Spring til indhold

Pension

I Tyskland er lønmodtagere omfattet af en lovpligtig pensionssikring.

Den lovpligtige pensionsforsikring giver adgang til "alderspension", understøttelse ved tab af erhvervsevne, og forsørgelse af efterladte ved dødsfald. En uddybet oversigt over forsikringspligtige kan findes i den tyske sociallov (SGB VI).

Pensionens størrelse stiger med indkomsten og antallet af forsikringsår. Bidragssatsen til pensionsforsikringen udgør 18,9 pct. af bruttolønnen. Denne bidragssats deles ligeligt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, dvs. hver part skal indbetale 9,45 pct. Der skal kun betales til den obligatoriske pensionsordning af en månedsløn på op til 5.959 Euro i Vesttyskland og 5.000 Euro i Østtyskland. Der skal altså ikke betales bidrag til den lovpligtige pensionssikring af alt derover.  

''

Pensionsalderen i Tyskland vil fra år 2012 til 2029 trinvist stige fra 65 til 67 år.

Enkelte er undtaget af den lovpligtige pensionsforsikring. Det kan være personer beskæftiget i et mini-job (et job kendetegnet ved en månedsløn, der ikke overstiger 450 Euro). Det samme kan være tilfældet for offentligt ansatte tjenestemænd, og for lønmodtagere inden for erhverv, hvor der er krav om indbetaling til en erhvervsspecifik pensionsordning. Eksempler er læger, apotekere, arkitekter, embedsmænd, dommere og advokater.

Udover den lovpligtige pensionsordning er det muligt at indbetale til frivillige pensionsformer. En mulighed er die betriebliche Altersvorsorge, der er tilknyttet ansættelsesvirksomheden, hvor der indbetales til en række pensionsfonde, - kasser o. lign. Denne type pension er ofte organiseret for en større gruppe arbejdere på samme virksomhed og kan endda indgå i overenskomsten. Alternativt kan der fx betales til en privat pensionsforsikring (die private Altersvorsorge), hvor den enkelte kan spare op til alderdommen. Denne form begunstiges af staten (Riester Förderung), dels gennem nogle tillæg, dels gennem skattebesparelser.

Yderligere information kan hentes hos Udbetaling Danmark, Borger.dkDeutsche Rentenversicherung Bund eller ved Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Kontakt

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
10787 Berlin


 

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-mail: beramb@um.dk

Ambassaden er åben for telefonisk henvendelse fra 9-15