Spring til indhold

Information om Coronavirus/COVID-19 - Schweiz

Her på siden kan du se information til danske rejsende og fastboende i Schweiz i forbindelse med udbruddet af coronavirus/COVID-19.

Senest opdateret 03.04.2020 kl. 22.00

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Information til danske rejsende og fastboende i Schweiz

Rejser til og fra Schweiz

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele Schweiz. Læs Udenrigsministeriets midlertidige rejsevejledning for Schweiz her.

Ofte stillede spørgsmål ifm. rejsevejledningerne kan findes her.

Udenrigsministeriet opfordrer alle danske rejsende, der befinder sig ude i verden, til at tage hjem, så snart det er muligt i tæt dialog med rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab. Med de mange restriktioner, som indføres både i Danmark og i udlandet, kan det vise sig svært at finde hjemrejsemuligheder i den kommende tid. Udenrigsministeriet og ambassaderne arbejder sammen med andre landes ambassader og myndigheder på at få alle danske rejsende hjem i god behold. I den sammenhæng gøres der opmærksom på, at udenrigsministeriet – som også tidligere gældende - ikke har mulighed for eller hjemmel til at afholde udgifter til hjemrejse. Yderligere informationer herom findes på Udenrigsministeriets FAQ

Denne opfordring gælder ikke for danskere, der er fastboende i udlandet. Har du din hverdag i udlandet, er opfordringen, at du følger anbefalinger og anvisninger fra lokale myndigheder.

Udenrigsministeriet opfordrer i den kommende måned – frem til 13. april – alle danskere, der vender hjem fra udlandet, kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage. Det er en logisk opfølgning på alle de øvrige tiltag regeringen har iværksat for at mindske risikoen for at smitten spreder sig. Vi skal selvfølgelig sikre os, at alle de landsmænd, som kommer hjem fra rejser over hele verden, ikke bidrager til yderligere smittespredning i Danmark. 

De pågældende bør under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den kollektive trafik, og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til befolkningen vedr. symptomer på COVID-19. 

Personer der varetager kritiske samfundsfunktioner i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller området for socialt udsatte skal kontakte deres arbejdsgiver i forhold til at aftale vilkår for deres tilbagevenden til arbejde.

Tættere grænsekontrol i Schweiz

Schweiz har indført rejserestriktioner og grænsekontrol ved alle grænser, der gælder for indrejsende fra både Schengen- og ikke-Schengen-lande, med undtagelse af Liechtenstein. Grænsekontrollen omfatter både land- og flytrafik.

Personer må kun rejse ind i Schweiz, hvis de er schweiziske eller liechtensteinske statsborgere, har opholdstilladelse i Schweiz, i arbejdsøjemed eller i en situation, hvor det vurderes at være absolut nødvendigt. Transit og godstrafik er indtil videre fortsat tilladt, men situationen er dynamisk og kan ændre sig med kort varsel.

Rejserestriktionerne og grænsekontrol gælder også lufttrafik fra alle Schengen- og ikke-Schengen-stater. Rejsende, som opfylder et af ovenstående krav, kan kun rejse ind i Schweiz via lufthavnene i Zürich, Genève eller Basel.

For yderligere oplysninger om indrejse til Schweiz se venligst det schweiziske justits- og politidepartements hjemmeside.

Tættere grænsekontrol i Tyskland (relevant for rejsende fra Schweiz)

Tyskland har fra d. 16. marts indført tættere grænsekontrol mod rejsende fra Danmark, Frankrig, Østrig, Schweiz og Luxembourg. Grænsekontrollen gælder indtil videre frem til den 14. april 2020.

Grænseoverskridende vare- og godstransport samt grænseoverskridende arbejdspendling er fortsat muligt. Rejsende uden anerkendelsesværdigt formål vil dog ikke kunne indrejse. Tyske statsborgere vil altid kunne indrejse.

Grænsekontrollen omfatter ud over fysiske landegrænser (landevej og tog) også lufthavne og skibstrafik, bl.a. færger fra Danmark. Grænsekontrol i tyske lufthavne gælder fly fra Italien, Spanien, Østrig, Frankrig, Luxembourg, Danmark og Schweiz.

