Spring til indhold

Læringsteknologi som vigtig eksportvare i lyset af Coronakrisen

I Tyskland investeres der i øjeblikket fra både forbundsstaten og delstaterne massivt i uddannelsessektoren og i landets mere end 40.000 skoler. Disse investeringer – samt det akutte behov for omstilling i det tyske uddannelsessystem fra blyant og gennemslagspapir til digitale midler og værktøjer – gør det tyske marked særlig attraktivt og rummer således store eksportmuligheder for danske leverandører af læringsteknologi.
Kom med os på messe i 2021 og udnyt det momentum, der er opstået for danske leverandører af læringsteknologi!

Fremtiden kræver et hybridt uddannelsessystem i Tyskland.

Tyskland er med sine 80 mio. indbyggere og knap 3,5 mio. virksomheder Danmarks største nærmarked. Landets størrelse gør naturligvis markedet særligt attraktivt for danske virksomheder, som er interesseret i at ekspandere og udforske nye markeder. Landets størrelse kan dog på samme tid sløve implementeringsfasen på flere områder.

Hvor vi i Danmark har oplevet en central konsekvent styring igennem Coronakrisen, har dette været en større udfordring i Tyskland, hvor flere af de afgørende beslutningsprocesser finder sted på delstatsniveau. Et af de områder er uddannelsessektoren. I praksis har landet således med 16 forskellige systemer på skoleområdet at gøre, som kan spænde ben for udrulning af koordinerede, nationale initiativer. Dette har, ikke alene under Coronakrisen men også generelt, været en bærende årsag til, at det danske klasseværelse er langt mere digitalt end det tyske:

”Det er ikke fordi, at man i Tyskland ikke har forståelse for, hvordan teknologi kan bidrage positivt til elevers og studerendes læring. Udfordringen er implementeringsfasen. Det skyldes dels organiseringen, men også udfordringer i forhold til infrastruktur og investeringer.” (Jess Møller Knudsen, Generalkonsul for Bayern og Baden-Württemberg)

Coronakrisen har dog været med til at accelerere den digitale dagsorden på de tyske skoler. For det første, ser vi i øjeblikket en stærk villighed fra både forbundsstat og delstater til at investere i de omkring 11 mio. tyske skoleelever samt 40.000 skoler. For det andet, har Coronakrisen også vist betydelige huller i deres digitaliseringsstrategier, hvilket akut har kunnet mærkes hos både lærer, elever og forældre.

Den tyske uddannelsessektor er således vågnet brat op og har med andre ord for alvor opdaget, at fremtiden kræver et hybridt skolesystem, som forbinder den klassiske klasseundervisning med virtuelle læringsmuligheder og alternativer. Her har de danske leverandører af EdTech en helt særlig erfaring at bidrage med.

EdTech

Internet:

  • Det internationale studie ICILS (International Computer and Information Study) angav senest, at 100% af de danske skoler råder over en stabil internet forbindelse. I Tyskland råder derimod kun 26% af alle landets skoler over en stabil internet forbindelse (ICILS, 2018).
  • Den stabile internetforbindelse giver samtidig de danske skoler god mulighed for at tilgå online læringsplatforme, hvorimod kun 17% af de tyske elever har samme mulighed - grundet utilstrækkelig internetforbindelse.

Learning management systemer:

  • Alle danske skoler har mulighed for at tage learning management systemer i brug. Derimod er det kun 45% af de tyske skoler (allgemeinbildende Schulen), som råder over learning management systemer (Nationale Bildungsbericht 2020, Deutschland)

Digital undervisning:

  • 91% af alle elever i Danmark gør på daglig basis brug af digitale medier i undervisningen. I Tyskland er det derimod kun 4% af alle elever, der dagligt bruger digitale medier (ICILS, 2018).

Danmark som bannerfører indenfor EdTech.

I Danmark har læringsteknologi for længst fundet vej til både elever, studerende, undervisere og forældre både i form af individualiseret læringsforløb, brug af nye medieformer (såsom VR og AR) samt når det kommer til styring af administrative og uddannelsesmæssige processer. I Danmark befinder man sig med andre ord i førerpositionen, når det handler om at gøre læring smartere.

Med den mangeårige erfaring er Danmark altså blevet førende inden for digital læring, med virksomheder som leverer nye spændende løsninger til at lære om og med teknologi. Kendetegnet for disse er frem for alt et didaktisk udgangspunkt i kreativitet (og ofte leg) – og en højere grad af selvmotivation, frivillighed og ansvar for egen læring. I modsætning til Danmark er den tyske læringskultur på tværs af skolesegmenter fortsat mere lineær med et større fokus på grundlæggende færdigheder og praksis.

Derfor handlede debatten forud for Coronakrisen også grundlæggende om, hvilke hardware-enheder (såsom tablets, notebooks og interaktive tavler) der skulle anskaffes til institutionerne – og ikke mindst hvor mange. Men efterhånden som Coronakrisen skrider frem, og bliver ved med at understrege behovet for mere fremskredne digitale initiativer, står det klart, at en omstilling i det tyske uddannelsessystem fra blyant og gennemslagspapir til digitale midler og værktøjer er nødvendig – og akut.

Digitaliseringsplan på op til 100 sider for alle tyske skoler

Et særligt populært ord i debatten om digitalisering af de tyske skoler er i disse tider ”Medienentwicklungsplan”, som er planer for skolernes digitaliseringsstrategi, hvori pædagogiske og didaktiske koncepter for, hvordan skolen digitaliseres står beskrevet – ofte ned til den mindste detaljer. Udviklingen af disse planer går altid forud for selve anskaffelsen af IT-udstyr og kan være over 100 sider lange.

Når de pædagogiske mål er klart definerede, samt behovet for IT-udstyr udpenslet, begynder fasen, hvor løsninger anskaffes og implementeres. Her befinder mange af de tyske skoler sig i øjeblikket.

Der er særlig gode muligheder på det tyske marked inden for:

  • Udvikling af digitale undervisningsmidler- og materiale.
  • Styring af administrative og uddannelsesmæssige processer – fx digitale programmer, som styrker en samarbejdsbaseret undervisning samt den interne kommunikation på skolerne/universiteterne.
  • Digitale læringsmiljøer / Learning Management Systemer (LMS).
  • Hardware-enheder, der faciliterer digital læring (f.eks. robuste notebooks, tablets, VR-briller, interaktive tavler og systemer, som er kompatible med hinanden / med ældre systemer).

Momentum for danske leverandører af læringsteknologi – kom med på messe og udbyg dit netværk!

Et momentum er således opstået på det tyske marked, som byder på gode eksportmuligheder for danske leverandører af EdTech.

Kom med på rejsen og mød de tyske aktører på deres hjemmebane! Dansk Industri, EdTech Denmark og The Trade Council i München arrangerer for første gang danske fællesstande på de to førende tyske messer inden for digital læring og undervisning: LEARNTEC og DIDACTA.

Mere Information


LEARNTEC er den førende tyske messe inden for digital corporate-learning, hvor DIDACTA
har manifesteret sig som den centrale messe rettet mod den primære undervisningssektor.

 

Du og din virksomhed kan deltage i én eller begge messer og blive en del af en storstilet dansk satsning på et hastigt voksende tysk marked for IT og digital læring.

Læs mere om messerne og tilmeldingen i vores invitation.

 

Ann Møgeltoft Andersen
Commercial Advisor – TECH
Consulate General of Denmark in Munich
+49 89 54 58 54 24 // anmoan@um.dk