Spring til indhold

Sociale ordninger

Måden, arbejdsmarkeds- og socialsystemer er reguleret på i Danmark, er forskellige fra Tyskland. I Tyskland betaler man sociale bidrag til sygekasse, arbejdsløshed, pension og alderspleje.

''

Det samlede bidrag til de lovpligtige sociale ordninger er i 2019:

Pensionsforsikringen (Rentenversicherung):  18,6 pct.
Arbejdsløshedsforsikringen (Arbeitslosenversicherung):  2,5 pct.
Sygeforsikringen (Krankenversicherung):  14,6 pct.
Plejeforsikringen (Pflegeversicherung):  3,05 pct. (3,3 pct. for barnløse)

Bidraget finansieres af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager med ca. halvdelen hver og udgør for en gennemsnitsindkomst ca. 40 pct. af bruttolønnen. Der er i de enkelte ordninger udmålingsgrænser (maksimumsbeløb), således at der ikke betales bidrag af den del af lønnen, der ligger over udmålingsgrænsen. Lønmodtagerens bidrag trækkes automatisk før lønnen udbetales.

Medlemskab af det sociale sikringssystem er lovpligtigt, og det er arbejdsgiveren, der skal sørge for tilmelding og indbetaling til en fælles opkrævning, og som forestår fordelingen på de respektive kasser.

De lovfastlagte udmålingsgrænser (Bemessungsgrenzen) for 2016 er (i Euro):

                                                 Vesttyskland  Østtyskland 
                                                 pr. år  mdr.  pr. år  mdr.
Arbeitslosenversicherung      74.400 6.200  64.800  5.400
Rentenversicherung              74.400 6.200  64.800  5.400
Krankenversicherung            50.850 4.237,50 50.850 4.237,50
Pflegeversicherung               50.850  4.237,50  50.850 4.237,50

Eksempel: Konkret betyder dette, at bidraget fra en vesttysk lønmodtager, der tjener 80.000 euro om året maksimalt kan udgøre: 18,7 pct. til pension af 74.400 euro, 14,6 pct. til sygeforsikring af 50.850 euro, 3 pct. til arbejdsløshedsforsikring af 74.400 euro og 2,35 pct. til plejeforsikring af 50.850 euro (samt, hvis man ikke har børn, 0,25 pct. ekstra for arbejdstager).

Læs mere om de enkelte sociale ydelser i Tyskland under "Social Sikring i Tyskland".

 

 

 

Kontakt

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
10787 Berlin


 

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-mail: beramb@um.dk

Ambassaden er åben for telefonisk henvendelse fra 9-15