Spring til indhold

Fødevarenetværket

Som medlem af The Trade Councils Fødevarenetværk i Tyskland deltager din virksomhed i et fælles informativt forum bestående af ambassaden og danske fødevarevirksomheder, der eksporterer til Tyskland eller planlægger at opstarte eksport.

Fødevarenetværkets medlemmer udveksler blandt andet erfaringer på halvårlige fællesmøder og arbejder fælles om at styrke kontaktetablering til tyske virksomheder. Eksempler på kontaktetablering er matchmaking-events mellem danske og tyske handelsvirksomheder.

Dine fordele ved medlemskabet er:

  • Netværk og videndeling
  • Eksklusivitet og prioritering mhp. rådgivning
  • Leje af lokaler i Berlin, Hamborg, München til favorable priser
  • Mulighed for at synliggøre dine produkter ved The Trade Council og ambassadens Public Diplomacy aktiviteter i Tyskland
  • Deltagelse i to forretningsture hhv. fødevareevents til Tyskland om året
  • Synlighed på ambassadens B2C hjemmeside og derved synliggørelse ifbm. forskellige ambassade-events i hele Tyskland.

Næste fødevaretur finder sted i foråret 2020.

Nærmere information følger snarest her på siden eller kontakt fødevarerådgiverne for at få direkte besked.

Turen er gratis for medlemmer af Fødevarenetværket.
Pris for eksterne deltagere: 2985 DKK.

Hotel og forplejning er for deltagernes egen regning.

Kontakt

Tanja Asmussen, eksportrådgiver
Telefon (direkte)
+49 30 50 50 21 05
E-mail: tanasm@um.dk

 

Anne Dalsgaard Jensen, eksportrådgiver
Telefon (direkte)
+49 30 50 50 21 12
E-mail: andaje@um.dk