For så vidt angår transit gennem Tyskland, meddeler det tyske forbundsindenrigsministerium, at transit i forbindelse med hjemrejse vil blive anset som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Tyskland. Dette gælder bl.a. for danskere i udlandet der måtte ønske at passere Tyskland ifm. hjemrejse. Personer med symptomer på Coronavirus vil evt. ikke få lov til indrejse i Tyskland hhv. de lokale sundhedsmyndigheder vil blive tilkaldt. Det anbefales under alle omstændigheder at transitere hurtigst muligt, da situationen kan ændre sig.

Yderligere tysksprogede oplysninger kan findes her.

Engelsksprogede oplysninger om de skærpede indrejseregler til Tyskland kan findes her.

Den kollektive grænseoverskridende transport (bus, tog) følger de aktuelle regler og behandles grænsekontrolmæssigt på samme vis som vejtrafik.

Tyskland har indført indrejserestriktioner for sæson- og høstarbejdere. De tyske myndigheder anbefaler, at pågældende arbejdere ved udrejse fra Danmark over for det tyske grænsepoliti oplyser, at de er på vej hjem og i den forbindelse ønsker at rejse gennem Tyskland i transit mhp. at nå deres hjemland.

Informationer om situationen i Schweiz

Lokale restriktioner i dagligdagen i Schweiz

De schweiziske myndigheder opfordrer alle til at blive hjemme. Undtagelser gælder for at handle ind, læge- eller apotekbesøg, for at hjælpe andre eller for at gå på arbejde, såfremt man ikke kan arbejde hjemmefra. Forsamlinger over 5 personer forbydes. Ved forsamlinger under 5 personer skal man holde mindst 2 meters afstand fra hinanden. Der udskrives bøder ved overtrædelse.

I betragtning af den aktuelle situation og spredningen af coronavirus har det Schweiziske Forbundsråd kategoriseret situationen i Schweiz som ekstraordinær iht. epidemiloven. Fra og med mandag d. 16. marts til og med d. 19. april 2020 er skoler og uddannelsesinstitutioner beordret lukket. Alle offentlige og private arrangementer er aflyst. Alle offentlige institutioner er lukket, herunder butikker, markeder, restauranter, barer, diskoteker, kultur- og forlystelsesinstitutioner herunder skiområder, samt frisørsaloner, kosmetikstudier mv. Følgende er undtaget fra påbuddet om lukning: Dagligvarebutikker, kiosker, takeaway-spisesteder, apoteker, postkontorer, banker, tankstationer, offentlig forvaltning, begravelser, sundhedsvæsenet og hoteller. Yderligere information herom kan findes her.

Forholdsregler i Schweiz

Du kan være opmærksom på din personlige sikkerhed ved at beskytte dig selv og andre mod smitte med disse råd:
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
  • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
  • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker, f.eks. i offentlige transportmidler. 
Danske rejsende og borgere i Schweiz opfordres til at følge de officielle schweiziske retningslinjer og holde sig opdateret lokalt gennem officielle kilder, som findes her: Federal Office of Public Health Schweiz

Oplysninger fra de schweiziske myndigheder for rejsende i Schweiz kan findes her. Personer, der bor eller rejser i Schweiz som frygter at være smittet med den nye type Coronavirus, skal undgå kontakt med andre og sætte sig i forbindelse med en læge/sygehus.

Personer der har symptomer (åndebesvær, hoste, feber) og som ønsker at rejse til Schweiz og i den forbindelse har medicinske spørgsmål bedes ringe på følgende hotline for rejsende: +41 058 464 44 88.

Du kan her læse WHO's tips om hvordan du bedst beskytter dig.

Aktuelle oplysninger om Covid-19 sygdomstilfælde i Schweiz

Status 03.04.2020 kl. 08.00

Hele landet: 19.303 testet positive for coronavirus / 484 dødsfald

Hvis jeg bliver syg

Oplysninger fra de schweiziske myndigheder for rejsende i Schweiz kan findes her.

