Spring til indhold

Global Public Affairs

Global Public Affairs (GPA) fokuserer på varetagelsen af virksomheders interesser i forhold til myndigheder og politiske processer på tværs af sektorer. I Tyskland skal der tages særlig højde for de dynamikker, der gør sig gældende som konsekvens af Tysklands føderale struktur.

Opbygning af gode relationer til offentlige beslutningstagere og viden om politiske processer og centrale aktører er blevet en stadig vigtigere del af danske virksomheders strategi for at fastholde eller vinde markedsandele i Tyskland, og servicen er et unikt tilbud til danske virksomheder, der interagerer med offentlige myndigheder og politiske aktører.

GPA-sektionen i Berlin består af rådgivere med indgående kendskab til den tyske politiske scene samt stor indsigt i politisk-regulatoriske rammebetingelser, som sikrer kvalitet og udbytte for danske virksomheder, der opererer under regulerede eller vanskelige forhold.

''

Som en del af The Trade Council, tilbyder rådgiverne i GPA-sektionen ydelser i krydsfeltet mellem kommerciel viden, politisk indsigt og lokal tilstedeværelse med henblik på at styrke virksomheders grundlag for at træffe optimale strategiske beslutninger på det tyske marked, herunder:

  • Stakeholderanalyse og interessekortlægning, herunder centrale aktørers samspil og indbyrdes påvirkning
  • Skræddersyet monitorering og analyser af udvalgte politikområder og politiske eller lovgivningsmæssige processer med henblik på identifikation af mulige indflydelseskanaler
  • Opbygning af relationer samt adgang til offentlige myndigheder og centrale beslutningstagere på nationalt, regionalt og lokalt niveau på baggrund af ambassadens omfattende netværk
  • Afholdelse af events på den Kgl. Danske Ambassade, herunder større info-events med mulighed for at præsentere ”danske løsninger” for et bredere publikum eller mindre VIP-events, der giver mulighed for at få indsigt i en given aktørs holdninger og samtidig formidle egne interesser i en lukket og eksklusiv kreds

Rådgivningsteam

Hans Peter Kay, leder af handelsafdelingen, Berlin og regionalkoordinator for Tyskland
Telefon (direkte) +49 30 50 50 21 00, E-mail: hankay@um.dk