Spring til indhold

Information om Coronavirus/COVID-19 - Tyskland

Her på siden kan du se information til danske rejsende og fastboende i Tyskland i forbindelse med udbruddet af coronavirus/COVID-19. 

Senest opdateret d. 03.04.20 kl. 21.45.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Information til danske rejsende og fastboende i Tyskland

Rejser til og fra Tyskland

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele Tyskland. Læs Udenrigsministeriets midlertidige rejsevejledning for Tyskland her.

Ofte stillede spørgsmål ifm. rejsevejledningerne kan findes her.

Udenrigsministeriet opfordrer alle danske rejsende, der befinder sig ude i verden, til at tage hjem, så snart det er muligt i tæt dialog med rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab. Med de mange restriktioner, som indføres både i Danmark og i udlandet, kan det vise sig svært at finde hjemrejsemuligheder i den kommende tid. Udenrigsministeriet og ambassaderne arbejder sammen med andre landes ambassader og myndigheder på at få alle danske rejsende hjem i god behold. I den sammenhæng gøres der opmærksom på, at udenrigsministeriet – som også tidligere gældende - ikke har mulighed for eller hjemmel til at afholde udgifter til hjemrejse. Yderligere informationer herom findes på Udenrigsministeriets FAQ

Denne opfordring gælder ikke for danskere, der er fastboende i udlandet. Har du din hverdag i udlandet, er opfordringen, at du følger anbefalinger og anvisninger fra lokale myndigheder.

Udenrigsministeriet opfordrer i den kommende måned – frem til 13. april – alle danskere, der vender hjem fra udlandet, kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage. Det er en logisk opfølgning på alle de øvrige tiltag regeringen har iværksat for at mindske risikoen for at smitten spreder sig. Vi skal selvfølgelig sikre os, at alle de landsmænd, som kommer hjem fra rejser over hele verden, ikke bidrager til yderligere smittespredning i Danmark. 

De pågældende bør under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den kollektive trafik, og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til befolkningen vedr. symptomer på COVID-19.

Personer der varetager kritiske samfundsfunktioner i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller området for socialt udsatte skal kontakte deres arbejdsgiver i forhold til at aftale vilkår for deres tilbagevenden til arbejde.

Tættere grænsekontrol i Tyskland

Tyskland har fra d. 16. marts indført tættere grænsekontrol mod rejsende fra Danmark, Frankrig, Østrig, Schweiz og Luxembourg. Grænsekontrollen gælder indtil videre frem til den 14. april 2020.

Grænseoverskridende vare- og godstransport samt grænseoverskridende arbejdspendling er fortsat muligt. Rejsende uden anerkendelsesværdigt formål vil dog ikke kunne indrejse. Tyske statsborgere vil altid kunne indrejse.

Grænsekontrollen omfatter ud over fysiske landegrænser (landevej og tog) også lufthavne og skibstrafik, bl.a. færger fra Danmark. Grænsekontrol i tyske lufthavne gælder fly fra Italien, Spanien, Østrig, Frankrig, Luxembourg, Danmark og Schweiz.

For så vidt angår transit gennem Tyskland, meddeler det tyske forbundsindenrigsministerium, at transit i forbindelse med hjemrejse vil blive anset som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Tyskland. Dette gælder bl.a. for danskere i udlandet der måtte ønske at passere Tyskland ifm. hjemrejse. Personer med symptomer på Coronavirus vil evt. ikke få lov til indrejse i Tyskland hhv. de lokale sundhedsmyndigheder vil blive tilkaldt. Det anbefales under alle omstændigheder at transitere hurtigst muligt, da situationen kan ændre sig.

Yderligere tysksprogede oplysninger kan findes her.

Engelsksprogede oplysninger om de skærpede indrejseregler til Tyskland kan findes her.

Den kollektive grænseoverskridende transport (bus, tog) følger de aktuelle regler og behandles grænsekontrolmæssigt på samme vis som vejtrafik.

Indrejse- og transitmuligheder i Tyskland for arbejdskraft

Personer uafhængig af nationalitet kan i arbejdsøjemed som et led i den fri bevægelighed (fx arbejdspendlere, sundhedspersonale, EU-parlamentarikere, akkrediterede diplomater) rejse gennem Tyskland ifm. arbejde i Danmark, herunder sæsonarbejdere. Dokumentation om ansættelse er påkrævet. Sæson- og høstarbejdere har siden den 25. marts kunne nægtes indrejse til Tyskland. Disse indrejserestriktioner gælder kun sæsonarbejdere mhp. arbejde i Tyskland. Transit gennem Tyskland, hvis der fx skal arbejdes i Danmark, er tilladt.

