Spring til indhold

Praktikophold inden for Global Public Affairs

Ambassaden i Berlin

Er du interesseret i økonomisk diplomati, og hvordan det politiske landskab påvirker eksport og samhandel?

Global Public Affairs (GPA) er et team i handelsafdelingen, der særligt beskæftiger sig med politiske og regulatoriske rammebetingelsers betydning for danske eksportmuligheder til Tyskland.

I denne stilling forventes praktikanten at varetage opgaver inden for en bred vifte af sektorområder, hvor rammebetingelser har særlig betydning for danske virksomheders muligheder på markedet. offentlig digitalisering, transport og logistik, samt sundhed. (evt. links til sektorbeskrivelser)

Arbejdsområder, der som udgangspunkt ligger i stillingen, omfatter blandt andet:

  • informationssøgning om tyske samfundsforhold, særligt vedrørende industri og handel  
  • indhentning af oplysninger fra tyske myndigheder  
  • følge udviklingen på udvalgte sektorområder  
  • kortlægning af aktører og beslutningsprocesser  
  • forberedelse af møder og konferencer med tyske og danske beslutningstagere  
  • udarbejdelse af analyser om politiske rammebetingelsers betydning for danske virksomheder

Praktikanten forventes at have lyst til at til at indgå i teamwork og have interesse for politisk administrative forhold.

Stillingen er særlig relevant for studerende med en samfundsvidenskabelig uddannelse og kommerciel interesse.

Kandidatstuderende med anden relevant uddannelsesmæssig baggrund kan også komme i betragtning. Der lægges i denne stilling særlig vægt på gode tyskkundskaber.

Spørgsmål vedrørende praktik (GPA) kan stilles til Eva Sønnichsen på tlf. +49 (0)30 5050 2123 eller evason@um.dk

Ansøgning, inklusiv udfyldt prioriteringsskema, sendes til praktiktyskland@um.dk.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt CV, kopi af eksamensbevis, evt. relevante udtalelser, samt udfyldt prioriteringsskema bedes sendt pr. e-mail som ét samlet dokument til: praktiktyskland@um.dk.

 

Prioriteringsskema downloades her.

 

Ansøgningsfrister

 

Ansøgninger modtages løbende. Af organisatoriske hensyn, herunder gennemførelse af den påkrævede godkendelsesprocedure, opfordres ansøgere dog til at overholde fristerne

15. marts (praktikophold 01.08-31.01) og

15. september (praktikophold 01.02-31.07).