Spring til indhold

Energi og Miljø

Med Danmarks stærke kompetencer inden for energi- og miljøteknologi er der et stort eksportpotentiale og en markedsmæssig fordel for danske virksomheder på det tyske marked. Vedtagelsen af den tyske Energiewende i 2011 betyder en langsigtet og omfattende omlægning af den tyske energipolitik i de kommende årtier.

Målsætningen om at reducere CO2 med mindst 80 pct. i 2050 samt et total stop af atomkraft i 2022 betyder et øget fokus på udvikling af vedvarende energikilder samt forbedring af energieffektiviteten. De tyske investeringer i grøn energi vil derfor være omfattende for at kunne efterleve de ambitiøse målsætninger, og efterspørgslen på førende energi- og miljøteknologiske løsninger vil være stor. 

Som en del af The Trade Council, yder eksportrådgiverne i Energi- og Miljøsektionen støtte og rådgivning til danske virksomheder inden for en række forskellige fagområder:

 • Vedvarende energi
  Vindkraft, solenergi, bioenergi, affald og forbrænding mfl. 
 • Energieffektivisering
  Elbesparende teknologier, fjernvarme, energilagring, bygningseffektivisering mfl. 
 • Digitalisering inden for energisektoren
  Smart Energy, fleksibel energistyring mfl.
 • Miljøløsninger
  Effektivisering af vandsektoren, reducering af forurening mfl.

Energi- og Miljøsektionen består af rådgivere med stor erfaring inden for fremme af eksport. Desuden trækker sektionen på et bredt netværk af kontakter fordelt over hele Tyskland - fra offentlige institutioner til NGO’er samt private virksomheder. Rådgiverne har et dybdegående kendskab til det tyske marked, både lovgivningsmæssigt samt kommercielt, og de sidder klar til at hjælpe med den fornødne ekspertise og skræddersyr rådgivningen til din virksomheds behov.

Sektionen er stærkt repræsenteret i Tyskland med rådgivere placeret på Den Danske Ambassade i Berlin og Generalkonsulatet i Hamburg. Derudover er der et tæt samarbejde med Innovationscenteret i München.

Rådgivningsteam

Jakob Andersen, generalkonsul, sektorekspert
Telefon (direkte) +49 40 41 40 05 46, E-mail: jakoan@um.dk
Danmarks Generalkonsulat, Hamborg

 

Christian Bjerrum Jørgensen, sektorekspert, myndighedsrådgivning og fjernvarme
Telefon (direkte) +49 30 50 50 21 03, E-mail: chrjor@um.dk
Danmarks Ambassade, Berlin

 

Stig Aagaard, eksportrådgiver
Telefon (direkte) +49 30 50 50 21 07, E-mail: stiaag@um.dk
Danmarks Ambassade, Berlin

 

J. Markus Adrian, eksportrådgiver, vindenergi
Telefon (direkte) +49 40 41 40 05 26, E-mail: janadr@um.dk
Danmarks Generalkonsulat, Hamborg

 

Erik Tuxen, eksportrådgiver
Telefon (direkte) +49 40 41 40 05 27, E-mail: eritux@um.dk
Danmarks Generalkonsulat, Hamborg

 

Simona Cita Rens, energipolitisk rådgiver
Telefon (direkte) +49 30 50 50 22 05, E-mail: simren@um.dk
Danmarks Ambassade, Berlin