Spring til indhold

Company Formation

The information in this section is only available in Danish. We have endeavoured to ensure the content is correct, but it assumes no responsibility for any mistakes, omissions, misleading information, etc. It is advisable in each individual case to contact experts in the German tax or other relevant business legislation to consult these.

Valg af selskabstype 

Der er efter tysk lovgivning mulighed for at vælge mellem en lang række selskabstyper, men de vigtigste og mest relevante for etablering vil normalt være følgende:

  • Repræsentation Repräsentanz
  • Filial - Zweigniederlassung
  • Enkeltmandsvirksomhed - Einzelfirma
  • ApS - GmbH

Hvilken selskabsform, der bør vælges, afhænger af en række forskellige faktorer (f.eks. hæftelse, ansvar, skat, udnyttelse af underskud og finansiering), hvorfor der ikke kan gives nogen generel anbefaling. Det bør undersøges og vurderes i forhold til omstændighederne ved selskabsdannelsen.

Nogle generelle betragtninger kan dog gives.

Valg af selskabsform afhænger af en samlet vurdering af bl.a. de kommercielle, økonomiske, skattemæssige og juridiske forhold. Disse er selvsagt individuelle. 

Selskabsformen bør vælges ud fra, hvilket formål selskabet skal opfylde. En detailforretning eller et foretagende med 10 eller færre ansatte kan drives af en fysisk person med deraf følgende ansvarsmæssige og juridiske konsekvenser. 

Et mindre handelsfirma, der ikke kræver adgang til mere omfattende ekstern finansiering, vil typisk vælge GmbH, som i øvrigt er den mest udbredte selskabsform i Tyskland. Et GmbH er let og billigt at stifte, og formaliteterne for ledelse, regnskab og revision er mindre omfattende end for et AG. 

Dannelse af en produktionsvirksomhed, der nødvendiggør større investeringer finansieret fra eksterne kilder eller planlægges en børsnotering, vil denne ofte ske i AG-form. Såfremt selskabskapitalen udbydes til offentligheden, skal selskabet være et AG. Dannelse af et AG kræver overholdelse af en række formaliteter, der er bekostelige og tidskrævende.

Den mest anvendte form er dog det tyske anpartshaverselskab, GmbH. Det kræver en kapital på € 25.000,- og er let at stifte og drive og kan sammenlignes med det danske ApS.