Spring til indhold

Etablering ved selskab

Enkeltmandsforetagende

En enkeltmandsmandsvirksomhed kan, som navnet siger, kun dannes af én person. Denne person må beslutte, om virksomheden skal drives som lille virksomhed (Kleingewerbetreibender) eller som købmand (Kaufmann), og om den skal registreres i handelsregisteret.

Personselskab eller kapitalselskab

Valget står også mellem dannelse som et personselskab eller et kapitalselskab.

Personselskaber er GbR, OHG og KG, der har en fysisk person med personlig hæftelse som stifter. En undtagelse er GmbH & Co. KG, som har et GmbH med begrænset hæftelse som komplementar. Kapitalselskaber er GmbH, UG og AG, deres stiftere kan være fysiske personer og juridiske personer.

Beslutningen afhænger derfor af, om en begrænsning af hæftelsen ønskes og beskatningspræferencer. I personselskaber hæfter stifterne - med visse enkelte undtagelser – personligt med deres samlede private formue for selskabets forpligtelser. Men det er som regel et GmbH, som fungerer som komplementarselskab i et personselskab (GmbH & Co. KG). I et kapitalselskab hæfter ejerne kun med selskabets formue.

I kapitalselskaber har selskabet egne rettigheder og handler selvstændigt f.eks. gennem direktøren.

Selskabet indgår selv aftaler, har egen formue og betaler selv skat. Ejere optræder ikke nødvendigvis direkte over for omverdenen.