Spring til indhold

Tyskland som marked

Nabolandet syd for grænsen betragtes af mange danske virksomheder som et attraktivt, udvidet hjemmemarked, og det er der mange gode grunde til: geografisk nærhed, stort marked, kulturel lighed, let markedsadgang samt langvarige handelsrelationer mellem Danmark og Tyskland er blot nogle få.

Nabolandet syd for grænsen betragtes af mange danske virksomheder som et attraktivt, udvidet hjemmemarked, og det er der mange gode grunde til: geografisk nærhed, stort marked, kulturel lighed, let markedsadgang samt langvarige handelsrelationer mellem Danmark og Tyskland er blot nogle få.

Tyskland kom godt igennem krisen, og til trods for internationale spændinger og uro på finansmarkederne har den tyske økonomi gang på gang vist sig at være særdeles robust. Det tyske BNP steg således samlet set med 2,2 % i 2016 og 2,2 % i 2017. For indeværende år forventes væksten i BNP at udgøre 2,3 %.  Den positive udvikling skyldes især en stærk eksport og en høj efterspørgsel på hjemmemarkedet som resultat af høj beskæftigelse, stigende lønninger og en lav arbejdsløshed.

I forhold til forretningsklimaet ligger de tyske virksomheders vurderinger af forretningssituationen overordnet set på et positivt niveau. Ifølge de seneste målinger af forretningsklimaet ser de fleste sektorer således generelt positivt på de aktuelle forretningsbetingelser. Særligt inden for industri, service og engrossalg er virksomhederne i stigende grad optimistiske med hensyn til fremtidsudsigterne. Prognoser for investeringsvilligheden i 2017 og 2018 ligger på hhv. 1,6 % og 3,6 %.

Opdateret: 23.1.2018