Spring til indhold

Arbejdsløshedsunderstøttelse

Lønmodtagere i Tyskland er omfattet af den lovpligtige arbejdsløshedsforsikringsordning (Arbeitslosenversicherung).

Ydelsen, kaldet „Arbeitslosengeld”, er lovmæssigt bestemt ved das Sozialgesetzbuch III (SGB). Tilmeldingen til arbejdsløshedsforsikringen sker automatisk ved ansættelse, og foretages af arbejdsgiver.

Den månedlige bidragssats til arbejdsløshedsforsikringen ligger på 3 pct., hvoraf arbejdsgiver og arbejdstager hver især betaler 1,5 pct. Arbejdsløshedsydelsen beløber sig til 60 pct. af den typiske månedlige nettoløn fra før ophøret af beskæftigelsen for arbejdsløse uden børn. For arbejdsløse med børn er tallet 67 pct. Dog er der en fastlagt månedlig maksimalgrænse for ydelsen på 5.959 Euro i Vesttyskland og 5.000 Euro i Østtyskland.

""

For at være berettiget til Arbeitslosengeld skal følgende tre kriterier være opfyldt:


- Man skal være arbejdsløs.
- Man skal inden for de sidste to år op til påbegyndelsen af arbejdsløshedsperioden have betalt min. 12 måneder  til arbejdsløshedsforsikringen.
- Man skal have meldt sig som arbejdsløs hos Bundesagentur für Arbeit.


Hvor længe man er dækket afhænger af, hvor længe man har indbetalt til arbejdsløshedsforsikringen. Man kan typisk højst modtage Arbeitslosengeld i 2 år. Det forudsætter dog, at man min. har indbetalt til arbejdsløshedsforsikringen i 4 år. Har man derimod fx kun betalt i 1 år, har man krav på 6 måneders Arbeitslosengeld. Er man over 50 år kan særlige regler gælde, og man kan have ret til mere end 2 års arbejdsløshedsunderstøttelse. Se mere herom og se den præcise oversigt over optjeningsperioderne her.

Kontakt

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
10787 Berlin


 

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-mail: beramb@um.dk

Ambassaden er åben for telefonisk henvendelse fra 9-15