Spring til indhold

Links

Link til generelle råd om etablering

Kommunikations- og informationsplatform for iværksættere og nye foretagender: www.existenzgruender-netzwerk.de/Informationen/starthilfe.html

Tysk informations- og nyhedsportal for iværksættere og erhvervsdrivende. Indeholder ligeledes et forum, hvor iværksættere, erhvervsdrivende og interesserede har mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer: www.foerderland.de

Industri- og handelskamre: www.ihk.de

Håndværkskamre: www.handwerkskammer.de

Etablering i Tyskland www.fuer-gruender.de/businessplan-vorlage/gruenderleitfaden som indeholder omtale af:

Checkliste virksomhedsetablering

  • Forretningside
  • Selskabsform og etableringssituation
  • Businessplan
  • Virksomhedsstart

Jobportaler og rekruttering

Der kan bl.a. henvises til:

Rekrutteringsfirmaer findes også i Tyskland. Formidlingshonoraret andrager normalt 1,5 2 x bruttomånedslønnen. Det betales af arbejdsgiver.

Yderligere oplysninger om private firmaers arbejdsformidling og rekruttering findes f.eks. på: www.personaldienstleister.de. Derudover kan du finde navnet på en lang række rekrutteringsfirmaer i vores serviceudbyderkatalog.