Spring til indhold

Sektioner og opgaver

Den Danske Ambassade i Berlin - Himmelsstig

 

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Ledelsen

Susanne Hyldelund, ambassadør

Katrine Teisen Cramon, souschef
Telefon (direkte) +49 3050502303, E-Mail: katcra@um.dk

 

Administrationssektionen

Opgaver:

Administrative sager og ambassadens drift

Forsvarssektionen

Opgaver:

Forsvarssektionen er en del af den danske ambassade i Berlin og udgøres af to personer: En forsvarsattaché udsendt af det danske Forsvarsministerium og en lokalt ansat (dansk) sagsbehandler. Sektionen er bemandet med en oberst og en cand. mag. Sidstnævnte fungerer i forsvarsattachéens fravær som kontaktpunkt for forsvarssektionen.

I Forsvarssektionen følges tysk politik nøje og der udarbejdes jævnligt indberetninger om tyske sikkerheds- og forsvarspolitiske emner og andre emner relateret til det tyske Forbundsværn til Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og række danske militære myndigheder.

Forsvarssektionen er Danmarks primære forbindelsesled til det tyske Forbundsværn. Sektionen bidrager til en effektiv kommunikation mellem respektive myndigheder i Danmark og Tyskland, blandt andet ved opbygning af relevante kontakter, samt gennem sproglige og kulturelle kompetencer i relation til Tyskland. Forsvarssektionen bidrager endvidere til en videre udvikling af forsvarssamarbejdet mellem Danmark og Tyskland, herunder afdækning af nye eller ændrede muligheder.

Herudover anmoder Forsvarssektionen det tyske Forsvarsministerium om ca. 650 diplomatiske tilladelser til danske militære enheders ind- eller gennemrejse Tyskland, anløb eller passage af i tysk territorialfarvand og havne, samt overflyvning af tysk territorium eller anflyvning af tyske lufthavne/flyvepladser. Endvidere formidler Forsvarssektionen dansk deltagelse på kursuspladser ved tyske militære uddannelser. Endelig besvares der årligt en lang række vidt forskellige henvendelser fra privatpersoner, firmaer og foreninger om alt fra danske uniformer til skydeperioderne i Oksbøl eller navne på nye danske krigsskibe.

Danmark har aktuelt forsvarsattachéer/militærrådgivere stationeret i: Afghanistan, Etiopien, Frankrig, New York (FNs hovedkvarter), Kroatien, Litauen (Baltikum), Wien (OSCEs hovedkvarter), Polen, Rusland, Storbritannien, Tyskland, Ukraine og USA.

Tlf.: +49 30 50 50 20 00
E-mail: berambforsvar@um.dk

Handelssektionen (eksport)

Hans Peter Kay, leder af handelsafdelingen
Telefon (direkte) +49 3050502100, E-Mail: hankay@um.dk

Opgaver:

Eksportrådet er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme. Eksportrådet skaber værdi, vækst og viden for Danmark gennem global rådgivning og partnerskaber. Eksportrådets medarbejdere i Tyskland er tilstede på tre repræsentationer - ambassaden i Berlin, Generalkonsulatet i München og Generalkonsulatet i Hamborg.

For kontakt til Eksportrådets rådgivere i Tyskland venligst klik her.

Kommunikation, kultur og public diplomacy

Jesper Schou-Knudsen, leder af afdelingen for kommunikation, kultur og public diplomacy
Telefon (direkte) +49 3050502200, E-Mail: jescho@um.dk

  • Birgitte Tovborg Jensen - medarbejder for Kultur og Public Diplomacy 
  • Karina Henschel - medarbejder for Kommunikation og Public Diplomacy
  • Christian Vogel - Akademisk medarbejder

Opgaver Kultur og Kommunikation:

Ambassadens kultur- og kommunikationsafdeling formidler viden om Danmark, danske prioriteringer og om dansk kunst samt kultur. I samarbejde med tyske partnere arbejder vi med at præsentere danske værdier, fortællinger og helt aktuelle danmarksbilleder. Det gør vi blandt andet ved aktiv støtte til kulturudveksling, kulturdialog og kultureksport. Ambassaden støtter konkrete dansk-tyske kunst- og kulturinitiativer, ligesom vi producerer og støtter udstillinger og muliggør samarbejde på forskellige kulturplatforme og i hele Tyskland. Vi har fokus på et meget bredt udsnit af dansk kunst og kultur, herunder dansk design og arkitektur, museumssamarbejde, dansk cykelkultur og byplanlægning og bæredygtige løsninger, også inden for kulturområdet. Derudover arrangerer vi debatter og seminarer med vores brede netværk af tyske samarbejdspartnere.


Konsularsektionen


Opgaver:

  • Konsulære sager, bistand til danske, pas
  • Spørgsmål vedrørende familieret og arvesager, forkyndelser og bistand i forbindelse med eftersøgninger
  • De konsulære repræsentationsforhold i Tyskland
  • Spørgsmål vedr. visum og opholdstilladelser til Danmark
  • Legalisering og attestation
  • Spørgsmål vedr. kørekort
  • Underholdsbidrag

Politisk-økonomisk sektion

Bertel Dons Christensen, leder af afdelingen
Telefon (direkte) +49 3050502214, berchr@um.dk

Opgaver:  

Den politiske-økonomiske afdeling beskæftiger sig med tysk udenrigspolitik, EU-politik og tyske indenrigsforhold i bred forstand.

Afdelingen dækker Tysklands bilaterale forhold til vigtige udenrigspolitiske aktører (USA, Rusland, Kina), tyske synspunkter på udviklingen i nøgleregioner samt Tysklands deltagelse i multilateralt samarbejde om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold. Det gælder EU, NATO, FN samt organisationer som Østersørådet og OSCE.

Afdelingen beskæftiger sig med tysk EU-politik i bred forstand, herunder institutionelle reformer og udvidelsen, samt med landets EU-politik på en række enkeltområder. Endvidere behandler sektionen sager vedr. Danmarks og Tysklands økonomi, herunder valuta-, finans- og pengepolitik, samt sager vedr. skat, told, transport, herunder skibe, rumfart samt forskning og videnskab, sundhed, miljøpolitik, udviklingsbistand samt EU’s fælles asylpolitik. Afdelingen beskæftiger sig også med international handelspolitik, herunder tysk politik i forhold til samarbejdet inden for rammerne af WTO. Sektionen varetager også spørgsmål relateret til tysk EU-politik ift. den britiske udtrædelse af EU.

Det er herudover afdelingens opgave at følge udviklingen i tysk indenrigspolitik med fokus på de forhold, der har særlig betydning for Danmark og den danske regering. Endelig har afdelingen ansvaret for visse juridiske spørgsmål.

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
D-10787 Berlin

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-Mail: beramb@um.dk