Spring til indhold

Ambassadørens hilsen

""

                                                                           

Velkommen til Danmarks ambassade i Tyskland!

Tyskland er Danmarks store nabo mod syd. Berlin er den europæiske hovedstad,der ligger tættest på København. I den moderne verden vi i dag lever i, rejser vi danskere som andre europæere i hele Europa og verden, som var det vore naboer. Tyskland er imidlertid det eneste land, med hvem vi deler en ægte landegrænse. Derfor har det dansk-tyske forhold altid været så fuldstændigt afgørende for begge landes økonomiske og politiske udvikling og for vores fred og sikkerhed.

Igennem historien har vores forhold til Tyskland oplevet både gode og dårlige tider. Vi har haft fredelige og stabile tider med samarbejde og fremgang, men også oplevet dramatiske krige og ufred. Siden afslutningen af 2. Verdenskrig har vi i den historisk længste periode på over 70 år kunnet leve i fred og fordragelighed med hinanden. Efter Jerntæppets opløsning og Murens fald i 1989, Tysklands enhed i 1990 og den kolde krigs afslutning har Tyskland udviklet sig til et økonomisk og politisk stabilt land. Danmark har som aldrig før kunnet leve i et fredeligt, demokratisk, stabilt og økonomisk velstående Europa.

Det er ikke kommet af sig selv. Begge lande arbejder på at sikre det tættest mulige bilaterale forhold. Regeringerne i København og Berlin arbejder tæt sammen på alle områder. Danmark har desuden siden 1973 været medlem af EU, som har sikret det historisk tætte og gensidigt berigende samarbejde. Samtidig er Danmark og Tyskland begge medlemmer af de vigtigste organisationer for os europæere: NATO, WTO, OSCE og FN. Det betyder, at alle vore vigtigste nationale interesser i dag hovedsageligt sikres gennem de internationale organisationer, der i dag i en mere globaliseret verden end nogensinde før sikrer fælles spilleregler og samarbejde.

En strategi for Tyskland
For at udvikle forholdet mellem Danmark og Tyskland yderligere har den danske regering i 2016 lavet en Tysklandsstrategi. Strategien skal være med til at styrke naboskabet og udvide samarbejdet og samhandlen. Regeringen leder med strategien vores samfund imod de mange muligheder, der ligger i forholdet til Tyskland. Fra Slesvig-Holsten i Nordtyskland til Bayern i Sydtyskland. Hele Tyskland sættes i fokus, ikke kun den nordlige del, som vi på grund af nærheden og naboskabet traditionelt har samarbejdet mest med.
 
Ambassaden er som den danske regerings kontor i Tyskland med til at styrke og videreudvikle dette spændende arbejde – i dialog og samarbejde med den tyske Forbundsdag, de tyske delstaters regeringer og politikere, i dialog med alle grene af erhvervslivet og naturligvis i tættest mulig kontakt med samfunds- og kulturaktører. Og så er Danmarks ambassade i Tyskland også et naturligt omdrejningspunkt for rigtig mange af de danskere, der fortsat strømmer til Berlin og Tyskland. Og for de mange kreative danskere, der bor og arbejder i Tyskland som kunstnere, forskere, forfattere, erhvervsfolk, studerende og andre.

De nordiske ambassader i Berlin
Danmarks ambassade i Tyskland er en del af det nordiske ambassadekompleks, som siden 1999 huser alle fem nordiske landes ambassader. Ambassadekomplekset er ikke bare et flot stykke arkitektur; det er også rammen for et tæt nordisk samarbejde. Det vækker opsigt her i Berlin, og både gæster, turister og berlinere lægger dagligt vejen forbi Rauchstrasse.

Kultursamarbejdet mellem Danmark og Tyskland er naturligvis et vigtigt område for ambassaden. Sammen med de nordiske ambassaders ’Felleshus’ er den danske ambassade en flot og populær scene for udstillinger, koncerter og foredrag af både danske, nordiske og tyske kunstnere. Med fuld offentlig adgang. Kun fantasien sætter grænser. Vi håber, du har fået lyst til at besøge os, og vi modtager gerne nye forslag og initiativer til dansk-tysk samarbejde.

På vores hjemmeside finder du yderligere information om ambassadens arbejde, om Danmark og Tyskland og om helt aktuelle aktiviteter. Du kan også følge mig og ambassaden på Twitter.

Ambassadens medarbejdere ser frem til samarbejdet og kontakten med dig.

Med venlig hilsen

Friis Arne Petersen

Danmarks ambassadør i Tyskland

 

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
D-10787 Berlin

 

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-Mail: beramb@um.dk