Personer, der bor eller rejser i Schweiz som frygter at være smittet med den nye type Coronavirus, skal undgå kontakt med andre og sætte sig i forbindelse med en læge/sygehus.

Personer der har symptomer (åndebesvær, hoste, feber) og som ønsker at rejse til Schweiz og i den forbindelse har medicinske spørgsmål bedes ringe på følgende hotline for rejsende: +41 058 464 44 88.

Indrejse i Danmark

Indrejserestriktioner ved grænserne til Danmark

Fra lørdag den 14. marts har Danmark indført kontrol ved alle landets grænser, som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19. Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen – f.eks. hvis den pågældende bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer eller tjenesteydelser til Danmark. Personer med gyldigt Schengen-visum risikerer også at blive afvist ved grænsen.

Ændringen betyder således ikke, at de danske grænser bliver lukket for danskere eller andre der bor i Danmark, der er på vej hjem fra ferie eller andet udlandsophold. Indrejserestriktionerne gælder i første omgang frem til den 13. april, hvor regeringen vil beslutte, om grænsekontrollen skal forlænges.

Udførlige oplysninger om indrejsemuligheder til Danmark, herunder anerkendelsesværdige formål, kan findes på det danske politis hjemmeside.

Ved den dansk-tyske landgrænse er indrejse til Danmark pt. kun muligt via Kruså, Frøslev og Sæd eller via tog. Herudover sejler færgerne Puttgarden-Rødby og Rostock-Gedser stadig og enkelte flyforbindelser er stadig i drift. Bemærk at ændringer kan forekomme med kort varsel.

Særligt angående ansøgninger om visa og working-holidays

På grund af de aktuelle indrejserestriktioner for Danmark er det midlertidigt ikke muligt at søge visum til Danmark. Det betyder, at ansøgere ikke kan udfylde ansøgninger online og heller ikke kan ansøge ved et Visa Application Center (VFS). Visum-ansøgninger, der er afleveret inden d. 20. marts, vil stadig blive behandlet. I presserende tilfælde, hvor ansøgeren er nødt til at rejse til Danmark inden d. 14. april og hvor der foreligger en anerkendelsesværdig grund til indrejse, kan man henvende sig til den danske ambassade i Berlin.

På grund af den aktuelle situation omkring coronavirus er ”Working Holiday”-ordningen midlertidigt sat ud af kraft. Hvis gebyret på 195€ allerede er betalt for en tilladelse i denne forbindelse, kan beløbet refunderes. Find oplysninger herom i forretningsbetingelserne, som er vedhæftet kvitteringen. Kontakt webshop-teamet, hvis du har spørgsmål. Kontaktinformationer findes ligeledes i forretningsbetingelserne. Følg med i udviklingen f.eks. på ny i danmark–siden, hvis du er interesseret i ”Working Holiday”-ordningen på et senere tidspunkt.

Har du brug for et "certificate to board"?

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for ikke danske statsborgere rejsende til Danmark at boarde fly fra udlandet. Hvis du har lovligt ophold og bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat der viser dette (certificate to board).

Yderligere oplysninger


På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du svar på de fleste spørgsmål under: Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/covid-19.

Se desuden politiets hjemmeside for aktuelle informationer.

Nem adgang til vigtig information

Det globale udbrud af COVID-19 kan medføre vanskeligheder med forsendelser af post til udlandet. Det betyder, at der for danskere bosat i udlandet kan opstå problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man installerer NemID-nøgleapp på sin telefon. Læs mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Ambassaden opfordrer alle danskere i Schweiz til at registrere sig på Danskerlisten og hente udenrigsministeriets app Rejseklar. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Du tilmelder dig Danskerlisten her.

Har du spørgsmål i forbindelse med coronavirus/COVID-19, kan du tage kontakt til den danske ambassade i Berlin på telefonnummer +49 30 5050 2000. Uden for ambassadens åbningstid er der mulighed for omstilling til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på: +45 33 92 11 12.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen. På de danske myndigheders fælles informationssite www.coronasmitte.dk kan du finde information om coronavirus/covid-19.

For yderligere information se også Udenrigsministeriets hjemmeside.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind