Spring til indhold

De 5 T’er for eksport til Tyskland

En sammenfatning af The Trade Councils råd for eksport til Tyskland

Tilpasning

  • Tyske virksomheder kan vælge mellem et hav af produkter. Det er dit ansvar, at dit produkt passer til det tyske marked – ikke omvendt. Vær forberedt på at tilpasse din forretningsmodel, dit produkt, din emballage, din markedsføring og din service.
  • Vær opmærksom på, og tilpas din personlige adfærd. Husk formaliteterne, de gode manérer og slipset.

Tilstedeværelse

  • De tyske kunder skal fornemme, at du er der – især når de har brug for det. Husk regelmæssig kontakt, overvej etablering af tysk tilstedeværelse (evt. via kontorhotel eller inkubatorfacilitet), og reagér prompte, når ordren lander.

Tålmodighed

  • Tyskland er et stort og konkurrencepræget marked. Tyskerne er grundige og konservative. Derfor kan det tage tid, før nye leverandører, produkter og løsninger vinder indpas. Til gengæld belønnes tålmodigheden ofte med loyale og langvarige kunderelationer, når du først slår igennem og leverer som lovet.
  • Derudover er det vigtigt at have for øje, at Tyskland er et land bestående af 16 delstater og mere end 82 mio. indbyggere, hvorfor det fra start er vigtigt at fokusere sin indsats til et afgrænset område eller region.

Timing

  • Vær skarp på dit produkt og fokuser indsatsen dér, hvor din virksomhed har en særlig konkurrencefordel. Dette gælder både segmentering og geografisk afgrænsning.
  • Tyskland er et messeland og det kan betale sig at fokusere indledende kontakt i forbindelse med en messe, hvor brancheaktører er samlet. Se Eksportrådets messeoversigt.

Tal tysk

  • Som altovervejende hovedregel: Kommuniker på tysk, hvis du vil sælge i Tyskland. Undersøgelser viser, at kun 2,1% af erhvervsaktive tyskere er forhandlingssikre på engelsk og sproget er ét af de parametre, hvor vi danskere har en relativ konkurrencefordel, så investeringer i sprog tjener sig hurtigt ind.
  • Sprogbrug, kommunikation og kanalvalg skal tilpasses modtageren, og også i forbindelse med markedsføring kan det ofte svare sig at få professionel assistance til kommunikation.