Spring til indhold

Tyskland som marked

Nabolandet syd for grænsen betragtes af mange danske virksomheder som et attraktivt, udvidet hjemmemarked, og det er der mange gode grunde til: geografisk nærhed, stort marked, kulturel lighed, let markedsadgang samt langvarige handelsrelationer mellem Danmark og Tyskland er blot nogle få.

Det tyske BNP steg med 2,2 % i 2017, hvorefter den faldt med 1,4% i 2018. For indeværende år forventes BNP at falde yderligere til 0,9%, hvorefter den igen forventes at stige i 2020 med 1,7%.

I forhold til forretningsklimaet ligger de tyske virksomheders vurderinger af forretningssituationen overordnet set på et positivt niveau. Ifølge de seneste målinger af forretningsklimaet ser de fleste sektorer således generelt positivt på de aktuelle forretningsbetingelser. Særligt inden for industri, service og engrossalg er virksomhederne i stigende grad optimistiske med hensyn til fremtidsudsigterne. Prognoser for investeringsvilligheden i 2017 og 2018 ligger på hhv. 1,6 % og 3,6 %.

Opdateret: 14.11.2019