Spring til indhold

Udstedelse af kørekort

Danske statsborgere med fast bopæl i udlandet kan ikke længere få udstedt et dansk kørekort.

Hvis du har fast bopæl i Tyskland og vil have byttet et gammelt dansk kørekort til et EU-kørekort, bedes du ansøge om tysk kørekort hos de tyske myndigheder, f. eks. ”Führerscheinstelle” i den by du bor.

Er dit danske kørekort bortkommet eller stjålet, bedes du søge om at få tilsendt en tysksproget attest fra:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen
Pas og Kørekort
Polititorvet 14
1780 København V
Fax: 0045 45 15 01 76

Mail: khr-paskk@politi.dk (sikker post via borger.dk)

Attesten kan du forelægge hos de tyske myndigheder som grundlag for at få udstedt et nyt (tysk) kørekort. Der modtages kun skriftlige forespørgsler. Husk at angive dit cpr.-nummer.

Det eneste man kan søge om at få udstedt i Danmark er et internationalt kørekort, som i forbindelse med det nationale kørekort skal bruges i forskellige lande som f.eks. i USA. Et internationalt kørekort udstedes efter ansøgning og mod forevisning af dansk EF-kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas og kun for en periode på ét år. Et international kørekort koster 350 kr./47 €.

Midlertidigt kørekort
Mistes kørekortet under ferie, vil de danske repræsentationer efter kontrolcheck med Københavns Borgerservice kunne udstede en attest på, at personen er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type.

For udstedelse af erklæringen om mistet kørekort (i Tyskland anerkendes erklæringen kun til brug for hjemrejsen) erlægges et gebyr på 250 kr./34.-€.