Spring til indhold

Hjælpepakker

Det tyske indenrigsministerium fremlagde d 25. marts en række tiltag som støtte til det tyske erhvervsliv. The Trade Council har stillet nogle centrale spørgsmål om emnet til Lars Eriksen fra Dantax i Flensborg.

Hvilke slags henvendelser, fra aktive danske virksomheder i Tyskland, får I flest af, om mulighed for støtte og kompensation?
Tysk arbejdsfordeling er nr. 1. Langt de fleste henvendelser drejer sig om de tyske ansatte. Mange danske virksomheder vil opsige dem. Men det er en dårlig ide, fordi de jo så mangler en god tysk medarbejder, når corona-krisen er forbi.
 
Danske datterselskaber med mange sælgere eller kontoransatte, hvilke muligheder har de for lønkompensation?
Arbejdsgiveren skal anmelde Kurzarbeit ved Arbeitsagentur og beregne og udbetale lønkompensation til sine ansatte. Den ansatte med børn modtager 67% af nettolønnen hhv. 60% uden børn. Oveni skal arbejdsgiveren betale ca. 35% i sociale udgifter.
Alt bliver refunderet af den tyske stat. Efter ansøgning.
Den fleksible ordning tillader at supplere op med løn. For eksempel kan man arbejde 50% med løn. Heraf skal der betales ”normale” skatter og socialbidrag. Og så modtage 50% lønkompensation på arbejdsfordeling. Her modtager den ansatte så de 67% hhv. 60%.
 
Er der andre regler for produktionsansatte?
Der gælder ens regler for alle tyske arbejdsforhold. Så brancherne produktion, salg og service har samme betingelser.
Arbejdsgiveren kan sende alle hjem, eller kun dele af de ansatte eller beskæftige alle på reduceret tid.
Den fleksible ordning giver mange muligheder.
Vigtigt er det at melde ”Kurzarbeit” ved Arbeitsagentur.
 
Har danske virksomheder i Tyskland, med eget GmbH, mulighed for skatteudskydelse eller nogen form for skattekompensation?

Tyskland har ikke generelt givet fristforlængelse som i Danmark. Så skat og moms skal afleveres med de samme frister som altid.

Men der er mulighed for henstand, udsættelse og udsættelse af udpantning.
Det kræver en begrundet ansøgning til det relevante skattekontor.
Lige nu diskuterer skatteministeriet, om momsen kan indberettes kvartalsvist i stedet for månedsvist.
Skatteministerierne i nogle af de 16 forbundslande refunderer forudbetalt moms.
 
Se tiltagene fra Bundesministerium für Wirtschaft und Energie her.