Spring til indhold

Praktikant med fokus på Grænseland og Mindretal

Har du lyst til at beskæftige dig med kultur og det dansk-tyske grænselands mangfoldighed? Interesserer du dig for mindretal?
Kan du lide at arbejde med de nye medier? Er du god til at kommunikere? Vi søger en praktikant inden for kultur og kommunikation til Generalkonsulatet i Flensborg.

Generalkonsulatet i Flensborg

Overordnet varetager generalkonsulatet i Flensborg Danmarks forhold til Slesvig-Holstens landregering og kommunale myndigheder, ligesom det er Danmarks repræsentant over for det danske mindretal i Sydslesvig.

Hertil kommer at vi følger med i, hvad der foregår i Slesvig-Holsten og inden for det danske mindretal og i forhold til den dansk-tyske mindretalsmodel. Endvidere deltager generalkonsulatet i planlægningen af fejringen af Genforeningsjubilæet i 2020. Vi følger nøje med i det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde, og vi vil gerne hjælpe nye samarbejdsområder på vej, styrke de bestående og give impulser og nye idéer videre på tværs af grænsen. Samtidig skal vi fremme Danmarks interesser i Slesvig-Holsten i almindelighed.

Kvalifikationer

Det vigtigste er dine personlige egenskaber, her især din vilje til og dit engagement i arbejdet. Som minimum skal du have afsluttet din bacheloruddannelse fra en højere læreanstalt. Du vil få brug for gode dansk- og tyskkundskaber samt gode kommunikations- og formidlingskundskaber. Du skal kunne arbejde både kreativt og selvstændigt på en velorganiseret måde. Du skal kunne håndtere IT på brugerniveau samt have godt kendskab til brugen af sociale medier. Et godt kendskab til kulturlandskabet i Danmark samt blandt mindretal og flertal i Slesvig-Holsten er en fordel. Du skal være dansk statsborger eller være fra det danske mindretal eller på anden måde have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Du skal være indskrevet på en højere læreanstalt i Danmark eller i udlandet.

Arbejdsopgaver

Du kommer fortrinsvis til at beskæftige dig med kultur, grænseoverskridende samarbejde, mindretalspolitiske emner og de sociale medier, hvor du vil komme til at gå mere i dybden med en række emner, som du selv også vil kunne have indflydelse på. Du varetager informationssøgning og information til borgere i Tyskland og Danmark samt sagsbehandling i samarbejde med generalkonsulatets faste medarbejdere. Du vil komme til at medvirke ved besøg på generalkonsulatet samt generalkonsulatets øvrige udadvendte aktiviteter. Via det brede arbejdsområde vil du i en vis grad selv kunne forme forløbet og kunne knytte og skabe et netværk, der kan være nyttigt i senere sammenhænge. 

Aftaleforhold og løn

Der vil blive indgået en praktikaftale for opholdet. Du modtager ikke løn i gængs forstand, men derimod et tilskud til delvis dækning af dine udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Det er under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for at finde bolig.

Varighed

Praktikopholdet er af 6 måneders varighed med start 1. februar / 1. august.

Ansøgning

Ansøgning inklusiv prioriteret mission og sektion sendes til hrtyskland@um.dk.  

Ansøgning

Ansøgning vedlagt CV, kopi af eksamensbevis, evt. relevante udtalelser, samt udfyldt prioriteringsskema bedes sendt pr. e-mail som ét samlet dokument til: hrtyskland@um.dk.

 

Prioriteringsskema downloades her.

 

Ansøgninger modtages løbende. Af organisatoriske hensyn, herunder gennemførelse af den påkrævede godkendelsesprocedure, opfordres ansøgere dog til at overholde fristerne

15. marts (praktikophold 01.08-31.01) og

15. september (praktikophold 01.02-31.07).