Spring til indhold

Forsvarsområdet

'' 

Forsvarssektionen er en del af den danske ambassade i Berlin og udgøres af to personer: Den danske forsvarsattaché, oberst i hæren, der er udsendt af det danske Forsvarsministerium, og en lokalt ansat sagsbehandler.

I Forsvarssektionen følges tysk politik nøje og der udarbejdes jævnligt indberetninger om tyske sikkerheds- og forsvarspolitiske emner og andre emner relateret til det tyske Forbundsværn. Indberetningerne sendes til Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og række danske militære myndigheder.

Forsvarssektionen er Danmarks primære forbindelsesled til det tyske Forsvarsministerium og Forbundsværnet. Sektionen bidrager til en effektiv kommunikation mellem myndighederne i Danmark og Tyskland, blandt andet ved opbygning af netværk og gennem sproglige og kulturelle kompetencer i relation til Tyskland. Forsvarssektionen bidrager endvidere til den fortsatte udvikling af forsvarssamarbejdet mellem Danmark og Tyskland, herunder afdækning af nye eller ændrede muligheder for samarbejde.

Forsvarssektionen anmoder løbende det tyske Forsvarsministerium om diplomatiske tilladelser til danske militære enheders ind- eller gennemrejse af tysk territorium til lands, til vands og i luften. Endvidere formidler Forsvarssektionen dansk deltagelse ved tyske militære uddannelser, besøg ved militære enheder, etc.

Forsvarssektionen er også aktiv i Forsvarsministeriets "Open for Business"-program, og yder i den forbindelse støtte til danske forsvarsvirksomheder, der ønsker at komme ind på det tyske marked.

Endelig besvares der årligt en lang række vidt forskellige henvendelser fra privatpersoner, firmaer og foreninger om alt fra danske uniformer til skydeperioderne i Oksbøl eller navne på nye danske krigsskibe.

Danmark har aktuelt forsvarsattachéer/militærrådgivere stationeret i: Afghanistan, Etiopien, Frankrig, New York (FNs hovedkvarter), Kroatien, Litauen (Baltikum), Wien (OSCEs hovedkvarter), Polen, Rusland, Storbritannien, Tyskland, Ukraine og USA.

Tlf.: +49 30 50 50 20 00
E-mail: berambforsvar@um.dk 

 

Kontakt

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
10787 Berlin


 

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-mail: beramb@um.dk

Ambassaden er åben for telefonisk henvendelse fra 9-15