Spring til indhold

Momsregistrering

Virksomheder, der sælger momspligtige varer eller ydelser i Tyskland, skal momsregistreres i Tyskland.

Hvis omsætningen det tidligere år ikke oversteg € 17.500 eller det igangværende år ikke forventes at overstige € 50.000, er der ikke krav om, at der tillige skal faktureres moms. Den pågældende kann lade sig behandle som “lille virksomhed“   eller - på tysk – “Kleinunternehmer“ (Umsatzsteuergesetz - Fünfter Abschnitt - Besteuerung - § 19 Besteuerung der Kleinunternehmer). Bemærk: den pågældende skal dog stadigvæk skatteregistreres hos skattemyndigheden.

Det tyske skattevæsen (Finanzamt) skal underrettes senest en måned efter momspligtige aktiviteter er påbegyndt i Tyskland. 

Virksomheder etableret i Danmark skal indgive anmeldelse til: 

Finanzamt Flensburg
Duburger Straße 58-64
24939 Flensburg
Tel: + 49 (0) 461 813-0
Fax: + 49 (0) 461 813-254
E-Mail: poststelle@fa-flensburg.landsh.de

Finanzamt Flensburg forvalter moms for alle danske virksomheder, som ikke har et driftssted i Tyskland, og som skal svare moms i Tyskland.

Sammen med anmeldelsen indgives den danske virksomhed et registreringsbevis, hvor virksomhedens CVR-nr./SE-nr. er anført, fra SKAT i Danmark.

Der afgives normalt månedlig momsangivelse til skattevæsnet, men det kan også ske kvartalsvis, hvis de momspligtige aktiviteter er af mindre omfang. 

Virksomheder, der etablerer sig fast i Tyskland, skal rette henvendelse til skattevæsnet, hvorunder virksomheden hører, for at blive momsregistreret. Er virksomheden ikke momsregistreret, kan indgående moms ikke fratrækkes.