Spring til indhold

Særlige oplysninger om handelsrelaterede emner ifm. coronavirus/COVID-19

På denne side opdateres løbende informationer af særlig handelsmæssig relevans i forbindelse med coronavirus/COVID-19 og den skærpede grænsekontrol i Danmark og Tyskland.

Senest opdateret 03.04.2020 kl. 21.50

For overordnende oplysninger om situationen i Tyskland vedr. coronavirus/COVID-19 se venligst her.

Indrejse- og transitmuligheder i Tyskland for arbejdskraft

Personer uafhængig af nationalitet kan i arbejdsøjemed som et led i den fri bevægelighed (fx arbejdspendlere, sundhedspersonale, EU-parlamentarikere, akkrediterede diplomater) rejse gennem Tyskland ifm. arbejde i Danmark, herunder sæsonarbejdere. Dokumentation om ansættelse er påkrævet. Sæson- og høstarbejdere har siden den 25. marts kunne nægtes indrejse til Tyskland. Disse indrejserestriktioner gælder kun sæsonarbejdere mhp. arbejde i Tyskland. Transit gennem Tyskland, hvis der fx skal arbejdes i Danmark, er tilladt.

Ved udrejse fra Danmark anbefales arbejdstagere (sæsonarbejdere eller arbejdspendlere) over for det tyske grænsepolitik at oplyse, at de er på vej hjem og i den forbindelse ønsker at rejse gennem Tyskland i transit mhp. at nå deres hjemland.

Fra tysk side forbeholdes dog generelt retten til i enkelttilfælde (case-by-case) at afvise personer ved grænsen for at beskytte folkesundheden, herunder personer under mistanke for at være smittede med Covid-19. Sådanne personer vil blive overdraget til myndighederne i nabolandet. Tyskland har ikke generelt krav om karantæne eller test for grænsependlere eller udstationerede ved indrejse til Tyskland. Såfremt disse kommer fra specifikke risikoområder, anbefales de imidlertid karantæne, dog mulighed for skrappere lokale regler, hvor der fx i Köln er tale om karantænepligt. De samme forholdsregler gælder for tyske statsborgere. Følgende relevante EU/EØS-områder er p.t. kategoriseret som risikoområder: Hele Frankrig, hele Spanien, hele Italien, hele Østrig, Schweiz: Kantonerne Tessin, Waadt og Geneve (for seneste opdateringer se Robert-Koch-Instituttets hjemmeside).

Situationen ved den polsk-tysk grænse

For nærmere oplysninger om polsk grænsekontrol og situationen ved den polsk-tyske grænse henviser vi til den danske ambassade i Warszawa, se mere her.


Suspendering af forbud mod lastbilkørsel på søn- og helligdage

Det tyske trafikministerium har nationalt opfordret til suspendering af forbud mod lastbilkørsel på søn- og helligdage. Hel eller delvis suspendering af forbud er pt. blevet fulgt af alle delstater. 

 

Følgende delstater har helt suspenderet forbud mod lastbilkørsel på søn- og helligdage:

 

Bayern (til 29.3.20)

Brandenburg (til 30.5.20)

Bremen (til 1.6.20)

Hamborg (til 16.4.20)

Mecklenburg-Vorpommern (til 30.6.20)

Niedersachsen (til 30.5.20)

Nordrhein-Westphalen (til 30.5.20)

Rheinland-Pfalz (til 26.4.20)

Slesvig-Holsten (til 26.4.20)

 

Følgende delstater har suspenderet forbud mod lastbilkørsel på søn- og helligdage for lastbiler med tøre laster (fx langtidsholdbare levnedsmidler og hygiejneartikler) og medicinske produkter:

 

Baden-Württemberg (til 5.4.20)

Berlin (til 1.6.20)

Hessen (til 30.6.20)

Saarland (foreløbigt) 

Sachsen (til 5.4.20)

Sachsen-Anhalt (til 31.8.20)

Thüringen (til 1.6.20) 

Gods- og varetransport
Den europæiske grænseoverskridende gods- og varetransport skal fortsætte så uhindret som muligt. Efter d. 17. marts kræves passende dokumentation for at passere den dansk-tyske grænse i begge retninger.  Drejer det sig om udførsel af varer fra Tyskland til Danmark skal man registreres her, hvis man ikke allerede er det: https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Antragsstellung/ELAN-K2/elan-k2_node.html

Arbejdsrelateret rejseaktivitet
Det er tilladt at foretage grænseoverskridende rejser i Tyskland – uafhængig af den rejsendes statsborgerskab – hvis der foreligger tjenestelige grunde eller ifm. udøvelse af tjenesteydelser (fx grænsependlere, læger og sundhedspersonale, EU-parlamentarikere, akkrediterede diplomater). Dette skal kunne bevises ved fremlæggelse af egnet dokumentation (fx en arbejdskontrakt, ordrer eller et grænsegængerkort). Dette gælder på nuværende tidspunkt for den dansk-tysk grænse i begge retninger, og for transit gennem Tyskland. 

Nyttige telefonnumre
Virksomhedsguidens hotline for virksomheder: Hvis du som virksomhed har spørgsmål til coronavirus/COVID-19, er der oprettet en særlig hotline i Danmark. Hotlinen vejleder som udgangspunkt ikke, men er behjælpelig med at henvise til rette myndighed. Ring på telefon 7220 0034.