Ved udrejse fra Danmark anbefales arbejdstagere (sæsonarbejdere eller arbejdspendlere) over for det tyske grænsepolitik at oplyse, at de er på vej hjem og i den forbindelse ønsker at rejse gennem Tyskland i transit mhp. at nå deres hjemland.

Fra tysk side forbeholdes dog generelt retten til i enkelttilfælde (case-by-case) at afvise personer ved grænsen for at beskytte folkesundheden, herunder personer under mistanke for at være smittede med Covid-19. Sådanne personer vil blive overdraget til myndighederne i nabolandet. Tyskland har ikke generelt krav om karantæne eller test for grænsependlere eller udstationerede ved indrejse til Tyskland. Såfremt disse kommer fra specifikke risikoområder, anbefales de imidlertid karantæne, dog mulighed for skrappere lokale regler, hvor der fx i Köln er tale om karantænepligt. De samme forholdsregler gælder for tyske statsborgere. Følgende relevante EU/EØS-områder er p.t. kategoriseret som risikoområder: Hele Frankrig, hele Spanien, hele Italien, hele Østrig, Schweiz: Kantonerne Tessin, Waadt og Geneve (for seneste opdateringer se Robert-Koch-Instituttets hjemmeside).

Informationer om situationen i Tyskland

Lokale restriktioner i dagligdagen i Tyskland

Den tyske forbundsregering og de tyske delstater har den 22. marts vedtaget et omfattende kontaktforbud, der gælder for hele Tyskland. Dette indbærer bl.a.:

 • at alle borgere opfordres til at reducere kontakterne til personer uden for egen husstand til et absolut minimum.
 • at grupper/forsamlinger i det offentlige rum over 2 personer forbydes (gælder dog ikke for personer man deler husstand med, f.eks. familier) og at en minimumsafstand på 1,5 meter bør overholdes.
 • at grupper, der mødes på pladser eller i private lejligheder er uacceptable og sanktioneres via det lokale politi/lokale myndigheder.
 • at transport til og fra arbejde, indkøb, læge, møder, eksamener, hjælp til andre samt individuelle sportsaktiviteter og gåture fortsat er muligt.
 • at alle restauranter og caféer lukkes - kun levering/afhentning af mad forbliver muligt.
 • at kropsnære tjenesteydelser som frisør, massage, tatovør og kosmetik lukkes - kun medicinsk nødvendige behandlinger forbliver mulige.
 • at alle virksomheder skal overholde de gældende hygiejne-forskrifter og sørge for beskyttelsestiltag for medarbejdere og gæster.
 • at unødvendig rejseaktivitet internt i Tyskland i fx påskeferien frarådes, herunder besøg hos familie. 

Tiltagene gælder minimum frem til og med den 19. april 2020.

Flere delstater, herunder Bayern, Saarland og Sachsen, har vedtaget endnu mere restriktive udgangsbegrænsninger. Vær opmærksom på, at overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf. Nærmere oplysninger om de præcise regler i de forskellige delstater kan findes på de lokale myndigheds- og mediesites, der henvises til nedenfor under afsnittet "Hvis jeg bliver syg -> Lokale oplysninger".

Den tyske forbundsregering og de tyske delstater besluttede allerede d. 16. marts omfangsrige indskrænkninger i hele Tyskland. Dette har indebåret lukning af butikker (på nær fødevarebutikker, apoteker, banker, tankstationer og enkelte andre) samt lukning af forskellige institutioner, som teatre, museer, biblioteker, biografer, svømmehaller, fitnesscentre, offentlige legepladser, barer, klubber, kirker, moskeer, synagoger m. fl., der stadig gælder.

Alle tyske delstater havde allerede fra mandag d. 16. marts (enkelte fra 17./18. marts) helt eller delvist lukket skoler og børnehaver (på nær nødpasning for børn med forældre i udvalgte erhverv). Flere delstater og byer havde i forvejen indskrænket det offentlige liv ved nedlukning af kulturinstitutioner, barer mv.

For en række internationale messer i foråret 2020 har arrangørerne i samråd med udstillingsindustrien besluttet at udsætte gennemførelse til efteråret 2020 eller 2021. Oversigt over messer, herunder aflysninger og udskydelser, findes her.

Forholdsregler i Tyskland 

Du kan være opmærksom på din personlige sikkerhed ved at beskytte dig selv og andre mod smitte med disse råd:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker, f.eks. i offentlige transportmidler.

