Spring til indhold

FAQ - Bo og arbejde

Den Danske Ambassade i Berlin modtager løbende henvendelser omkring at arbejde og studere i Tyskland. Vi er rigtig glade for interessen og bringer derfor her et udsnit af de hyppigste spørgsmål, vi har modtaget  og vores svar på dem. Vi håber, at andre dermed også kan få glæde af dem. Vi gør opmærksom på, at der er tale om korte orienterende svar på store spørgsmål.

 

'' 

    1. Hvad skal jeg være særlig opmærksom på ved flytning til Tyskland?

Som EU-borger er man omfattet af reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed og skal ikke søge om egentlig arbejds- eller opholdstilladelse. Hvis man ønsker at bo eller arbejde i Tyskland, skal man dog inden for to uger efter ankomst tilmeldes som bosiddende på det lokale borgerkontor (Bürgeramt). Hvis det er muligt i det pågældende Bundesland, kan det være en fordel at bestille tid i forvejen, da der ellers kan forekomme lang ventetid.

Man skal medbringe:

• Pas
• Lejekontrakt / ”Untermietbescheinigung” (eller noget tilnærmelsesvist med ens  udlejers underskrift)
• Ansættelseskontrakt eller andet der kan dokumentere, hvordan man selv kan sørge for eget underhold (bankudtog/pensionsudbetaling)
• Det blå sygesikringskort

Opholder man sig længere end 6.mdr. i Tyskland, skal man huske at framelde sig det danske folkeregister på borger.dk.

 2. Hvordan er jeg sygeforsikret i Tyskland?
Som dansker har man mulighed for at være dækket af det blå sygesikringsbevis i op til et år i EU- og EØS-landene, hvis man opfylder én af følgende betingelser:

• Man er på ferie
• Man er i praktik eller er au-pair
• Man studerer eller følger en faglig uddannelse
• Kortet dækker også selvom man har en kronisk sygdom og ved, at man kan få behov for behandling
• Man skal arbejde i udlandet. Dette kræver dog en godkendelse fra Udbetaling Danmark, hvor det afgøres, om man kan være dækket af dansk social sikring, før man kan få udstedt det blå sygesikringsbevis.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som dansker har pligt til at meddele sin danske bopælskommune om eventuelle ændringer, der kan have konsekvenser for retten til dansk sygesikring.

Fra den 1. august er det gule sygesikringskort ikke længere gyldigt som rejseforsikring. Derfor skal man anvende det blå sygesikringskort samt privat rejseforsikring. Flere informationer kan findes på borger.dk, hvor det blå sygesikringskort også kan bestilles.
Link: Borger.dk

I forbindelse med studium eller arbejde i et land, der er omfattet af EU-reglerne, hvor opholdet varer over ét år, betragtes dette som en fraflytning fra Danmark. Man er derfor ikke omfattet af den offentlige danske sygesikring, men bør søge om optagelse det nye bopælslands sygesikring. Det blå sygesikringskort vil derfor kun dække ophold op til et år.

Der er i Tyskland generel sygesikringspligt for alle. Arbejdstagere, der tjener under en vis grænse, er pligtforsikrede. Ved arbejde i Tyskland vil en arbejdsgiver normalt betale halvdelen af de lovpligtige bidrag til socialforsikringen. Læs mere

Læs mere om tyske sygekasser, blå sygesikringsbevis og sygesikring for grænsependlere:

Sygesikring
Sundhed.dk
Ministeriet for sundhed og forebyggelse
Pendlerinfo
Europa-Kommissionen

 

 3. Hvordan får jeg anerkendt en dansk uddannelse?

For at kunne arbejde i Tyskland er det inden for bestemte erhverv nødvendigt at få anerkendt ens danske uddannelse.

Hvorvidt en anerkendelse er et krav, og hvem der i givet fald skulle udstede denne, afhænger meget af uddannelsestypen. På Anerkennung in Deutschland kan man læse mere om, hvad der kræves inden for de enkelte erhverv.

