Spring til indhold

FAQ til biometriske pas

 

Informationer til danskere i Tyskland !

 

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvad kan jeg få ordnet på honorære konsulater fra 1. jan. 2012?

De honorære konsulater kan fra 1. januar 2012 kun forlænge pas og udstede nødpas (provisoriske pas).
En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. (Indtil den 1.1.2012 kan pas forlænges, hvis det ikke er udløbet for mere end to år siden). Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.
Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets og transitlandes myndigheder godkender provisoriske pas.

Kan jeg få udstedt pas under min ferie i Danmark?

Ja. Der er allerede i dag mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune, man behøver ikke at være bosiddende i kommunen. Find den ønskede kommune på www.kl.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet. Ekspeditionstiden er 10-14 dage for et almindeligt pas. Mod en ekstraudgift kan kommunen udstede et eksprespas hurtigere end 10-14 dage.
Udenrigsministeriet anbefaler at få bestilt pas under ophold i Danmark i så god tid, at man kan få det udleveret, mens man stadigvæk befinder sig i Danmark. Eller du kan prøve at træffe aftale med kommunen om, at de sender passet med kurerservice til din adresse i udlandet. I særlige tilfælde kan du eventuelt træffe aftale på forhånd med en dansk repræsentation i udlandet om at passet sendes til dig via dem. Udgifter til kurerservice i den forbindelse skal afholdes af pasansøgeren.

Skal jeg også til ambassaden/konsulatet for at hente det nye pas efter den 1. januar 2012?

Du kan forhøre dig på den ambassade/konsulat, der har udstedt dit pas, om det er muligt at få det tilsendt, men du skal være opmærksom på, at det gamle pas skal indleveres til annullering, før det nye kan udleveres. Når det gamle pas er annulleret, kan du få det udleveret, hvis du ønsker det.

Skal jeg medbringe billeder til passet?

Nej. Ambassaden/konsulatet bliver med det nye udstyr i stand til at tage billeder til passet. Ved ansøgning om almindeligt dansk pas skal ansøger derfor ikke længere medbringe to fotos. Til provisorisk pas (nødpas) skal to fotos dog fortsat medbringes.

Børn: Det kan anbefales at medbringe et nyt billede af barnet, som opfylder Politiets krav Krav til pasbilleder
Dette billede kan scannes af ambassaden i de situationer, hvor det ikke er muligt at få taget et billede som opfylder kravene.

Kan jeg få et biometrisk pas hvis min finger er skadet?

Ja, men det afhænger af skadens omfang. Ifølge lovgivningen skal der altid biometri i et biometrisk pas. Det betyder, at man kun kan få et provisorisk pas,  hvis man eksempelvis har plaster, bandage, gips på hele hånden. Hvis det derimod kun drejer sig om en enkelt finger, er det stadigvæk muligt at få et pas. I så fald tages fingeraftryk af en anden finger end pegefingeren.

Skal børn også afgive fingeraftryk?

Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas. Fra 1. januar 2012 kan ansøgning om pas til børn kun indgives på ambassaden og de nævnte repræsentationer.

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?

Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skullet have deres eget pas. Det kan evt. udstedes af konsulatet som et midlertidigt (provisorisk) pas, hvis der er akut behov for et pas. Se mere ovenfor om provisoriske pas.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind