Spring til indhold

Formaliteter

Handelsregisteret

Alle virksomheder i Tyskland - uanset selskabsform - skal registreres i handelsregistret med undtagelse af mindre handlende og små virksomheder.

Handelsregistret er opdelt i afdeling A og B. Afd. A indeholder oplysninger om registrerede købmænd (eingetragene Kaufleute, e.K. eller e.KfM/e.Kfr.) og personlige selskaber såsom OHG og KG. I afd. B registreres kapitalselskaber såsom tyske ApS (GmbH) eller AG.

Også virksomheder, der ikke i ordets egentlige forstand køber og sælger goder og varer, kan betragtes som købmænd (Kaufleute) dvs. også industrier, håndværkere og tjenesteydere. 

Registreringen i handelsregistret tjener i et vist omfang til beskyttelse i forbindelse med erhvervstransaktioner, da rigtigheden af oplysninger om en virksomhed kan efterprøves gennem handelsregisterets registreringer og offentliggørelser.