Man kan finde svarene på de mest typisk stillede spørgsmål omkring anerkendelse af uddannelse på siden fra Bundesamt für Migration & Flüchtlinge Dette gælder bl.a. spørgsmål til omkostninger, hvor man kan søge, og hvilke dokumenter der er nødvendige.

4. Hvordan finder jeg en bolig?

Mulighederne for at finde bolig i Tyskland er mange og diverse. Den nemmeste måde at finde en lejlighed er over internettet, hvor nogle af de mest brugte hjemmesider er:

• www.Wg-gesucht (svarende til Boligportalen i Danmark)
• Immoagenten
• Immobilienscout24
• Immonet
• Immowelt

Boliger bliver også slået op i trykte medier. Du kan også se efter annoncer i avisen "Berliner Morgenpost", "Tagesspiegel", bymagasiner såsom "Tip" eller "Zitty" og mange andre.


5. Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg har fået et arbejde?

Hvis man får arbejde i Tyskland, skal man have et skattekort fra det tyske lokale Finanzamt (skattekontor). Det relevante Finanzamt kan findes ved at indtaste ens tyske postnummer på BZSt's hjemmeside


6. Hvordan bliver jeg beskattet i Tyskland?

I tabellen nedenunder illustreres indkomstskatten for 2014:

0 -8.354 euro: 0 pct.
8.131 -13.469 euro: 14 pct.
13.460 -52.881 euro: 24 pct.
52.882 – 250.730 euro: 42 pct.
Over 250.731 euro: 45 pct.

Hertil kommer en solidaritetsskat (”Solidaritätszuschlag”) på 5,5 pct., som der bliver beregnet af skatten. Solidaritetsskat blev indført i forbindelse med genforeningen af de to Tysklande.

Dertil kommer bidrag til obligatoriske forsikringer for 2014:

Pensionsforsikringen (Rentenversicherung):  18,9 pct.
Arbejdsløshedsforsikringen (Arbeitslosenversicherung):  3,0 pct.
Sygeforsikringen (Krankenversicherung):  15,5 pct.
Plejeforsikringen (Pflegeversicherung):  2,05 pct. (+0,25 pct. for barnløse)

Læs mere inde på Sociale ordninger

Såfremt man gerne vil udregne sin tyske skat, kan skatteberegneren fra Bundesministerium der Finanzen anbefales (Klik her)

7. Hvordan finder jeg et forsikringsselskab?

Det er værd at undersøge, hvorvidt man er dækket af sit danske forsikringsselskab, inden der tegnes en forsikring i Tyskland. Skal man tegne en forsikring i Tyskland, er der mange forskellige forsikringsselskaber, hvorigennem man kan tegne sine forsikringer. Der findes forskellige hjemmesider, der sammenligner forsikringsselskabernes priser og ydelser. Et eksempel herpå er:

Comfortplan
Financescout24
Durchblicker

Nogle banker tilbyder også forsikringer. Hvis man har åbnet en tysk bankkonto, kan man henvende sig til banken for at høre mere om, hvad de tilbyder.

Der tages forbehold for, at de links til kommercielle online-tilbud, som findes på vores hjemmeside, ikke nødvendigvis er fyldestgørende. De er ej heller baseret på et kvalitativt grundlag. Fra ambassadens side er tilbuddene ment som en praktisk hjælp til brugere af vores hjemmeside og har til formål at give brugerne et hurtigt overblik over mulighederne på internettet inden for bestemte temaer. Vi er klar over, at der findes flere andre hjemmesider på nettet med lignende servicetilbud. På grund af manglende plads og ressourcer kan vi desværre ikke angive links til alle hjemmesider inden for hvert tema.

 

Kontakt

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
10787 Berlin


 

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-mail: beramb@um.dk

Ambassaden er åben for telefonisk henvendelse fra 9-15