Spring til indhold

De Nordiske Ambassaders Felleshus i Berlin

 

  
Fællehusets fassade

Efter den tyske forbundsdags beslutning om at flytte hovedstaden til Berlin kunne et fælles nordisk ambassedekompleks føres ud i livet. Det østrigsk-finske arkitektpar Berger og Parkkinen vandt arkitektkonkurrencen for fællesbygningen. Hver enkel ambassadebygning er designet af arkitekter fra de pågældende lande. Det første spadestik blev taget i maj 1997 og i oktober 1999 blev ambassaderne åbnet. Ambassadebygningerne er grupperet som de enkelte landes placering på verdenskortet. Tre vandbassiner mellem ambassaderne henleder opmærksomheden på havene, der forbinder de nordiske lande. Kobberbåndet omspænder alle fem ambassader og Fælleshuset.

Det offentlige Fælleshus byder på koncerter, oplæsninger, filmforevisninger, konferencer, udstillingsrum, en rummelig terrasse og en kantine for publikum. De fem landes konsularafdelinger har også til huse her. 

Yderligere oplysninger omkring events i de Nordiske Ambassaders Felleshus hentes på dette link

Kontakt:

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
D-10787 Berlin

 

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-Mail: beramb@um.dk