Danskere bosat eller på rejse i Tyskland opfordres til at følge de officielle tyske retningslinjer og de lokale myndigheders information via nyhedsmedierne og nedenstående informationskanaler:

Forbundsministeriet for Sundhed

Engelsksprogede oplysninger fra Forbundsministeriet for Sundhed

Engelsksprogede oplysninger fra Forbundsindenrigsministeriet


Robert Koch Institut (Forbundsregeringens centrale institut ift. sygdomsmonitorering og prævention)

Forbundscentralen for Sundhedsoplysning

Du kan læse WHO's tips her om hvordan du bedst beskytter dig.

Aktuelle oplysninger om Covid-19 sygdomstilfælde i Tyskland

Status 03.04.2020 kl. 08.10

Delstat

Sygdomstilfælde

Dødsfald

Særlig ramte områder

Baden-Württemberg

16.059

285

Bayern

20.237

307

Berlin

3.202

20

Brandenburg

1.075

9

Bremen

341

6

Hamburg

2.596

16

Hessen

3.993

33

Mecklenburg-Vorpommern

468

4

Niedersachsen

5.081

65

Nordrhein-Westfalen

16.606 178

Landkreis Heinsberg

Rheinland-Pfalz

3.362

26

Saarland

1.079

12

Sachsen

2.336

21

Sachsen-Anhalt

836

11

Schleswig-Holstein

1.443

15

Thüringen

982

9

Samlet

79.696

1017

Kilde: Robert-Koch-Institut

På ARDs hjemmeside findes et interaktivt kort, der viser antallet af sygdomstilfælde i de forskellige delstater.Hvis jeg bliver syg

Landsdækkende hotlines

Personer, der i Tyskland frygter at være smittet med den nye type Coronavirus, skal undgå kontakt med andre og sætte sig i forbindelse med den lokale tyske sundhedsmyndighed med det samme. Den lokale sundhedsmyndighed findes her.

Lægelig beredskabstjeneste / Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117 (træffes 24/7)

Borgertelefon ved Forbundsministeriet for Sundhed: +49 30 346 465 100

Lokale oplysninger

Herunder finder du de enkelte tyske delstaters officielle myndigheds-hjemmesider ifm. Coronavirus/COVID-19 med yderligere oplysninger om lokale restriktioner og kontaktmuligheder, såfremt du frygter at være smittet med Coronavirus. Desuden er der links til de enkelte delstaters store public-service medier.

Baden-Württemberg (Stuttgart etc.)
Hotline: +49 711 904 39555
(dagligt 09:00-18:00)
Regionale medier: Bl.a. Südwestrundfunk

Bayern (München etc.)
Hotline: +49 9131 6808 5101
Regionale medier: Bl.a. Bayerischer Rundfunk


Berlin

Hotline: +49 30 9028 2828
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: Bl.a. Rundfunk Berlin-Brandenburg


Brandenburg
(Potsdam etc.)
Hotline: +49 331 8683 777
(man-fre 09:00-15:00)
Regionale medier: Bl.a. Rundfunk Berlin-Brandenburg


Bremen

Hotline: +49 421 115
Regionale medier: Bl.a. Radio Bremen


Hamborg

Hotline: +49 40 428 284 000
Regionale medier: Bl.a. Norddeutscher Rundfunk


Hessen
(Frankfurt am Main etc.)
Hotline: 0800 555 4 666
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: Bl.a. Hessischer Rundfunk

Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin, Rostock, Stralsund etc.)
Hotline: +49 385 588 5888
Regionale medier: Bl.a. Norddeutscher Rundfunk


Niedersachsen
(Hannover etc.)
Hotline: +49 511 120 6000
(man-fre 08:00-22:00)
Regionale medier: Bl.a. Norddeutscher Rundfunk


Nordrhein-Westfalen
(Köln, Düsseldorf etc.)
Hotline: +49 211 9119 1001
(man-fre 07:00-20:00, lør-søn 10:00-18:00)
Regionale medier: Bl.a. Westdeutscher Rundfunk


Rheinland-Pfalz
(Mainz etc.)
Hotline: 0800 575 8100
(man-fre 08:00-18:00, lør-søn 10:00-15:00)
Regionale medier: Bl.a. Südwestrundfunk

Saarland (Saarbrücken etc.)
Hotline: +49 681 501 4422
(man-fre 07:00-21:00, lør-søn 09:00-15:00)
Regionale medier: Bl.a. Saarländischer Rundfunk

