Spring til indhold

Udenrigsministeren lancerer ny strategi for Tyskland

05.02.2016  12:51
Udenrigsminister Kristian Jensen lancerede i går en ny regeringstrategi for Tyskland. Regeringen vil med strategien bidrage til at skabe lettere adgang for danske virksomheder til Tyskland, som er Danmarks største eksportmarked.

Udenrigsminister Kristian Jensen lancerede i går en ny regeringsstrategi for Tyskland. Regeringen vil med strategien bidrage til at skabe lettere adgang for danske virksomheder til Tyskland, som er Danmarks største eksportmarked.

Kristian Jensen udtaler:

“Der er et stort uudnyttet potentiale for danske virksomheder i Tyskland. Regeringen vil derfor gerne bidrage til at gøre det lettere for eksportvirksomhederne at komme ind på det store tyske marked.”

“Som et første afgørende skridt vil vi styrke vores officielle tilstedeværelse i Tyskland, så der er endnu flere ressourcer til rådighed til at bistå de danske virksomheder. I München opgraderer vi konsulatet til et generalkonsulat, som flytter i større lokaler, hvor vi kan tilbyde inkubatorfacilitet. Og så genåbner vi generalkonsulatet i Hamborg.”

“Vi vil gerne give en særlig håndsrækning til SMV’erne. Tyskland er det oplagte valg for mange nye eksportvirksomheder. Vi har derfor afsat 2,5 mio. kr. i både 2016 og 2017 til at hjælpe særligt de små og mellemstore virksomheder i gang, både med et nyt program “Kick-start Tyskland” og som en del af Vitus-programmerne”.

“Tyskland er hjemsted for en stor del af verdens vigtigste messer, som også i mange tilfælde er rettet mod globale markeder. Regeringen vil derfor også de kommende par år øremærke næsten en tredjedel af de afsatte midler til at støtte erhvervsfremstød i Tyskland. Som noget nyt vil vi tilbyde virksomheder uden erfaring med messer særlig rådgivning, så de kan få mest muligt ud af deres deltagelse”.

“Vi vil også gerne bane vejen for danske erfaringer og løsninger, som er udviklet i et tæt og frugtbart samarbejde mellem det offentlige og virksomhederne. Tyskland er på flere områder i gang med en omstilling, hvor vi her i Danmark allerede er nået langt. Det gælder inden for energisektoren, på sundhedsområdet og på digitaliseringsdagsordenen. Regeringen udsender derfor en rådgiver til ambassaden i Berlin, der får til opgave at etablere gode kontakter til de tyske myndigheder og indsigt i planer og efterspørgsel - til gavn for virksomhederne”


“Kendskabet til tysk er faldende. Og utilstrækkeligt kendskab til tysk er en barriere, når man vil ind på det tyske marked. Det vil vi gøre noget ved. Vi sætter ind med en langsigtet indsats for at sikre tilstrækkelige tyskkundskaber i Danmark. Vi vil også på kort sigt sætte ind med målrettede tiltag. Mange unge har kun basale tyskkundskaber med fra folkeskolen. Praktik og udveksling kan rette op på det.”

Strategien kan hentes her

Tyskland er Danmarks største eksportmarked. Knap 15 pct. af den samlede danske eksport går til Tyskland, dvs. ca. 148 mia. kr. ud af Danmarks samlede eksport på knap 1.030 mia.kr. i 2014.


Hovedfokus for regeringens strategi er at styrke rammebetingelserne for Danmarks samhandel med Tyskland på kort og længere sigt. Strategien bygger oven på handlingsplanen “Vækst via Eksport: Danmark-Tyskland” fra marts 2014.

For yderligere information kontakt særlig rådgiver Peter Høyer, tlf. 61 97 90 42.