Spring til indhold

Fødevarenetværket

Som medlem af The Trade Councils Fødevarenetværk i Tyskland deltager din virksomhed i et fælles informativt forum bestående af ambassaden og danske fødevarevirksomheder, der eksporterer til Tyskland eller planlægger at opstarte eksport.

Fødevarenetværkets medlemmer udveksler blandt andet erfaringer på halvårlige fællesmøder og arbejder fælles om at styrke kontaktetablering til tyske virksomheder. Eksempler på kontaktetablering er matchmaking-events mellem danske og tyske handelsvirksomheder.

Dine fordele ved medlemskabet er:

  • Netværk og videndeling
  • Eksklusivitet og prioritering mhp. rådgivning
  • Leje af lokaler i Berlin, Hamborg, München til favorable priser
  • Mulighed for at synliggøre dine produkter ved The Trade Council og ambassadens Public Diplomacy aktiviteter i Tyskland
  • Deltagelse i to forretningsture hhv. fødevareevents til Tyskland om året
  • Synlighed på ambassadens B2C hjemmeside og derved synliggørelse ifbm. forskellige ambassade-events i hele Tyskland.

Næste fødevaretur går til Nordtyskland.

Foreløbigt program:

17. September 2019 
Kl. 13.00 - 16:00: Calgros GmbH: www.calgros.com

Aften: Netværksmiddag i hotellets restaurant (på egen regning) med efterfølgende oplæg fra Peter Langer-Langmaarck fra Fein und Frisch: www.feinundfrisch.de

18. September 2019 
Kl. 10:00 - 12:30: C.F. Grell Nachf. Naturkost GmbH & Co. KG: https://www.grell.de/

Kl. 15:00 - 17:00: Scandinavian Park Petersen KG: https://www.scandinavian-park.com/de/kontakt/

Tilmelding og spørgsmål:

Helle Lund, eksportrådgiver
Telefon (direkte)
+49 40 41 40 05 34
E-mail: hellun@um.dk

Turen er gratis for medlemmer af Fødevarenetværket.
Pris for eksterne deltagere: 2985 DKK.

Hotel og forplejning er for deltagernes egen regning.

Kontakt

Tanja Asmussen, eksportrådgiver
Telefon (direkte)
+49 30 50 50 21 05
E-mail: tanasm@um.dk

 

Anne Dalsgaard Jensen, eksportrådgiver
Telefon (direkte)
+49 30 50 50 21 12
E-mail: andaje@um.dk