Spring til indhold

Nordisk samarbejde

De nordiske ambassader i Berlin indviedes i oktober 1999 af de fem nordiske statsoverhoveder. H.M. Dronning Margrethe holdt indvielsestalen. I efteråret 2009 fejrede ambassaderne således 10-års jubilæum.

Det unikke ambassadeprojekt er kendt i Berlin såvel som på europæisk plan for arkitektur såvel som idégrundlag og de nordiske ambassader har gennem årene kunne udnytte stedet til en lang række aktiviteter af både national og nordisk karakter. Det nordiske samarbejde i Berlin er derigennem blevet styrket internt og den tyske interesse for og viden om nordiske forhold er ligeledes blevet udbygget gennem blandt andet en række konferencer om blandt andet bæredygtig arkitektur, uddannelsespolitik, nordisk litteratur, familiepolitik og mange andre temaer.

De nordiske ambassader brugte jubilæet til at udbygge den position, ambassaderne har opnået gennem de første 10 år i politiske, erhvervsmæssige og kulturelle kredse i Berlin og Tyskland. Jubilæumsprogrammet var med til at profilere det nordiske kulturhus ”Fælleshuset” og det nordiske samarbejde endnu stærkere i den tyske offentlighed som et kulturelt innovativt og debatskabende sted med nordiske rødder. Dette arbejde fører de nordiske presse- og kulturafdelinger i dag videre i tæt samarbejde med ledelsen og receptions- og udstillingsteamet i Fælleshuset. I 2011 indførtes f.eks. ”Buch des Monats”, der hver måned præsenterer eksempler på nyoversat nordisk litteratur.

Især de nordiske presse- og kulturafdelinger arbejder tæt sammen og mødes hver 14. dag for at tale om fælles projekter og drøfte henvendelser om nordiske projekter i Tyskland. Aktuelt er der i Berlin samarbejde om en fælles nordisk udstilling om året og i denne sammenhæng f.eks. seminarer eller kulturfester, hvor dørene åbnes for den brede offentlighed. Derudover er et fast årligt arrangement ”Frauenfrühstück”, som afholdes på kvindernes kampdag og giver mulighed for at networke med kvinder indenfor politik, erhvervs- og kulturliv i Berlin. Et større aktuelt samarbejdsprojekt har været en ny tysk-nordisk konferenceserie, som indledes i Berlin, fulgtes af konferencer i alle nordiske lande og afsluttede igen i Berlin i maj 2013 med konferencen "Creative North"

""

Sommerudstillingen 2013 handlede om nyt nordisk design: "Nordic Design Today" med et afsluttende fagseminar. Fra dansk side deltog Henrik Vibskov, Rasmus B. Fex og Alina Breuil Moat.

 ""            "" 

 Henrik Vibskov. Foto: B. Stöber

Den 1. september 2013 blev den store Nordisk Kulturfest afholdt og besøgt af over 6200 gæster.

Udover aktiviteterne i Berlin støtter de nordiske ambassader en lang række nordiske festivaler i Tyskland – finansielt, med fundraising eller med PR. Det gælder f.eks. Nordische Filmtage Lübeck, Nordisk stand og forfatterprogram på Leipziger Buchmesse og Nordischer Klang i Greifswald og mange flere gode initiativer.

Flere informationer om Fælleshuset og de nordiske projekter finder man på Fælleshusets hjemmeside, hvor der bl.a. findes et arkiv over tidligere udstillingsprojekter, åbningstider og informationer om kompleksets arkitektur.

Kontakt:

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
D-10787 Berlin

 

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-Mail: beramb@um.dk