Spring til indhold

Sektorer i fokus

The Trade Council producerer og opdaterer løbende en række sektoranalyser, som kan downloades fra det særlige site "Markedsinformation".

The Trade Council producerer og opdaterer løbende en række sektoranalyser, som kan downloades fra det særlige site "Markedsinformation".

Tyskland er som den største handelspartner et meget væsentligt marked for Danmark. I 2016 beløb den samlede eksport fra Danmark til Tyskland sig på DKK 145 mia. Eksporten af varer til Tyskland udgør 14 %, mens eksporten af tjenesteydelser udgør 12 % af den samlede danske eksport i 2016.

Gennem de forgangene år er eksporten af tjenester til Tyskland og importen af varer fra Tyskland steget. I samme periode har det modsatte gjort sig gældende for eksporten af varer og importen af tjenester, der har været faldende. Der er dog tale om små forskelle fra år til år. De seneste 10 år har eksporten af varer til Tyskland ligget mellem 14 og 17 % af den samlede eksport, mens importen af varer fra Tyskland som andel af den samlede import har ligget mellem lidt under 19 og lidt over 21 %.  

Eksporten til Tyskland er generelt bredt fordelt på alle varegrupper, men især fødevarer, kraftmaskiner & motorer, maskiner, medicin & pharmaprodukter, metalvarer og beklædningsgenstande fremhæves. Særligt underleverancer til den tyske eksportindustri har stor betydning. Herigennem deltager en lang række små og mellemstore danske virksomheder indirekte i eksport til de nye store vækstlande som f.eks. Kina og Indien. I 2016 fordelte vareeksporten til Tyskland sig på følgende hovedområder: 29 % inden for maskiner og transport, 22,5 % fødevarer, 4 % energi og råstoffer, 13 % halvfabrikata, 10 % pharma og kemikalier samt 19 % færdigvarer.

Dansk eksport klarer sig særlig godt i de nordlige delstater (Slesvig-Holsten, Hamburg, Niedersachsen og Bremen), mens eksporten især til de to folkerige og meget velstående delstater i Sydtyskland, Bayern og Baden-Württemberg, er beskeden, hvorfor der synes at være gode muligheder for øget afsætning. Sydtyskland byder endvidere på ét af Europas førende innovations- og forskningsmiljøer og et stærkt start-up-miljø, hvilket giver muligheder for danske virksomheder med behov for samarbejdspartnere til produkt- og vidensudvikling samt kapital.

Benyt venligst nedenstående links.