevet aflyst eller, heldigvis, udskudt til 2021. Vi ser derfor frem til en række spændende venskabsarrangementer i 2021 både i Tyskland og i Danmark, og det gode partnerskab mellem Danmark og Tyskland fortsætter i 2021.

Danmark og Tyskland deler mange centrale kerneværdier, ikke mindst hvad angår demokratiforståelse, ytrings- og religionsfrihed samt mindretalsbeskyttelse. Med afsæt i de dybe historiske bånd mellem Danmark og Tyskland skal det kulturelle venskabsår i 2020 videreudvikle og intensivere det allerede gode samarbejde mellem vores to lande og sætte et internationalt eksempel for fredelig og fremadskuende sameksistens i det 21. århundrede.

Læs mere på Venskabsårets officielle hjemmeside: www.ddkultur2020.dk

Danmark og Tyskland er både nabolande og tætte partnere – politisk, historisk, økonomisk og kulturelt. Begge lande har i årtier været medlemmer af EU, og sammen står vi overfor helt nye udfordringer i den verden, vi lever i. For at understrege dette stærke fællesskab lanceres et officielt kulturelt venskabsår mellem vore to lande i 2020, som er initieret på regeringsniveau i både Danmark og Tyskland.

Traditionen for gensidig udveksling landene imellem har gennem århundreder været stærk. Idéer, udviklinger og strømninger har præget kulturlivet og samfundets udvikling i begge lande. Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 er derfor en vigtig anledning til at genopdage vore to landes og befolkningers vej henover historiske udfordringer til nutidens gode naboskab, og til sammen at forme fremtiden.

Mange af de centrale kerneværdier og den fælles historie, som i dag udgør fundamentet for de gode dansk-tyske relationer, bunder ikke mindst i den kulturelle udveksling, der har udspillet sig i grænseregionen. Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 rummer således også en markering af 100-året for folkeafstemningen i det dansk-tyske grænseland og den vedvarende demokratiske løsning af grænsespørgsmålet. Dermed skal venskabsåret både skabe opmærksomhed om grænseregionen som et historisk flot eksempel på godt naboskab, og invitere til en målrettet videreudvikling og udvidelse af samarbejdet bredt set i vores to landes øvrige regioner og resten af verden.

Det vil ske gennem en intensivering af kulturudvekslingen mellem vores to lande og en opprioritering af kunsten og kulturen, som kan gøre os klogere på de tankesæt, værdier og fælleseuropæiske ideer, der i dag forener os og markerer vores forskelligheder. Samtidig skal Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 fungere som et konkret grundlag for det fremadrettede samarbejde mellem vores lande.

Gennem udstillinger, koncerter, teater, debatter, kunstneriske projekter og platforme samt kulturudveksling og -turisme er Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 på den ene side et erindringsår til belysning af Danmarks og Tysklands dybe historiske og fælleseuropæiske rødder, der kan minde os om fundamentet for nutidens gode relationer.

På den anden side og frem for alt skal Det dansk-tyske Kulturelle Venskabsår 2020 intensivere og udvide det gode samarbejde mellem vores to lande, og sætte et internationalt eksempel for fredelig og fremadskuende sameksistens i det 21. århundrede. Ikke mindst inden for det europæiske fællesskab, som i disse år udfordres af en hastig international udvikling, hvor såvel multi- og bilaterale relationer sættes på prøve.