Sachsen (Dresden, Leipzig etc.)
Hotline: 0800 1000 214
(man-fre 07:00-18:00, lør-søn 12:00-18:00)
Regionale medier: Bl.a. Mitteldeutscher Rundfunk

Sachsen-Anhalt (Magdeburg etc.)
Hotline: +49 391 256 4222
(dagligt 08:00-20:00)
Regionale medier: Bl.a. Mitteldeutscher Rundfunk

Slesvig-Holsten (Flensborg etc.)
Hotline: +49 431 797 000 01
Regionale medier: Bl.a. Norddeutscher Rundfunk

Thüringen (Erfurt etc.)
Hotline: +49 361 75 049 049
Regionale medier: Bl.a. Mitteldeutscher Rundfunk

Indrejse i Danmark

Indrejserestriktioner i Danmark

Fra lørdag den 14. marts har Danmark indført kontrol ved alle landets grænser, som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19. Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen – f.eks. hvis den pågældende bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer eller tjenesteydelser til Danmark. Personer med gyldigt Schengen-visum risikerer også at blive afvist ved grænsen.

Ændringen betyder således ikke, at de danske grænser bliver lukket for danskere eller andre der bor i Danmark, der er på vej hjem fra ferie eller andet udlandsophold. Indrejserestriktionerne gælder i første omgang frem til den 13. april, hvor regeringen vil beslutte, om grænsekontrollen skal forlænges.

Udførlige oplysninger om indrejsemuligheder til Danmark, herunder anerkendelsesværdige formål, kan findes på det danske politis hjemmeside.

Ved den dansk-tyske landegrænse er indrejse til Danmark pt. kun muligt via Kruså, Frøslev og Sæd eller via tog. Herudover sejler færgerne Puttgarden-Rødby og Rostock-Gedser stadig og enkelte flyforbindelser er stadig i drift. Bemærk at ændringer kan forekomme med kort varsel.

Særligt angående ansøgninger om visa og working-holidays

På grund af de aktuelle indrejserestriktioner for Danmark er det midlertidigt ikke muligt at søge visum til Danmark. Det betyder, at ansøgere ikke kan udfylde ansøgninger online og heller ikke kan ansøge ved et Visa Application Center (VFS). Visum-ansøgninger, der er afleveret inden d. 20. marts, vil stadig blive behandlet. I presserende tilfælde, hvor ansøgeren er nødt til at rejse til Danmark inden d. 14. april og hvor der foreligger en anerkendelsesværdig grund til indrejse, kan man henvende sig til den danske ambassade i Berlin.

På grund af den aktuelle situation omkring coronavirus er ”Working Holiday”-ordningen midlertidigt sat ud af kraft. Hvis gebyret på 195€ allerede er betalt for en tilladelse i denne forbindelse, kan beløbet refunderes. Find oplysninger herom i forretningsbetingelserne, som er vedhæftet kvitteringen. Kontakt webshop-teamet, hvis du har spørgsmål. Kontaktinformationer findes ligeledes i forretningsbetingelserne. Følg med i udviklingen f.eks. på ny i danmark–siden, hvis du er interesseret i ”Working Holiday”-ordningen på et senere tidspunkt.

Har du brug for et "certificate to board"?

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for ikke danske statsborgere rejsende til Danmark at boarde fly fra udlandet. Hvis du har lovligt ophold og bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat der viser dette (certificate to board).

Yderligere oplysninger

På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du svar på de fleste spørgsmål under: Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/covid-19.

Se desuden politiets hjemmeside for aktuelle informationer.

Nem adgang til vigtig information

Det globale udbrud af COVID-19 kan medføre vanskeligheder med forsendelser af post til udlandet. Det betyder, at der for danskere bosat i udlandet kan opstå problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man installerer NemID-nøgleapp på sin telefon. Læs mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Ambassaden opfordrer alle danskere i Tyskland til at registrere sig på Danskerlisten og hente udenrigsministeriets app Rejseklar. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Du tilmelder dig Danskerlisten her.

Har du spørgsmål i forbindelse med coronavirus/COVID-19, kan du tage kontakt til den danske ambassade i Berlin på telefonnummer +49 30 5050 2000. Uden for ambassadens åbningstid er der mulighed for omstilling til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på: +45 33 92 11 12.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen. På de danske myndigheders fælles informationssite www.coronasmitte.dk kan du finde information om coronavirus/covid-19.

For yderligere information se også Udenrigsministeriets hjemmeside.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind